Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVI/147/2019 z 26.11.2019 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-27 14:48
dokument Uchwała Nr XVI/148/2019 z 26.11.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2019-2040 2019-11-28 10:24
dokument Uchwała Nr XVI/149/2019 z 26.11.2019 r. w sprawie opłaty targowej 2019-11-27 14:45
dokument Uchwała Nr XVI/150/2019 z 26.11.2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów 2019-11-27 14:44
dokument Uchwała Nr XVI/151/2019 z 26.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2019-11-27 14:33
dokument Uchwała nr XVI/152/2019 z 26.11.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-11-27 14:31
dokument Uchwała Nr XVI/153/2019 z 26.11.2019 r. w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na lata 2019-2024 2019-11-27 14:30
dokument Uchwała Nr XVI/154/2019 z 26.11.2019 r. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice 2019-11-27 14:29
dokument Uchwała Nr XVI/155/2019 z 26.11.2019 r. w spr. przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020? 2019-11-27 14:28
dokument Uchwała Nr XVI/156/2019 z 26.11.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice 2019-11-27 14:26
dokument Uchwała Nr XVI/157/2019 z 26.11.2019 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice 2019-11-27 14:25
dokument Uchwała Nr XVI/158/2019 z 26.11.2019 r. w spr. zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice? 2019-11-27 14:23
dokument Uchwała Nr XVI/159/2019 z 26.11.2019 r. w spr. zmiany uchwały nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz usta;lenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat i pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objetych dofinansowaniem w 2019 r. 2019-12-05 12:54
dokument Uchwała Nr XVI/160/2019 z 26.11.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-11-27 14:20