Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki nr 44/3 obręb Borzęcin w gminie Gryfice. 2021-01-12 13:02
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 188/ 1 w miejscowości Lubieszewo, gmina Gryfice. 2020-12-24 09:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Elektrownia fotowoltaiczna Zielin na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 111, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 130/2, 131, 135, 136, 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 obręb Zielin. 2020-12-24 09:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 74/1 i 79/11 w obrębie Rotnowo gmina Gryfice??. 2020-12-24 09:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 20 w miejscowości Gryfice -9, gmina Gryfice. 2020-12-24 09:10
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie elektrowni fotowoltaicznej ,, Stawno ? Sokołów?? o mocy do 50 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 52/3, 60/1 obręb 0020 Stawno ? Sokołów, gmina Gryfice, powiat Gryficki??. 2020-12-18 11:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 188/1 w miejscowości Lubieszewo, gmina Gryfice??. 2020-12-04 13:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 426 w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice??. 2020-12-04 12:41
dokument Obwieszczenie Burmsistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania admistracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 57/1 w miejscowości Stawno ? Sokołów, gmina Gryfice??, 2020-12-01 12:42
dokument Obwieszczenie Burmsistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania admistracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ,, GRYFICE I??, ,, GRYFICE II??, GRYFICE III??, ,, GRYFICE IV?? o łącznej mocy do 4 MW na działce o nr ew. 10, 24, 27, 28, 29, 92, 95 (obręb 0009) w obrębie ewidencyjnym Gryfice, Gmina Gryfice??.j 2020-11-24 10:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie elektrowni fotowoltaicznej ,, Stawno ? Sokołów?? o mocy do 50 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 52/3, 60/1 obręb 0020 Stawno ? Sokołów, gmina Gryfice, powiat Gryficki??. 2020-11-18 11:44
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn., Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 191/2, 192, 185/2197/1 obręb Lubieszewo, gmina Gryfice??. 2020-11-10 13:25
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn., Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 80,82,86 obręb Lubieszewo, gmina Gryfice??. 2020-11-10 13:22
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 36/1 obręb Kołomąć, gmina Gryfice''. 2020-11-06 14:01
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 343 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice'' 2020-11-06 13:59
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/1 i 4/2 obręb Brodniki, Gmina Gryfice??. 2020-10-23 12:43
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 332/21 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice??. 2020-10-21 14:24
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn.,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 66/7 obręb Trzygłów, Gmina Gryfice??. 2020-10-21 14:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 188/1 w miejscowości Lubieszewo, gmina Gryfice. 2020-10-19 12:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Elektrownia fotowoltaiczna Zielin na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 111, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 130/2, 131, 135, 136, 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 obręb Zielin. 2020-10-19 12:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 20 w miejscowości Gryfice -9, gmina Gryfice. 2020-10-15 14:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 258/21 w miejscowości Rotnowo, gmina Gryfice. 2020-10-15 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 47 obręb Stawno , Sokołów gm. Gryfice. 2020-10-15 14:45
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW i powierzchnią zabudowy do 8,58 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 63/1 i 64 w miejscowości Rybokarty, gmina Gryfice. 2020-10-15 12:35
dokument bwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu dz. nr 44/3 obręb Borzęcin, gmina Gryfice. 2020-10-12 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 74/1 i 79/11 w obrębie Rotnowo gmina Gryfice?? 2020-09-23 08:33
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn.,, Budowa sieci kanalizacji na odcinkuBrodniki - Gryfice.' 2020-09-14 10:17
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn.,, Budowa sieci kanalizacji na odcinku Prusinowo - Niekładź'' 2020-09-14 10:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie elektrowni fotowoltaicznej ,, Stawno - Sokołów o mocy do 50 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 52/3, 60/1 obręb 0020 Stawno - Sokołów, gmina Gryfice, powiat Gryficki. 2020-08-21 13:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Budowa sieci kanalizacji na odcinku Prusinowo - Niekładź''.'. 2020-08-17 09:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Budowa sieci kanalizacji na odcinku Brodniki - Gryfice''. 2020-08-17 09:45
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku ,,Prusinowo'' na dz. oznacz. nr geod. 20 w obrębie ewid. Prusinowo, gm. Gryfice. 2020-07-02 10:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW i powierzchnią zabudowy do 8,58 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 63/1 i 64 w miejscowości Rybokarty, gmina Gryfice. 2020-06-16 13:06
dokument Burmistrz Gryfic podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu pn ,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 36/1 obręb Kołomąć, gmina Gryfice. 2020-06-05 10:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4/1 i 4/2 obręb Brodniki, Gmina Gryfice. 2020-06-05 10:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach na działkach o nr ewidencyjnym 191/2, 192, 185/2197/1 obręb Lubieszewo. 2020-06-05 10:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 332/21 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice. 2020-06-05 10:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 80,82,86 obręb Lubieszewo, gmina Gryfice. 2020-06-05 10:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 66/7 obręb Trzygłów, Gmina Gryfice. 2020-06-05 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 343 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice. 2020-06-05 10:39
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na budowie ,, Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PVGryfice I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- dz. nr 144 obręb Wilczkowo. 2020-06-02 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu pn.,, Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża ,, Przybiernówko 1?? dz. nr 227 obręb Przybiernówko, gm. Gryfice??. 2020-05-22 11:56
dokument Informacja o wydaniu decyzji odecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z odc. od skrzyżowania Trzygłów do m. Kołomąć na długości około 2,7 km??. 2020-05-14 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.,, Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Prusinowo - Niekładź. 2020-04-24 14:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.,, Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Brodniki - Gryfice. 2020-04-24 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie zebrania dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,, pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z odc. od skrzyżowania Trzygłów do m. Kołomąć na długości około 2,7 km??. 2020-04-22 10:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia przedsięwzięciu polegającego na budowie ,, Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Gryfice I ? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2020-02-04 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300??. 2020-02-04 14:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic dot. projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice. 2020-01-08 14:40