Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku ,,Prusinowo'' na dz. oznacz. nr geod. 20 w obrębie ewid. Prusinowo, gm. Gryfice. 2020-07-02 10:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW i powierzchnią zabudowy do 8,58 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 63/1 i 64 w miejscowości Rybokarty, gmina Gryfice. 2020-06-16 13:06
dokument Burmistrz Gryfic podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu pn ,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 36/1 obręb Kołomąć, gmina Gryfice. 2020-06-05 10:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4/1 i 4/2 obręb Brodniki, Gmina Gryfice. 2020-06-05 10:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach na działkach o nr ewidencyjnym 191/2, 192, 185/2197/1 obręb Lubieszewo. 2020-06-05 10:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 332/21 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice. 2020-06-05 10:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:,, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 80,82,86 obręb Lubieszewo, gmina Gryfice. 2020-06-05 10:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 66/7 obręb Trzygłów, Gmina Gryfice. 2020-06-05 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 343 obręb Borzyszewo, Gmina Gryfice. 2020-06-05 10:39
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na budowie ,, Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PVGryfice I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- dz. nr 144 obręb Wilczkowo. 2020-06-02 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o planowanym przedsięwzięciu pn.,, Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża ,, Przybiernówko 1?? dz. nr 227 obręb Przybiernówko, gm. Gryfice??. 2020-05-22 11:56
dokument Informacja o wydaniu decyzji odecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z odc. od skrzyżowania Trzygłów do m. Kołomąć na długości około 2,7 km??. 2020-05-14 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.,, Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Prusinowo - Niekładź. 2020-04-24 14:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.,, Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Brodniki - Gryfice. 2020-04-24 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie zebrania dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,, pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z odc. od skrzyżowania Trzygłów do m. Kołomąć na długości około 2,7 km??. 2020-04-22 10:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia przedsięwzięciu polegającego na budowie ,, Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Gryfice I ? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2020-02-04 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300??. 2020-02-04 14:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gryfic dot. projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice. 2020-01-08 14:40