Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 457/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, odcinków sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzęskowo w dz. o nr ewid. 424/207, 424/219, 424/257 obr. ewid. Rzęskowo jedn. Gryfice obszar wiejski 2020-03-31 15:16
dokument Zarządzenie Nr 456/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Rzęskowo w dz. o nr ewid. 424/207, 424/219, 424/257 obr. ewid. Rzęskowo jedn. Gryfice obszar wiejski 2020-03-31 15:15
dokument Zarządzenie Nr 455/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 11/25 o powierzchni 0,0260 ha położonej w Gryficach przy ul. Koszarowej, obręb Gryfice -2, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2020-03-31 15:14
dokument Zarządzenie Nr 454/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok 2020-03-31 15:12
dokument Zarządzenie Nr 453/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:54
dokument Zarządzenie Nr 452/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:51
dokument Zarządzenie Nr 451/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:50
dokument Zarządzenie Nr 450/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:49
dokument Zarządzenie Nr 449/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 254 przy ul. Błonie, obręb nr 4 m. Gryfice 2020-03-30 14:48
dokument Zarządzenie Nr 448/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2019 rok 2020-03-30 14:48
dokument Zarządzenie Nr 447/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 291/26 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Owocowej, obręb Borzyszewo 2020-03-30 14:47
dokument Zarządzenie Nr 446/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury ? Gryfickiego Domu Kultury 2020-03-30 14:46
dokument Zarządzenie Nr 445/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia i wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Gryfice na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2 2020-03-26 12:20
dokument Zarządzenie Nr 443/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 65/28 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice 2020-03-30 14:44
dokument Zarządzenie Nr 442/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2020-03-30 14:42
dokument Zarządzenie Nr 441/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2020-03-30 14:40
dokument Zarządzenie Nr 440/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 1/82 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo 2020-03-12 12:38
dokument Zarządzenie Nr 439/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-12 11:23
dokument Zarządzenie Nr 438/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) w miejscowości Kołomąć zlokalizowanej na działce nr 26/1 oraz 27/2, obręb Kołomąć 2020-03-12 11:22
dokument Zarządzenie Nr 437/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice 2020-03-12 12:37
dokument Zarządzenie Nr 436/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-03-30 14:18
dokument Zarządzenie Nr 435/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-03-05 08:51
dokument Zarządzenie Nr 434/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie powołania Pani Eweliny Pawlak-Wasiury na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach 2020-03-05 08:48
dokument Zarządzenie Nr 433/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie odwołania Pani Wioletty Grygorowicz ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach 2020-03-05 08:45
dokument Zarządzenie Nr 432/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego 2020-03-05 08:46
dokument Zarządzenie Nr 431/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-03-06 11:32
dokument Zarządzenie Nr 430/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 352/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/86 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo 2020-03-05 08:47
dokument Zarządzenie Nr 429/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2020-02-27 12:36
dokument Zarządzenie Nr 428/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-02-27 12:35
dokument Zarządzenie Nr 427/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku 2020-02-27 12:34
dokument Zarządzenie Nr 426/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Gryfice 2020-03-30 14:28
dokument Zarządzenie Nr 425/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-02-26 13:53
dokument Zarządzenie Nr 424/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 254/8 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rumiankowej, obręb Borzyszewo 2020-02-26 13:52
dokument Zarządzenie Nr 423/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Wałowej, Wesołej, w m. Borzęcin i m. Lubin dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2020-02-26 13:50
dokument Zarządzenie Nr 422/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do wykonywania czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-26 13:49
dokument Zarządzenie Nr 421/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 102/4 (udział 3/4) o powierzchni 1614 m2 położoną w Borzyszewie obręb Borzyszewo przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2020-02-26 13:50
dokument Zarządzenie Nr 420/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 610/1 o powierzchni 120 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Gdańskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2020-02-26 13:48
dokument Zarządzenie Nr 419/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 83/11 zabudowaną o powierzchni 263 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. Szewskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-26 13:47
dokument Zarządzenie Nr 418/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 54 o powierzchni 0,6346 ha położoną w Kukaniu obręb Kukań przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-26 13:46
dokument Zarządzenie Nr 417/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 609 o powierzchni 288 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-26 13:44
dokument Zarządzenie Nr 416/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 608 o powierzchni 454 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-26 13:43
dokument Zarządzenie Nr 415/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 86/2 w miejscowości Brodniki przy ul. Lawendowej, obręb Brodniki 2020-02-26 13:42
dokument Zarządzenie Nr 414/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 441/6 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo 2020-02-26 13:41
dokument Zarządzenie Nr 413/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok 2020-02-14 09:07
dokument Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2020 roku 2020-02-14 09:06
dokument Zarządzenie Nr 411/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97, obręb Górzyca 2020-02-14 09:05
dokument Zarządzenie Nr 410/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-02-14 09:04
dokument Zarządzenie Nr 409/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2020/2021 2020-02-14 09:03
dokument Zarządzenie Nr 408/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 2020-02-06 09:19
dokument Zarządzenie Nr 407/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 253/9 przy ul. Pszennej, obręb Borzyszewo 2020-02-06 09:18
dokument Zarządzenie Nr 406/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/3 przy ul. Dębowy Zagajnik, obręb Rzęskowo 2020-02-06 09:18
dokument Zarządzenie Nr 405/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 554/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. dotyczącego częstotliwości i czasy trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowniczych 2020-02-06 09:16
dokument Zarządzenie Nr 404/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-02-06 09:14
dokument Zarządzenie Nr 403/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/3 o powierzchni 0,9154 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:13
dokument Zarządzenie Nr 402/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/8 o powierzchni 0,7702 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:12
dokument Zarządzenie Nr 401/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/5 o powierzchni 0,7416 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:10
dokument Zarządzenie Nr 400/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/6 o powierzchni 0,6637 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:09
dokument Zarządzenie Nr 399/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/3 o powierzchni 0,5064 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:08
dokument Zarządzenie Nr 398/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/4 o powierzchni 0,4948 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:08
dokument Zarządzenie Nr 397/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 9 o powierzchni 0,8876 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:06
dokument Zarządzenie Nr 396/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-02-06 09:04
dokument Zarządzenie Nr 395/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2020-02-06 08:46
dokument Zarządzenie Nr 394/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem 2020-02-26 13:56
dokument Zarządzenie Nr 393/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 912/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2020-02-26 13:59
dokument Zarządzenie Nr 392/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 206/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu Dobry start 2020-02-26 14:02
dokument Zarządzenie Nr 391/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 459/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych 2020-02-26 14:04
dokument Zarządzenie Nr 390/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 205/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 2020-03-05 09:13
dokument Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2020 2020-02-07 12:00
dokument Zarządzenie Nr 388/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 22/5, obręb Grębocin 2020-01-29 10:01
dokument Zarządzenie Nr 387/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-01-29 09:58
dokument Zarządzenie Nr 386/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 65/27 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice 2020-01-23 09:42
dokument Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 2020-02-11 12:53
dokument Zarządzenie Nr 384/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach bramki piłkarskiej aluminiowej, piłkochwytu na boisko sportowe w m. Lubieszewo na dz. nr 130 obręb Lubieszewo gm. Gryfice 2020-01-23 09:41
dokument Zarządzenie Nr 383/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-01-29 09:55
dokument Zarządzenie Nr 382/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 168/5, obręb Lubieszewo 2020-01-23 09:39
dokument Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia 2020-02-07 10:48
dokument Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia 2020-02-07 10:48
dokument Zarządzenie Nr 379/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego 2020-01-16 09:45
dokument Zarządzenie Nr 378/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 424/267 o powierzchni 0,1491 ha położonej w Rzęskowie, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2020-01-10 08:35
dokument Zarządzenie Nr 377/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2020 roku 2020-01-10 08:34
dokument Zarządzenie Nr 376/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2020 roku 2020-01-10 08:32
dokument Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-01-23 09:28