Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 413/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2020 rok 2020-02-14 09:07
dokument Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2020 roku 2020-02-14 09:06
dokument Zarządzenie Nr 411/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 97, obręb Górzyca 2020-02-14 09:05
dokument Zarządzenie Nr 410/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-02-14 09:04
dokument Zarządzenie Nr 409/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2020/2021 2020-02-14 09:03
dokument Zarządzenie Nr 408/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 2020-02-06 09:19
dokument Zarządzenie Nr 407/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 253/9 przy ul. Pszennej, obręb Borzyszewo 2020-02-06 09:18
dokument Zarządzenie Nr 406/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/3 przy ul. Dębowy Zagajnik, obręb Rzęskowo 2020-02-06 09:18
dokument Zarządzenie Nr 405/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 554/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. dotyczącego częstotliwości i czasy trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowniczych 2020-02-06 09:16
dokument Zarządzenie Nr 404/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-02-06 09:14
dokument Zarządzenie Nr 403/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/3 o powierzchni 0,9154 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:13
dokument Zarządzenie Nr 402/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/8 o powierzchni 0,7702 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:12
dokument Zarządzenie Nr 401/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/5 o powierzchni 0,7416 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:10
dokument Zarządzenie Nr 400/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/6 o powierzchni 0,6637 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:09
dokument Zarządzenie Nr 399/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/3 o powierzchni 0,5064 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:08
dokument Zarządzenie Nr 398/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/4 o powierzchni 0,4948 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:08
dokument Zarządzenie Nr 397/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 9 o powierzchni 0,8876 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2020-02-06 09:06
dokument Zarządzenie Nr 396/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-02-06 09:04
dokument Zarządzenie Nr 395/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2020-02-06 08:46
dokument Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice na rok 2020 2020-02-07 12:00
dokument Zarządzenie Nr 388/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 22/5, obręb Grębocin 2020-01-29 10:01
dokument Zarządzenie Nr 387/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2020-01-29 09:58
dokument Zarządzenie Nr 386/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 65/27 przy ul. Dębowej, obręb 7 m. Gryfice 2020-01-23 09:42
dokument Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2020 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 2020-02-11 12:53
dokument Zarządzenie Nr 384/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach bramki piłkarskiej aluminiowej, piłkochwytu na boisko sportowe w m. Lubieszewo na dz. nr 130 obręb Lubieszewo gm. Gryfice 2020-01-23 09:41
dokument Zarządzenie Nr 383/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2020 rok 2020-01-29 09:55
dokument Zarządzenie Nr 382/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 168/5, obręb Lubieszewo 2020-01-23 09:39
dokument Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia 2020-02-07 10:48
dokument Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 roku w drodze zlecenia 2020-02-07 10:48
dokument Zarządzenie Nr 379/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego 2020-01-16 09:45
dokument Zarządzenie Nr 378/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 424/267 o powierzchni 0,1491 ha położonej w Rzęskowie, obręb Rzęskowo, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2020-01-10 08:35
dokument Zarządzenie Nr 377/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2020 roku 2020-01-10 08:34
dokument Zarządzenie Nr 376/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2020 roku 2020-01-10 08:32
dokument Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Gryfic z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok 2020-01-23 09:28