Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwałą Nr XIX/183/2020 z 25.02.2020 r. w spr. odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach 2020-03-04 12:23
dokument Uchwała Nr XIX/184/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach 2020-03-04 12:22
dokument Uchwała Nr XIX/185/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gryficach 2020-03-04 12:20
dokument Uchwała Nr XIX/186/2020 z 25.02.2020 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-04 12:18
dokument Uchwała Nr XIX/187/2020 z 25.02.2020 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszeego Serca pana Jezusa w Gryficach na wykonanie 30 ławek do kościoła parafialnego w Gryficach 2020-03-04 12:16
dokument Uchwała Nr XIX/188/2020 z 25.02.2020 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na dezynsekcję budynku kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Ościęcinie 2020-03-04 12:14
dokument Uchwała Nr XIX/189/2020 z 25.02.2020 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na malowanie elewacji i wieży koscioła parafialnego w Świeszewie 2020-03-04 12:10
dokument Uchwała Nr XIX/190/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice na lata 2020-2024 2020-03-04 12:08
dokument Uchwała Nr XIX/191/2020 z 25.02.2020 r. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice 2020-03-04 12:05
dokument Uchwała Nr XIX/192/2020 z 25.02.2020 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na lata 2020-2022 2020-03-04 12:03
dokument Uchwała Nr XIX/193/2020 z 25.02.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XX/216/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 października 2000 .r. w sprawie ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Gryfice 2020-03-04 12:01
dokument Uchwała Nr XIX/194/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 608 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Kraszewskiego 2020-03-04 11:58
dokument Uchwała Nr XIX/195/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 609 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Kraszewskiego 2020-03-04 11:54
dokument Uchwała Nr XIX/196/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 610/1 obręb nr 4 m. Gryfice położonej przy ul. Gdańskiej na rzecz właściciela działki przyległej 2020-03-04 11:43
dokument Uchwała Nr XIX/197/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 83/11 obręb nr 5 m. Gryfice położonej przy ul. Szewskiej 2020-03-04 11:39
dokument Uchwała Nr XIX/198/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej rolnej o numerze geodezyjnym 54 obręb Kukań położonej w Kukaniu 2020-03-04 11:36
dokument Uchwała Nr XIX/199/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-03-04 11:33
dokument Uchwała Nr XIX/200/2020 z 25.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-03-04 11:32
dokument Uchwała Nr XIX/201/2020 z 25.02.2020 r. w spr. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Nr 3 w Gryficach i wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Gryficach 2020-03-04 11:25