Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/228/2020 z 30.06.2020 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 r. 2020-07-03 12:24
dokument Uchwała Nr XXII/229/2020 z 30.06.2020 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 2020-07-03 12:19
dokument Uchwała Nr XXII/230/2020 z 30.06.2020 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-06 10:24
dokument Uchwała Nr XXII/231/2020 z 30.06.2020 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2020-2027 2020-07-03 11:50
dokument Uchwała Nr XXII/232/2020 z 30.06.2020 r. w spr. udzielenia dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP w Gryficach, Górzycy, Ościęcinie i Rotnowie oraz na remont Strażnicy OSP w Górzycy 2020-07-03 11:48
dokument Uchwała Nr XXII/233/2020 z 30.06.2020 r. w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gyfice w roku 2020 2020-07-03 11:44
dokument Uchwała Nr XXII/234/2020 z 30.06.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Przybiernówko, gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 223 2020-07-03 11:40
dokument Uchwała Nr XXII/235/2020 z 30.06.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 68/4 obręb Przybiernówko 2020-07-03 11:34
dokument Uchwała Nr XXII/236/2020 z 30.06.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze geodezyjnym 22/3 obręb Smolęcin położonej w Smolęcinie 2020-07-03 11:31
dokument Uchwała Nr XXII/237/2020 z 30.06.2020 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXI/224/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 102/4 (udział 3/4) obręb Borzyszewo położonej w Borzyszewie na rzecz współwłaściciela 2020-07-03 11:28
dokument Uchwała Nr XXII/238/2020 z 30.06.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-07-03 11:16
dokument Uchwała Nr XXII/239/2020 z 30.06.2020 r. w spr. uznania petycji na niezasługującą na uwzględnienie 2020-07-03 11:14
dokument Uchwała Nr XXII/240/2020 z 30.06.2020 r. w spr. powołania radnej do składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2020-07-03 11:12
dokument Uchwała Nr XXII/241/2020 z 30.06.2020 r. w spr. powołania radnej do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów 2020-07-03 11:11