Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/10/2006 z 28.12.2006 w spr. uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Gryficach 2007-01-08 14:36
dokument Uchwała Nr III/11/2006 z 28.12.2006 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2007 2007-01-08 14:35
dokument Uchwała Nr III/12/2006 z 28.12.2006 w spr.zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2006 r. 2007-01-08 14:35
dokument Uchwała Nr III/13/2006 z 28.12.2006 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zakupu samochodu specjalistycznego zamiatarko-śmieciarki 2007-01-08 14:34
dokument Uchwała Nr III/14/2006 z 28.12.2006 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących adaptacji połączonej z remontem pomieszczenia w budynku na świetlicę wiejską w m. TRZYGŁOW 2007-01-08 14:34
dokument Uchwała Nr III/15/2006 z 28.12.2006 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. wykonania posadzki, ołtarza i wyposażenia Kaplicy Św.Jerzego 2007-01-08 14:33
dokument Uchwała Nr III/16/2006 z 28.12.2006 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. rozpoczęcia III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w mieście. 2007-01-08 14:33
dokument Uchwała Nr III/17/2006 z 28.12.2006 w spr.wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. dokumentacji na adaptację budynków po jednostce wojskowej oraz na uzbrojenie terenu. 2007-01-08 14:32
dokument Uchwała Nr III/18/2006 z 28.12.2006 w spr.wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. budowy boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w m. TRZYGŁÓW 2007-01-08 14:32
dokument Uchwała Nr III/19/2006 z 28.12.2006 w spr.określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowyych prowadzonych przez Gminę Gryfice na okres od 1.01-31.12.2007 r. 2007-01-08 14:32
dokument Uchwała Nr III/20/2006 z 28.12.2006 w spr. ustalenia wysokości i sposobu podziału odpisów na fundusz zdrowotny nauczucieli na 2007 r. 2007-01-08 14:31
dokument Uchwała Nr III/21/2006 z 28.12.2006 w spr.wyrażenia zgody na uczestniczenie radnych w pracach Komisji Mieszkaniowej działającej przy Gryfickim TBS Spółka z o. 2007-01-08 11:40
dokument Uchwała Nr III-22-2006 z 28.12.2006 w spr.ustanowienia służebności drogowej w działce nr 95/19 przy ul. Strzeleckiej w Gryficach 2007-01-08 11:39
dokument Uchwała Nr III-23-2006 z 28.12.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Gryfice nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym OTOK 2007-01-08 11:39
dokument Uchwała Nr III/24/2006 z 28.12.2006 w spr. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Stawno-Sokołów 2007-01-08 11:38
dokument Uchwała Nr III/25/2006 z 28.12.2006 w spr. zmian do harmonogramu zadań i kosztów ich realizacji stanowiącego zał. nr 1 do Gm. Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r. 2007-01-08 11:38
dokument Uchwała Nr III/26/2006 z 28.12.2006 w spr.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 2007-01-08 11:37