Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIX/281/2020 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-02 15:54
dokument Uchwała Nr XXIX/282/2020 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gm.Gryfice na l.2020-2027 2020-12-02 15:54
dokument Uchwała Nr XXIX/283/2020 w spr. uchylenia uchwały NrXXX/279/2016 RM w Gryficach z dn.28.11.2016 r. w spr. okreslenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odp. komunalnych od wł.nieruchom. i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2020-12-02 15:55
dokument Uchwała Nr XXIX/284/2020 w spr. zmiany uchwały Nr XLI/502/2013 RM w Gryficach z dn.29.11.2013r. w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w m.Borzyszewo-Dz.Nr 322 2020-12-02 15:56
dokument Uchwała Nr XXIX/285/2020 w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej nr ew.65/40 ob nr7 m.Gryfice 2020-12-02 15:56
dokument Uchwała Nr XXIX/286/2020 w spr. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Gminy Gryfice na lata 2021-2024 eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach 2020-12-03 13:05
dokument Uchwała Nr XXIX/287/2020 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Gryfice 2020-12-02 15:56
dokument Uchwała Nr XXIX/288/2020 w spr.wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2020-12-02 15:56