Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 20 stycznia 2007 r. do dnia 15 marca 2007 r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami

od dnia 20 stycznia 2007r. do dnia 15 marca 2007r.

20 styczeń 2007

Odbyło się noworoczne spotkanie z mieszkańcami Gminy Gryfice w SP nr 4 w Gryficach. Celem spotkania było m.in. przedstawienie informacji z realizacji zadań w 2006 roku w naszej gminie, podziękowanie mieszkańcom za wysiłek w 2006 roku, wyróżnienie osób i instytucji najbardziej zasłużonych w ubiegłym roku oraz nakreślenie zadań dla samorządu gminnego do realizacji
w 2007r.

23 styczeń 2007

Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

25 styczeń 2007

1. Przyjąłem 11 interesantów.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Niechorskiej 15A/1 w Gryficach,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości GRYFICE,
  ul. Ogrodowa obręb Brodniki Nr 21

 • zmian w budżecie gminy układu wykonawczego na rok 2007.

26/27 styczeń 2007

Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy w spotkaniu noworocznym w Güstrow. W czasie spotkania omówiliśmy m.in. założenia programowe obchodów 10-lecia partnerstwa Gryfic i Güstrow.

29 styczeń 2007

Umowa notarialna w kancelarii p. L. Zinkiewicz-Jarosińskiej.

30 styczeń 2007

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gryficach,

- powołania Zastępcy Burmistrza Gryfic,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Przybiernówko, obręb Przybiernówko Nr 28

2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Sesji Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI. Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Konferencyjnym - Akademia Europejska KULICE gm. Nowogard.

p0x08 graphic
orządek obrad przewidywał m.in.:

 • informacja Przewodniczącego Zarządu z działalności Związku

 • informacja Inżyniera Kontraktu o przebiegu przygotowań do inwestycji

 • przyjęcie uchwał wyborczych oraz uchwalenie planu finansowego CZG R-XXI na rok 2007

 • przyjęcie kierunków działań Związku na 2007rok.

31 styczeń 2007

1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok,

 • odwołania Zastępcy Burmistrza Gryfic.

2. Odbyłem spotkanie z naczelnikami wydziałów Urzędu. Tematem posiedzenia było m.in.:

 • schemat organizacyjny Urzędu,

 • nakreślenia zadań do realizacji dla poszczególnych wydziałów,

 • sprawy bieżące.

01 luty 2007

1. Odbyłem robocze spotkanie z kierowcami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfice.

2. Przyjąłem 17 interesantów.

02 luty 2007

W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisałem aneks do umowy z wykonawcą gminnych inwestycji w ramach programu ZPORR.

05 luty 2007

Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematem posiedzenia było m.in. omówienie realizacji zadań programowych zrealizowanych w 2006 roku.

07 luty 2007

Umowa notarialna w kancelarii w Trzebiatowie.

08 luty 2007

Przyjąłem 16 interesantów.

9 luty 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, wolnych lokali mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 57 oraz składu Komisji Przetargowej.

10 luty 2007

Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Miejskie w Gryficach. Na zebraniu omówiono problemy nurtujące gryfickich wędkarzy, m.in. problemy ekologiczne, miejsce do parkowania samochodów, ograniczony dostęp do miejsc wędkowania.

14 luty 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie prawa pierwokupu działki położonej w Rzęskowie.

15 luty 2007

1. Uczestniczyłem w spotkaniu mającym na celu podsumowanie akcji „Serce - Plus - Święta”.

2. Uczestniczyłem w rocznej naradzie pracowników Państwowej Straży Pożarnej i członków OSP powiatu gryfickiego.

3. Przyjąłem 10 interesantów.

16 luty 2007

1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Z/O Woj. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Szczecinie.

2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na opracowanie projektu budowy toru rowerowego FOUR CROSS (4x) wyraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nowy Świat
  w Gryficach,

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na adaptację połączoną z remontem pomieszczeń w budynku Nr 15 w Trzygłowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem.

17 luty 2007

Uczestniczyłem w rozpoczęciu rozgrywek piłki siatkowej w ramach Memoriału im. Sł. Białego. Turniej odbył się w sali gimnastycznej SP-3 w Gryficach.

19 luty 2007

1. Umowa notarialna w ANR w Gryficach. Notariusz Jacek Służewski

2. Wydałem zarządzenie w sprawach:

 • przekazania sprzętu komputerowego wycofanego z Urzędu Miejskiego w Gryficach,

 • zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich,

 • powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na bankową obsługę budżetu Gminy Gryfice.

 • zmiany składu Komisji Przetargowej do zbycia w przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego.

21 luty 2007

Uczestniczyłem w biurze WFOŚiGW w Koszalinie w spotkaniu w sprawie uzyskania pożyczki na dofinansowanie gminnych inwestycji proekologicznych.

22 luty 2007

Przyjąłem 13 interesantów.

23 luty 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości położonej
w miejscowości Świeszewo, obręb Świeszewo, nr 43/1.

26 luty 2007

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego, dla nieruchomości położonej w miejscowości Dziadowo, obręb Dziadowo Nr 15a

 • wykonania wniosku ZGK Gryfice o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz refundacji części kosztów.

28 luty 2007

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo- wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Rzęskowie.

2. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie gminy i układu wykonawczego na rok 2007

01 marzec 2007

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Rybokartach.

2. Przyjąłem 12 interesantów.

02 marzec 2007

Wydałem zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

04 marzec 2007

Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Świeszewie

05 marzec 2007

1. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sołtysa i rady sołeckiej w Przybiernówku.

2. Spotkałem się z V-ce burmistrzem Güstrow oraz komitetem obchodów 10 - lecia współpracy miast partnerskich Güstrow - Gryfice.

3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Baszewice, obręb Baszewice Nr 21a

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Piastów obręb Nr 9 m. Gryfice, Nr 14

06 marzec 2007

1. Przewodniczyłem pierwszemu posiedzeniu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZGK

2. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Otoku

3. Uczestniczyłem w obchodach 62- rocznicy wyzwolenia Gryfic.

08 marzec 2007

1. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji dnia kobiet z kombatantkami i żonami kombatantów z terenu powiatu gryfickiego

2. Uczestniczyłem w spotkaniu z okazji dnia kobiet z mieszkankami Przybiernówka.

3. Przyjąłem 12 interesantów.

09 marzec 2007

Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rotnowie.

13 marzec 2007

1. Odbyłem spotkanie z naczelnikami wydziałów Urzędu Miejskiego. Tematem spotkania było m.in.:

 • realizacja inwestycji gminnych,

 • promocja gminy Gryfice,

 • przebieg zebrań wiejskich i osiedlowych,

 • sprawy bieżące.

2. Uczestniczyłem w spotkaniu starosty, burmistrzów i wójtów powiatu gryfickiego. Tematem spotkania było m.in. analiza rynku pracy.

15 marzec 2007

1. Uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczo - wyborczych sołtysów rad sołeckich w Jaślu
i Ościęcinie.

2. Przyjąłem 23 interesantów.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Wprowadziła: Karina Markowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 28-03-2007 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-03-2007 15:47