Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/64/2007 z 27.03.2007 w spr. nabycia przez Gminę Gryfice nieruchomości polożonej w obrębie miasta stanowiącej działkę Nr 2/4 zabudowana budynkiem warsztatowo-magazynowym


  • UCHWAŁA Nr V/64 /2007

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie nabycia przez Gminę Gryfice nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta stanowiącej działkę nr 2/4 zabudowaną budynkami warsztatowo - magazynowymi

Na podstawie art. 18 ust.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art.23 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708)

Rada Miejska u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę , nieruchomości stanowiącej własność Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego w Szczecinie , położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym miasta 2, w rejonie ulic M.J.Piłsudskiego - Niekładzka, oznaczonej numerem geodezyjnym 2/4 o powierzchni 7,1928 ha, zabudowaną obiektami warsztatowo - magazynowymi. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 11442.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła: Maria Tankielun

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-04-2007 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 12:50