Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII/78/2007 z 29.05.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r. 2007-06-05 13:24
dokument Uchwała Nr VII/79/2007 z 29.05.2007 w spr. zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego 2007-06-05 13:23
dokument Uchwała Nr VII/80/2007 z 29.05.2007 w spr. zm. uchwały Nr VIII/56/2003 RM w Gryficach z dn. 3.06.2003 dot. poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-06-05 13:22
dokument Uchwała Nr VII/81/2007 z 29.05.2007 w spr. ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenia prowadzone przez przedszkola gminne 2007-06-05 13:22
dokument Uchwała Nr VII/82/2007 z 29.05.2007 w spr. Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach 2007-06-05 13:20
dokument Uchwała Nr VII/83/2007 z 29.05.2007 w spr. Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2007-06-05 13:20
dokument Uchwała Nr VII/84/2007 z 29.05.2007 w spr. uzupełnienia składu zespołu, który zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Gryfic do opracowania Planu Rewitalizacji obszarów miejskich dla miasta Gryfice 2007-06-05 13:19
dokument Uchwała Nr VII/85/2007 z 29.05 2007 w spr. zgody na obciążenie gruntu gminnego, stanowiącego działkę nr 246 położoną w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej w obrębie geod. nr 8 służebnością drogową 2007-06-05 13:18
dokument Uchwała Nr VII/86/2007 z 29.05.2007 w spr. zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości polożonej w Gryficach stanowiącej działkę nr 55 o pow.50m2 zabudowaną obiektem zabytkowym - Basztą Prochową 2007-06-05 13:10
dokument Uchwała Nr VII/87/2007 z 29.05.2007 w spr. nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gryficach w rejonie ul. Akacjowej 2007-06-05 13:08
dokument Uchwała Nr VII/88/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Wybudowanie w Gryficach 2007-06-05 13:07
dokument Uchwała Nr VII/89/2007 z 29.05.2007 w spr.przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Rapackiego w Gryficach 2007-06-05 13:07
dokument Uchwała Nr VII/90/2007 z 29.05.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. 3 Maja w Gryficach 2007-06-05 13:06
dokument Uchwała Nr VII/91/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach 2007-06-05 13:05
dokument Uchwała Nr VII/92/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Szafirowej 2007-06-05 13:05
dokument Uchwała Nr VII/93/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Turkusowej w Gryficach 2007-06-05 13:03
dokument Uchwała Nr VII/94/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Rubinowej w Gryficach 2007-06-05 13:03
dokument Uchwała Nr VII/95/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości polożone przy ul. Perłowej w Gryficach 2007-06-05 13:02
dokument Uchwała Nr VII/96/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy ul. Brylantowej w Gryficach 2007-06-05 13:01
dokument Uchwała Nr VII/97/2007 z 29.05.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Szmaragdowej w Gryficach 2007-06-05 13:01
dokument Uchwała Nr VII/98/2007 z 29.05.2007 w spr. poręczenia za zobowiązanie z tytułu zaciagniętego przez Gryfickie TBS Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy 24-rodzinnego budynku przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach 2007-06-05 13:00
dokument Uchwała Nr VII/99/2007 z 29.05.2007 w spr. zmian w składach stałych komisji Rady 2007-06-04 12:33