Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37
72- 300 Gryfice
tel. 91-38-53-291
e-mail: zpo@zpo.gryfice.eu 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach: Jan Daniłów

 

Zespół Placówek Oświatowych na podstawie uchwały Nr XXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 sierpnia 2016 r. z późn. zm. obsługuje jednostki oświatowe gminy Gryfice w ramach centrum usług wspólnych.  Zadaniem Zespołu Placówek Oświatowych jest zapewnienie placówkom oświatowym warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej, organizacyjnej i prawnej. Jako jednostka podległa Burmistrzowi Gryfic przygotowuje, opiniuje oraz prowadzi sprawy zlecone przez organ prowadzący. Do zakresu zadań powierzonych jednostce obsługujacej w ramach wspólnej obsługi należy:

 • obsługa kadrowa przedszkoli oraz płacowa , organizacyjno-administracyjna i finansowo - księgowa jednostek gminnych jednostek oświatowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji  rzeczowych zadań oświatowych,
 • koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych jednostek  dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach oświatowych,
 • koordynacja przygotowywania dokumentacji remontów obiektów oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 •  rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych,
 •  kontrola przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych wspólną obsługą ,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 •  współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania zadań w zakresie oświaty,
 • współpraca z Dyrektorami  jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań merytorycznych,
 •  prowadzenie ewidencji syntetyczno - analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 •  organizowanie dowozu dzieci do szkół,
 •  prowadzenie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej,
 •  wypłata stypendiów burmistrza  oraz wyprawek szkolnych dla uczniów,
 •  rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników jednostek obsługiwanych,
 •   koordynowanie finansowania procesu dokształcania pracowników jednostek obsługiwanych,
 •  obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,
 •  koordynowanie spraw prawno – organizacyjnych publicznych placówek oświatowych, w tym w szczególności arkuszy organizacyjnych jednostek,
 •  nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki,
 •  obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 •  przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów oświatowych finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zewnętrznych.

 

Gminne placówki oświatowe:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach
 2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach
 3. Szkoła Podstawowa w Górzycy
 4. Szkoła Podstawowa w Prusinowie
 5. Szkoła Podstawowa w Trzygłowie
 6. Przedszkole Nr 1 w Gryficach
 7. Przedszkole Nr 2 w Gryficach

Zarządzenie Nr 716/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 26-09-2007 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Izabela Tomasik 18-10-2017 12:08