herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach

Zespół Placówek Oświatowych w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37
72- 300 Gryfice
tel. 91-38-53-291
e-mail: zpo@zpo.gryfice.eu 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach: Jan Daniłów

 

Zespół Placówek Oświatowych został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Gryficach z dniem 01 stycznia 1996 r. jako jednostka budżetowa do obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz finansowej oświaty na terenie Gminy Gryfice. Zadaniem Zespołu Placówek Oświatowych jest zapewnienie placówkom oświatowym warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej. Jako jednostka podległa Burmistrzowi Gryfic przygotowuje, opiniuje oraz prowadzi sprawy zlecone przez organ prowadzący, a w szczególności:

 • współpracuje z dyrektorami placówek oświatowych w planowaniu, realizacji i finansowaniu inwestycji i remontów obiektów oświatowych,
 • prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego i nauki przez dzieci i młodzież szkolną na terenie Gminy Gryfice,
 • bierze udział w opracowywaniu projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,
 • prowadzi sprawy osobowe dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników przedszkoli,
 • wydaje decyzje administracyjne odnośnie stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • wydaje decyzje administracyjne w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • zajmuje się zakupem pomocy naukowych i sprzętu szkolnego,
 • koordynuje rekrutację dzieci do przedszkoli gminnych,
 • prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych,
 • wykonuje sprawozdawcze i statystyczne obowiązki w zakresie edukacji,
 • gromadzi i archiwizuje dokumentację finansowo-księgową związaną z realizacją projektów unijnych w oświacie,
 • organizuje dowozy dzieci do szkół,                             
 • zajmuje się obsługą finansową wszystkich gminnych jednostek oświatowych,
 • realizuje zadania zlecone przez Burmistrza.

Gminne placówki oświatowe:

 1. Gimnazjum Nr 1 w Gryficach
 2. Gimnazjum Nr 2 w Gryficach
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryficach
 4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach
 5. Szkoła Podstawowa w Górzycy
 6. Szkoła Podstawowa w Prusinowie
 7. Szkoła Podstawowa w Trzygłowie
 8. Przedszkole Nr 1 w Gryficach
 9. Przedszkole Nr 2 w Gryficach

Zarządzenie Nr 1244/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 26-09-2007 15:28
Wytworzenie dokumentu: 26-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 12-06-2015 10:04