Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XI/121/2007 z 16.10.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-10-24 14:16
dokument Uchwała Nr XI/122/2007 z 16.10.2007 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2007-10-24 14:15
dokument Uchwała Nr XI/123/2007 z 16.10.2007 w spr. opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Gryfice 2007-10-24 14:15
dokument Uchwała Nr XI-124-2007 z 16.10.2007 w spr. zm. uchwały dotyczącej ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Gryfice 2007-10-24 14:14
dokument Uchwała Nr XI/125/2007 z 16.10.2007 w spr. poręczenia za zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez PEC Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie bieżących zobowiązań z tytułu zakupu opału w sezonie grzewczym 2007-2008 2007-10-24 14:14
dokument Uchwała Nr XI/126/2007 z 16.10.2007 w spr. poręczenia za zobowiązanie z tytułu kredytu zaciagniętego przez Gryfickie TBS Sp.z.o.o w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy 24-rodzinnego budynku przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach 2007-10-24 14:14
dokument Uchwała Nr XI/127/2007 z 16.10.2007 w spr. wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gryficach 2007-10-24 14:13
dokument Uchwała Nr XI/128/2007 z 16.10.2007 w spr. wyboru ławników Sądu Pracy w Gryficach 2007-10-24 14:13
dokument Uchwała Nr XI/129/2007 z 16.10.2007 w spr. ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2008 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie Gminy Gryfice. 2007-10-24 14:12
dokument Uchwała Nr XI/130/2007 z 16.10.2007 w spr. przejęcia od Powiatu Gryfickiego zadań w zakresie pełnienia funkcji powiatowej biblioteki publicznej 2007-10-24 14:12
dokument Uchwała Nr XI/131/2007 z 16.10.2007 w spr. nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gryficach w rejonie ulicy Wałowej 2007-10-24 14:11
dokument Uchwała Nr XI/132/2007 z 16.10.2007 w spr. wystąpienia o zniesienie nazwy miejscowości Łopowice stanowiącej przysiółek Sokołowa 2007-10-24 14:11
dokument Uchwała Nr XI/133/2007 z 16.10.2007 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Gryfice 2007-10-24 14:11
dokument Uchwała Nr XI/134/2007 z 16.10.2007 w spr. zm. uchwały dot. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (sołectwa osiedla) 2007-10-24 14:10
dokument Uchwała Nr XI/135/2007 z 16.10.2007 w spr. zm. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Gryfice obejmującego teren w rejonie ulic: Niepodległości i Wałowej 2007-10-24 14:09