Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIII/147/2007 z 18.12.2007 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2008 r. 2007-12-31 11:41
dokument Uchwała Nr XIII/148/2007 z 18.12.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-12-31 11:41
dokument Uchwała Nr XIII/149/2007 z 18.12.2007 w spr. ustanowienia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfice będzie 2007-12-31 11:40
dokument Uchwała Nr XIII/150/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących realizacji 2007-12-31 11:40
dokument Uchwała Nr XIII/151/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących udziału gminy w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 2007-12-31 11:39
dokument Uchwała Nr XIII/152/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących wykonania wiaty technologicznej do segregacji odpadów 2007-12-31 11:39
dokument Uchwała Nr XIII/153/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących wykonania dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Brodniki - Trzygłów 2007-12-31 11:38
dokument Uchwała Nr XIII/154/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących rewitalizacji zabytków - Plac Zwycięstwa 2007-12-31 11:38
dokument Uchwała Nr XIII/155/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących remontu ul.Łąkowej 2007-12-31 11:36
dokument Uchwała Nr XIII/156/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących wykonania dokumentacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 2007-12-31 11:35
dokument Uchwała Nr XIII/157/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zagospodarowania terenu pod rowerowy tor przeszkód POUR CROOS (4x) wraz z infrastrukturą 2007-12-31 11:34
dokument Uchwała Nr XIII/158/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących wykonania dokumentacji na budowę drogi łączącej 5 miejscowości na terenie Gminy Gryfice 2007-12-31 11:27
dokument Uchwała Nr XIII/159/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących przebudowy budynku po Jednostce Wojskowej na "Kompleks Pomocy Społecznej" 2007-12-31 11:27
dokument Uchwała Nr XIII/160/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku powojskowego na budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny 2007-12-31 11:26
dokument Uchwała Nr XIII/161/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących budowy 2007-12-31 11:26
dokument Uchwała Nr XIII/162/2007 z 18.12.2007 w spr. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gryficach 2007-12-31 11:25
dokument Uchwała Nr XIII/163/2007 z 18.12.2007 w spr. wyrażenia zgody na umorzenie zaległości finansowych przekraczających 2.000 zł. 2007-12-31 11:25
dokument Uchwała Nr XIII/164/2007 z 18.12.2007 w spr. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 2007-12-31 11:24
dokument Uchwała Nr XIII/165/2007 z 18.12.2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. 2007-12-31 11:24
dokument Uchwała Nr XIII/166/2007 z 18.12.2007 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 2007-12-31 11:23
dokument Uchwała Nr XIII/167/2007 z 18.12.2007 w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku" 2007-12-31 11:23
dokument Uchwała Nr XIII/168/2007 z 18.12.2007 w spr. zatwierdzenia projektu pn. "Rozwój usług edukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Gryfice poprzez wprowadzenie nauki języków obcych" 2007-12-31 11:22
dokument Uchwała Nr XIII/169/2007 z 18.12.2007 w spr. zatwierdzenia projektu pn. "Szkolenie animatorów czasu wolnego dzieci z obszarów wiejskich prowadzone na podbudowie świetlic wiejskich" 2007-12-31 11:22
dokument Uchwała Nr XIII/170/2007 z 18.12.2007 w spr. sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2007-12-31 11:21
dokument Uchwała Nr XIII/171/2007 z 18.12.2007 w spr. sprzedaży na własność bez przetargu nieruchomości położonej przy ul. Szewskiej w Gryficach 2007-12-31 11:20
dokument Uchwała Nr XIII/172/2007 z 18.12.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w m. Sikory 2007-12-31 11:20
dokument Uchwała Nr XIII/173/2007 z 18.12.2007 w spr. wydzierżawienia gruntu na okres 10 lat położonego przy ul.Klasztornej 13A w Gryficach 2007-12-31 11:19