Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 583/2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 2 ul. J. Piłsudskiego 2009-02-11 13:13
Zarządzenie nr 582/2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. Rzęskowo 2009-02-11 13:11
Zarządzenie nr 581/2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2009-02-11 13:09
Zarządzenie nr 580/2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok 2009-01-12 11:02
Zarządzenie nr 578/2008 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie przekazania w zarządzanie budynku mieszkalnego położonego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 w Gryficach 2009-01-12 11:00
Zarządzenie nr 577/2008 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie przekazania w zarządzanie budynku mieszkalnego położonego w Niekładziu 2009-01-12 10:52
Zarządzenie nr 576/2008 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. Rzęskowo 2009-01-12 10:47
Zarządzenie nr 574/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 r. w drodze zlecenia 2009-01-12 10:45
Zarządzenie nr 573/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie przekazania wózka do kredowania linii na boisko piłkarskie Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach 2008-12-29 11:02
Zarządzenie nr 572/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przekazania manekina do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej Gimnazjum nr 2 w Gryficach 2008-12-29 10:52
Zarządzenie nr 571/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przekazania telewizora i barometra Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach 2008-12-29 10:48
Zarządzenie nr 570/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przekazania tablic korkowych Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach 2008-12-29 10:46
Zarządzenie nr 569/2008 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. Brodniki 2008-12-29 10:45
Zarządzenie nr 568/2008 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie przekazania cyfrowego aparatu fotograficznego Gimnazjum nr 2 w Gryficach 2008-12-29 10:42
Zarządzenie nr 566/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie przekazania kamery cyfrowej i tablicy korkowej Gimnazjum nr 2 w Gryficach 2008-12-29 10:39
Zarządzenie nr 565/2008 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie przekazania kuchenki elektrycznej oraz stołu Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach 2008-12-29 10:38
Zarządzenie nr 564/2008 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice 2008-12-29 10:35
Zarządzenie nr 563/2008 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-12-29 10:34
Zarządzenie nr 562/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru ofert na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego 2008-12-08 13:21
Zarządzenie nr 561/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2009 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe prowadzące oraz ogłoszenie konkursów ofert na realizację tych zadań 2008-12-08 13:18
Zarządzenie nr 560/2008 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchmości zabudowanej, położonej w m. Rybokarty 2008-12-08 13:15
Zarządzenie nr 559/2008 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, położonej w m. Niekładź 2008-12-08 13:13
Zarządzenie nr 558/2008 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków w ramach przyznanych dodatkowych środków finansowych 2008-12-08 13:10
Zarządzenie nr 557/2008 z dnia 20.11.2008 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008 r. 2008-12-08 13:06
Zarządzenie nr 556/2008 z dnia 19.11.2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok 2008-12-08 13:03
Zarządzenie nr 554/2008 z dnia 10.11.2008 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu 2008-12-08 13:02
Zarządzenie nr 553/2008 z dnia 07.11.2008 r. w sprawie przekazania - przejęcia samochodu marki MERCEDES - BENZ do OSP Gryfice 2008-12-08 12:11
Zarządzenie nr 551/2008 z dnia 05.11.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008 2008-12-03 14:02
Zarządzenie nr 550/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych 2008-12-03 14:00
Zarządzenie nr 548/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice 2008-12-03 13:56
Zarządzenie nr 547/2008 z dnia 31.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-12-03 13:53
Zarządzenie nr 546/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Niechorskiej 2008-12-03 13:52
Zarządzenie nr 545/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie przekazania radiomagnetofonów Gimnazjum nr 1 w Gryficach 2008-12-03 13:44
Zarządzenie nr 544/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę linii kablowej oświetleniowej n/n wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Rzęskowo 2008-11-13 11:52
Zarządzenie nr 543/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie ustalenia gruntu stanowiącego działkę nr 443/3 o powierzchni 982 m2 położonego w Świeszewie gmina Gryfice przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu 2008-11-13 11:44
Zarządzenie nr 542/2008 z dnia 29.10.2008 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 426 i 427 o łącznej powierzchni 400 m2 położonych w Świeszewie gmina Gryfice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2008-11-13 11:33
Zarządzenie nr 540/2008 z dnia 28.10.2008 r. w sprawie przekazania pakietu profilaktycznego "Pierwsza Pomoc " Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach 2008-11-13 11:30
Zarządzenie nr 539/2008 z dnia 20.10.2008 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji zużytego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2008-11-13 11:26
Zarządzenie nr 537/2008 z dnia 10.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic 2008-11-13 11:23
Zarządzenie nr 536/2008 z dnia 08.10.2008 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2008-11-13 11:20
Zarządzenie nr 535/2008 z dnia 07.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-11-13 11:16
Zarządzenie nr 533/2008 z dnia 07.10.2008 r. w sprawie przekazania muzycznych zestawów edukacyjnych Szkole Podstawowej w Górzycy 2008-11-13 11:11
Zarządzenie nr 532/2008 z dnia 07.10.2008 r. w sprawie przekazania muzycznych zestawów edukacyjnych Szkole Podstawowej w Prusinowie 2008-11-13 11:09
Zarządzenie nr 530/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie remontu świetlicy w m. Rybokarty 2008-11-13 11:07
Zarządzenie nr 529/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2008 r. w drodze zlecenia 2008-11-13 11:04
Zarządzenie nr 528/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic 2008-11-13 10:09
Zarządzenie nr 527/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 17b przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2008-10-29 15:22
Zarządzenie nr 526/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Pomorskiej w Gryficach 2008-10-29 15:19
Zarządzenie nr 525/2008 z dnia 03.10.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej, Perłowej i Sportowej 2008-10-29 15:16
Zarządzenie nr 524/2008 z dnia 02.10.2008 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej nr 143/1 o powierzchni 791 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Rzęskowo gmina Gryfice, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej 2008-10-29 15:14
Zarządzenie nr 523/2008 z dnia 02.10.2008 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczeń majątkowych 2008-10-29 15:11
Zarządzenie nr 522/2008 z dnia 01.10.2008 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczeń majątkowych 2008-10-29 15:09
Zarządzenie nr 521/2008 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie przekazania odtwarzacza DVD i aparatu cyfrowego Benq Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2008-10-29 15:06
Zarządzenie nr 520/2008 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice 2008-10-29 15:02
Zarządzenie nr 519/2008 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-10-29 15:00
Zarządzenie nr 518/2008 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok 2008-10-29 14:55
Zarządzenie nr 517/2008 z dnia 29.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 4 ul. Palińskiego 2008-10-29 14:53
Zarządzenie nr 516/2008 z dnia 29.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w Rzęskowie, Obręb Rzęskowo 2008-10-29 14:45
Zarządzenie nr 515/2008 z dnia 26.09.2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg powiatowych kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia dróg wojewódzkich do kategorii dróg powiatowych 2008-10-29 14:39
Zarządzenie nr 513/2008 z dnia 22.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Koszarowa 2008-09-30 09:09
Zarządzenie nr 512/2008 z dnia 22.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 4 ul. Sopocka 2008-09-30 09:07
Zarządzenie nr 511/2008 z dnia 22.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Brodniki, Obręb Brodniki 2008-09-30 09:05
Zarządzenie nr 510/2008 z dnia 22.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, Obręb Rzęskowo 2008-09-30 09:03
Zarządzenie nr 509/2008 z dnia 22.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, Obręb Rzęskowo 2008-09-30 09:01
Zarządzenie nr 508/2008 z dnia 18.09.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ul. Murarskiej i alei parku miejskiego w Gryficach 2008-09-30 08:45
Zarządzenie nr 507/2008 z dnia 16.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, Obręb Rzęskowo 2008-09-30 08:37
Zarządzenie nr 505/2008 z dnia 15.09.2008 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 53/17 o powierzchni 23 m2 położoną w Gryficach przy ul. 11 Listopada, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy 2008-09-30 08:35
Zarządzenie nr 504/2008 z dnia 15.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, Obręb Rzęskowo 2008-09-30 08:32
Zarządzenie nr 503/2008 z dnia 15.09.2008 r. dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej 2008-09-30 08:29
Zarządzenie nr 502/2008 z dnia 11.09.2008 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 80/42 o powierzchni 1 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szewskiej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy 2008-09-17 08:04
Zarządzenie nr 501/2008 z dnia 11.09.2008 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej 2008-09-17 08:00
Zarządzenie nr 500/2008 z dnia 11.09.2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia regulaminu tego zespołu. 2008-09-17 07:58
Zarządzenie nr 499/2008 z dnia 01.09.2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania placu zabaw przy ul. Sportowej w Gryficach 2008-09-16 10:44
Zarządzenie nr 498/2008 z dnia 01.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z toru rowerowego Four Cross w Gryficach 2008-09-16 10:38
Zarządzenie nr 497/2008 z dnia 01.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. RZĘSKOWO, Obręb RZĘSKOWO 2008-09-16 10:33
Zarządzenie nr 496/2008 z dnia 01.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. RZĘSKOWO, Obręb RZĘSKOWO 2008-09-16 10:24
Zarządzenie nr 495/2008 z dnia 01.09.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. RZĘSKOWO, Obręb RZĘSKOWO 2008-09-16 10:19
Zarządzenie nr 494/2008 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice 2008-09-16 10:15
Zarządzenie nr 493/2008 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-09-16 10:13
Zarządzenie nr 492/2008 z dnia 27.08.2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok 2008-09-16 10:09
Zarządzenie nr 491/2008 z dnia 27.08.2008 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2008-09-16 10:05
Zarządzenie nr 489/2008 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Gryfice. 2008-09-16 09:33
Zarządzenie nr 488/2008 z dnia 25.08.2008 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 86/9 o powierzchni 2.390 m2 położoną w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2008-09-16 09:24
Zarządzenie nr 487/2008 z dnia 22.08.2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Niekładzkiej nr 6 2008-09-16 09:09
Zarządzenie nr 486/2008 z dnia 22.08.2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania wielofunkcyjne boisko sportowe przy ul. Sportowej w Gryficach 2008-09-16 09:03
Zarządzenie nr 485/2008 z dnia 19.08.2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 2008-09-16 08:57
Zarządzenie nr 484/2008 z dnia 18.08.2008r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusinowie 2008-09-15 14:57
Zarządzenie nr 483/2008 z dnia 18.08.2008r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gryficach 2008-09-15 14:54
Zarządzenie nr 482/2008 z dnia 18.08.2008r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Górzycy 2008-09-15 14:52
Zarządzenie nr 481/2008 z dnia 18.08.2008r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzygłowie 2008-09-15 14:49
Zarządzenie nr 479/2008 z dnia 12.08.2008r. w sprawie przekazania Ludowemu Zespołowi Sportowemu " Błękitni Trzygłów" bojlera elektrycznego trójfazowego z naczyniem wyrównawczym do szatni dla sportowców na stadionie sportowym w Trzygłowie. 2008-09-15 14:42
Zarządzenie nr 478/2008 z dnia 06.08.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 6 ul. SŁOWIAŃSKA. 2008-09-15 14:36
Zarządzenie nr 477/2008 z dnia 06.08.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. BARKOWO, Obręb BARKOWO 2008-09-15 14:32
Zarządzenie nr 476/08 z dnia 06. 08. 2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. RZĘSKOWO, Obręb RZĘSKOWO. 2008-09-12 10:01
Zarządzenie nr 475/08 z dnia 01. 08. 2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. ROTNOWO, Obręb ROTNOWO. 2008-09-12 09:57
Zarządzenie nr 474/08 z dnia 01. 08. 2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, ul. PALIŃSKIEGO 2008-09-12 09:52
Zarzadzenie nr 472/08 z dnia 31. 07. 2008r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice 2008-09-12 09:47
Zarządzenie nr 471/08 z dnia 31. 08. 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-09-12 09:42
Zarządzenie nr 470/08 z dnia 29.07.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej , położonej w m. Rzęskowo 2008-09-12 09:39
Zarządzenie nr 469/2008 z dnia 28.07.2008r. W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2008-08-01 09:53
Zarządzenie nr 468/2008 z dnia 25.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości 2008-08-01 09:51
Zarządzenie nr 466/2008 z dnia 22.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości 2008-08-01 09:42
Zarządzenie nr 465/2008 z dnia 22.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości 2008-08-01 09:41
Zarządzenie nr 463/2008 z dnia 22.07.2008r. W sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w m. Trzygłów. 2008-08-01 09:39
Zarządzenie nr 462/2008 z dnia 14.07.2008r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/07 z dnia 25.09.2007 dot. nadania numeru dla nieruchomości po byłym budynku Poczty w m. Górzyca. 2008-08-01 09:37
Zarządzenie nr 461/2008 z dnia 11.07.2008r. W sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Przebudowę lokalu użytkowego na lokale mieszkalne (socjalne) przy ul. Armii Krajowej 12 w Gryficach. 2008-08-01 09:36
Zarzadzenie nr 457/2008 z dnia 08.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. JASIEL, obręb JASIEL . 2008-08-01 09:35
Zarzadzenie nr 456/2008 z dnia 08.07.2008r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 2008-08-01 09:11
Zarządzenie nr 455/2008 z dnia 07.07.2008r. W sprawie przekazania Ludowemu Zespołowi Sportowemu ?Błękitni Trzygłów? ławek drewnianych i desek wieszakowych do szatni dla sportowców na stadionie sportowym w Trzygłowie. 2008-08-01 09:10
Zarządzenie nr 454/2008 z dnia 03.07.2008r. W sprawie prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Piłsudskiego w Gryficach. 2008-08-01 09:02
Zarządzenie nr 453/2008 z dnia 01.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Borzęcin, obręb Borzęcin . 2008-08-01 09:01
Zarządzenie nr 452/2008 z dnia 01.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, obręb Rzęskowo . 2008-08-01 09:00
Zarządzenie nr 451/2008 z dnia 01.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, obręb Rzęskowo . 2008-08-01 08:59
Zarządzenie nr 450/2008 z dnia 01.07.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Rzęskowo, obręb Rzęskowo . 2008-08-01 08:58
Zarządzenie nr 448/2008 z dnia 30.06.2008r. W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice 2008-08-01 08:57
Zarzadzenie nr 447/2008 z dnia 30.06.2008r. W sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-08-01 08:56
Zarządzenie nr 446/2008 z dnia 30.06.2008r. W sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok 2008-08-01 08:54
Zarzadzenie nr 445/2008 z dnia 25.06.2008r. W sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Obsługę prawną bieżącej działalności Gminy Gryfice. 2008-08-01 08:52
Zarzadzenie nr 443/2008 z dnia 16.06.2008r. W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej w Gryficach. 2008-08-01 08:51
Zarzadzenie nr 441/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/61 o powierzchni 20 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:50
Zarzadzenie nr 440/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/60 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:45
Zarządzenie nr 439/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/59 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:43
Zarządzenie nr 438/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/58 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:42
Zarzadzenie nr 437/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/57 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:40
Zarzadzenie nr 436/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/56 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-08-01 08:39
Zarzadzenie nr 435/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/55 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:38
Zarzadzenie nr 434/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/54 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:34
Zarzadzenie nr 433/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/53 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:33
Zarzadzenie nr 432/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/52 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:31
Zarzadzenie nr 431/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/51 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:27
Zarzadzenie nr 430/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/50 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze. 2008-08-01 08:25
Zarządzenie nr 429/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/49 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:23
Zarzadzenie nr 428/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/48 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:23
Zarzadzenie nr 427/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/47 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:24
Zarzadzenie nr 426/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/46 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:19
Zarzadzenie nr 425/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/45 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-08-01 08:24
Zarzadzenie nr 424/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/44 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:17
Zarządzenie nr 423/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/43 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:16
Zarzadzenie nr 422/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/42 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-08-01 08:15
Zarządzenie nr 421/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/41 o powierzchni 20 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-08-01 08:15
Zarządzenie nr 420/2008 z dnia 12.06.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/29 o powierzchni 18 m? położoną w Gryficach przy ul. Sportowej , przeznaczoną do sprzedaży w drodze 2008-08-01 08:14
Zarzadzenie nr 418/2008 z dnia 10.06.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości 2008-08-01 08:12
Zarzadzenie nr 417/2008 z dnia 10.06.2008r. W sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Gryfice. 2008-08-01 08:09
Zarzadzenie nr. 416/2008 z dnia 06.06.2008r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 2008-08-01 08:02
Zzarządzenie nr 414/2008 z dnia 03.06.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej,położonej w m. Trzygłów, obręb Trzygłów . 2008-08-01 08:00
Zarządzenie nr 413/2008 z dnia 02.06.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w m. TRZYGŁÓW, obręb TRZYGŁÓW . 2008-08-01 07:59
Zarządzenie nr 412/2008 z dnia 02.06.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości 2008-08-01 07:57
Zarządzenie nr 411/2008 z dnia 02.06.2008r. W sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości 2008-08-01 07:55
Zarządzenie nr 410/2008 z dnia 02.06.2008r. W sprawie przekazania Ludowemu Zespołowi Sportowemu ?Błękitni Trzygłów? masztów flagowych zamontowanych na stadionie sportowym w Trzygłowie. 2008-08-01 07:53
Zarządzenie nr 409/2008 z dnia 30.05.2008r. W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice 2008-08-01 07:51
Zarządzenie nr 408/2008 z dnia 30.05.2008r. W sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-08-01 07:46
Zarządzenie nr 407/2008 z dnia 28.05.2008r. W sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok 2008-08-01 07:44
Zarządzenie nr 404/2008 z dnia 16.05.2008r. W sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-07-31 12:59
Zarzadzenie nr 403/2008 z dnia 16.05.2008r. W sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę drogi w Rotnowie. 2008-07-31 12:58
Zarządzenie nr 398/2008 z dnia 08.05.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 80/15 o powierzchni 20 m? położoną w Gryficach przy ul. Szewskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-07-31 12:56
Zarządzenie nr 397/2008 z dnia 08.05.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 80/14 o powierzchni 20 m? położoną w Gryficach przy ul. Szewskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-07-31 12:55
Zarządzenie nr 396/2008 z dnia 08.05.2008r. W sprawie sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 80/13 o powierzchni 20 m? położoną w Gryficach przy ul. Szewskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-07-31 12:54
Zarządzenie nr 395/2008 z dnia 08.05.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 80/12 o powierzchni 20 m? położoną w Gryficach przy ul. Szewskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-07-31 12:52
Zarządzenie nr 394/2008 z dnia 08.05.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 80/11 o powierzchni 20 m? położoną w Gryficach przy ul. Szewskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej 2008-07-31 12:51
Zarządzenie nr 393/2008 z dnia 08.05.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 80/10 o powierzchni 20 m? położoną w Gryficach przy ul. Szewskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-07-31 12:50
Zarządzenie nr 392/2008 z dnia 30.04.2008r. W sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice 2008-07-31 12:49
Zarządzenie nr 391/2008 z dnia 30.04.2008r. W sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-07-31 12:47
Zarządzenie nr 390/2008 z dnia 24.04.2008r. W sprawie zmiany ukladu wykonawczego na 2008 rok 2008-07-31 12:46
Zarządzenie nr 388/2008 z dnia 18.04.2008r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gryficach na rok szkolny 2008/2009 2008-07-31 12:35
Zarządzenie nr 387/2008 z dnia 18.04.2008r. w sparwie powołania komisji rekrutacyjnej do przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Gryficach na rok szkolny 2008/2009 2008-07-31 12:33
Zarządzenie nr 386/2008 z dnia 18.04.2008r. W sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2008/2009 2008-07-31 12:31
Zarządzenie Nr 385/2008 z dnia 17.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 229/12 o powierzchni 1425m2 położoną w Gryficach przy ul. Broniszewskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2008-06-30 11:21
Zarzadzenie Nr 384/2008 z dnia 17.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 24/27 o powierzchni 8284m2 położoną w Gryficach przy ul. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2008-06-30 11:19
Zarządzenie Nr 383/2008 z dnia 17.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 24/26 o powierzchni 7724m2 położoną w Gryficach przy ul. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2008-06-30 11:17
Zarządzenie Nr 382/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie przywrócenie uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 66/6 w Gryficach 2008-06-30 11:13
Zarzadzenie Nr 381/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 392 o powierzchni 1088 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2008-06-30 11:11
Zarządzenie Nr 380/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 391 o powierzchni 1134 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2008-06-30 11:06
Zarządzenie Nr 379/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 379 o powierzchni 1161 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2008-06-30 11:05
Zarządzenie Nr 378/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 389 o powierzchni 1107 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 11:02
Zarządzenie Nr 377/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 388 o powierzchni 1134 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:59
Zarzadzenie Nr 376/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 387 o powierzchni 1134 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:58
Zarządzenie Nr 375/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 386 o powierzchni 1232 m2 położoną w Gryficach przy ul. Szafirowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:56
Zarządzenie Nr 374/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 364 o powierzchni 975 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:54
Zarzadzenie Nr 373/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 365 o powierzchni 1101 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:49
Zarządzenie Nr 372/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 358 o powierzchni 1336 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:48
Zarządzenie Nr 371/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 357 o powierzchni 1187 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:47
Zarządzenie Nr 370/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 370 o powierzchni 934 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:41
Zarządzenie Nr 369/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 367 o powierzchni 930 m2 położoną w Gryfica.ch przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:39
Zarządzenie Nr 368/2008 z dnia 16.04.2008r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 368 o powierzchni 1087 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:38
Zarządzenie Nr 367/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerach 186 o powierzchni 661 m2 i 190 o powierzchni 569 m2 położonej w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:37
Zarządzenie Nr 366/2008 z dnia 16.04.2008 r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 187 o powierzchni 655 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:35
Zarządzenie Nr 365/2008 z dnia 16.04.2008 r. W sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 188 o powierzchni 689 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:33
Zarządzenie Nr 364/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 192 o powierzchni 638 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:31
Zarządzenie Nr 363/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 154 o powierzchni 649 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-30 10:30
Zarządzenie Nr 362/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 153 o powierzchni 649 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-18 13:15
Zarządzenie Nr 361/2008 z dnia 16.04.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 152 o powierzchni 627 m2 położoną w Gryficach przy ul. Perłowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2008-06-18 13:14
Zarządzenie Nr 359/2008 z dnia 14.04.2008r. w sprawie przekazania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach sprzętu GCI 2008-06-18 11:09
Zarządzenie Nr 358/2008 z dnia 10.04.2008r. w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego 2008-06-18 11:06
Zarządzenie Nr 357/2008 z dnia 09.04.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Budowę rowerowego toru przeszkód Four Cross. 2008-06-18 11:05
Zarządzenie Nr 356/2008 z dnia 07.04.2008r. w sprawie powołanie komisji przetargowej na przetarg działek w miejscowości Sikory 2008-06-18 11:03
Zarządzenie Nr 351/2008 z dnia 31,03,2008r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice. 2008-06-18 11:00
Zarządzenie Nr 350/2008 z dnia 31.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 r. 2008-06-18 10:59
Zarządzenie Nr 349/2008 z dnia 28.03.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok. 2008-06-18 10:56
Zarządzenie Nr 348/2008 z dnia 28.03.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Niekładź. 2008-06-18 10:52
Zarządzenie Nr 347/2008 z dnia 25.03.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 5 ul. Księdza St. Ruta nr 8 (dz. 333/3) 2008-06-16 11:54
Zarządzenie Nr 345/2008 z dnia 19.03.2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok. 2008-06-16 11:51
Zarządzenie Nr 343/2008 z dnia 17.03.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Nowy Świat 4 (dz. 11/22) 2008-06-16 11:49
Zarządzenie Nr 341/2008 z dnia 17.03.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych czterech świetlic wiejskich 2008-06-16 11:46
Zarządzenie Nr 340/2008 z dnia 14.03.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 6 ul. Słowiańska 27 (dz. 360) 2008-06-16 11:41
Zarządzenie Nr 339/2008 z dnia 12.03.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sikory 8a (dz. 53) 2008-06-16 11:37
Zarządzenie Nr 338/2008 z dnia 11.03.2008r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach przy ul. Wincentego Witosa 10 o numerze geodezyjnym 686 o pow. 445 m2 2008-06-16 11:35
Zarządzenie Nr 337/2008 z dnia 05.03.2008r. w sprawie finansowania utrzymania obiektu zabytkowego ? Dom Pracy Twórczej ? położonego przy ul. Kamienna Brama 1A w Gryficach 2008-06-16 11:34
Zarządzenie Nr 336/2008 z dnia 05.03.2008r. w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS ? spółka z o.o. W 2008 roku. 2008-06-16 11:32
Zarządzenie Nr 334/2008 z dnia 05.03.2008r w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/14 o powierzchni 48 m2 położoną w Gryficach przy ul. Akacjowej przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2008-06-16 11:31
Zarzadzenie Nr 333/2008 z dnia 03.03.2008r w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Koszarowej (dz. 11/34) 2008-06-16 11:28
Zarządzenie Nr 332/2008 z dnia 03.03.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Nowy Świat (dz. 11/32) 2008-06-16 11:26
Zarządzenie Nr 331/2008 z dnia 03.03.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. M.J. Piłsudskiego (dz. 11/31) 2008-06-16 11:24
Zarządzenie Nr 330/2008 z dnia 3.03.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Mikołaja Reja (dz. 396/2) 2008-06-16 11:20
Zarządzenie Nr 329/2008 z dnia 29.02.2008r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice. 2008-06-16 11:18
Zarządzenie Nr 328/2008 z dnia 29.02.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok. 2008-06-16 11:15
Zarządzenie Nr 327/2008 z dnia 26.02.2008r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 54/3 o powierzchni 2472 m2 położoną w Sikorach gmina Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu. 2008-06-16 11:13
Zarzadzenie Nr 326/2008 z dnia 26.02.2008r w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 242/14 o pow. 48 m2 położoną w Gryficach przy ul. Sportowej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy. 2008-06-10 15:23
Zarzadzenie Nr 325/2008 z dnia 25.02.2008r w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Borzyszewie 14b, c, obręb Borzyszewo (dz. 41/1) 2008-06-10 15:22
Zarzadzenie Nr 324/2008 z dnia 25.02.2008r w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w miejscowości Gryfice w obrębie Nr 2 przy ul.J. Piłsudskiego (dz. 24/29, 24/31) 2008-06-10 15:20
Zarządzenie Nr. 323 z dnia 18.02.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Brodniki 17, obręb Brodniki (dz. 60/7) 2008-06-10 15:15
Zarządzenie Nr. 322/2008 z dnia 14.02.2008r.w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki położonej w miejscowości Przybiernówko gmina Gryfice o numerze geodezyjnym 7/1 o pow. 467 m2 2008-06-10 15:14
Zarzadzenie Nr 321/2008 z dnia 07.02.2008r w sprawie zmiany dotychczasowej numeracji i nadanie nowego numeru dla lokalu mieszkalnego położonego w m. Stawno. 2008-06-10 15:12
Zarządzenie Nr 320/2008 z dnia 05.02.2008r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2008-06-10 15:12
Zarządzenie Nr. 319/2008 z dnia 05.02.2008r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Dworcowej (dz. 252/7) 2008-06-10 15:11
Zarządzenie Nr. 318/2008 z dnia 05.02.2008r. W sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Podwiejska 45/1 w Gryficach 2008-06-10 15:05
zarządzenie Nr 316 z dnia 04.02.2008r. W sprawie Nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Spacerowej 2008-06-10 15:02
Zarządzenie Nr 315/2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie Ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice 2008-06-10 14:59
Zarządzenie Nr 314/2008 z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok 2008-06-10 14:54
Zarządzenie Nr 312/2008 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok. 2008-02-18 08:50
Zarządzenie Nr 311/2008 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia regulaminu tego zespołu. 2008-02-18 08:48
Zarządzenie Nr 310/2008 z dnia 24.01.2008 r. w sprawie udzielenia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów 2008-02-15 13:00
Zarządzenie Nr 309/2008 z dnia 22.01.2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2008-02-15 11:54
Zarządzenie Nr 308/2008 z dnia 22.01.2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, których przedmiotem jest wsparcie/powierzenie wykonania zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Gryfice. 2008-02-15 11:53
Zarządzenie Nr 307/2008 z dnia 21.01.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice ul. Wybudowanie obręb nr 4 (dz. Nr 562/16) 2008-02-11 10:57
Zarządzenie Nr 306/2008 z dnia 21.01.2008 r. w sprawie Odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2008-02-11 10:57
Zarządzenie Nr 305/2008 z dnia 14.01.2008 r. w sprawie przywrócenia uprawnień najemcy do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 73/1 w Gryficach 2008-02-11 10:54
Zarządzenie Nr 304/2008 z dnia 11.01.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice ul. Sienkiewicza obręb nr 4 (dz. 32a) 2008-02-11 10:52
Zarządzenie Nr 303/2008 z dnia 11.01.2008 r. w sprawie Nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Rzęskowie (dz. nr 141/9) 2008-02-11 10:52
Zarządzenie Nr 302/2008 z dnia 10.01.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej (dz. Nr 281/8) 2008-02-11 10:51
Zarządzenie Nr 301/2008 z dnia 09.01.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice ul. Bursztynowa obręb nr 1 (dz. Nr 340) 2008-02-01 11:47
Zarządzenie Nr 300/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2008. 2008-02-01 11:47
Zarządzenie Nr 299/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń do projektów list osób uprawnionych do otrzymania lokali 2008-02-01 11:47
Zarządzenie Nr 298/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach. 2008-02-01 11:19
Zarządzenie Nr 297/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach. 2008-02-01 11:18
Zarządzenie Nr 296/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok 2008-02-01 11:17
Zarządzenie Nr 294/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 2008-01-30 09:34
Zarządzenie Nr 295/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla specjalisty i instruktora terapii uzależnienia od alkoholu. 2008-02-01 11:16
Zarządzenie Nr 293/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie z wolnej ręki. 2008-01-30 09:33