Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/209/2008 z 22.04.2008 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na l. 2005-2020


Uchwała Nr XVI / 209 / 2008

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na lata 2005-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz. U z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984) , Nr 82 , poz. 560

Rada Miejska w Gryficach

uchwala, co następuje:

§ 1.Aktualizuje się Strategię Rozwoju Gminy Gryfice na lata 2005-2020

przyjętą Uchwałą Nr XXII/239/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 czerwca 2005r. w ten

sposób , że :

pkt 7.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej;

pkt 7.3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej;

tabela Nr5 Cel 1 Rozwój usług okołoturystycznych ; tabele Nr1 , Nr3 i Nr4 Cel 2

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej ; tabele Nr7 i Nr8 Cel 2

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej

otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Pozostała treść Strategii Rozwoju Gminy Gryfice na lata 2005-2020 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    • Przewodniczący Rady Miejskiej

    • Stanisław Błysz

Sporządził Mirosław Tyburski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 08-05-2008 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2008 12:11