Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 551/2008 z dnia 05.11.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 551/2008

Burmistrza Gryfic

z dnia 05 listopada 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami) w celu dokonania spisu z natury majątku Gminy powołuję komisje inwentaryzacyjną w składzie:

§ 1.

Główna komisja inwentaryzacyjna

 1. Przewodniczący - Wanda Piwoni - Sekretarz Gminy

 2. Członek komisji - Ryszard Chmielowicz

 3. Członek komisji - Karina Markowska

§ 2.

owołuje się zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury w składzie:

Zespół Nr 1

 1. Krystyna Stawicka - przewodnicząca zespołu

 2. Elżbieta Dąbrowska

Zespół Nr 2

1. Wiesława Szczawińska - przewodnicząca zespołu

2. Alicja Wiznerowcz

3. Małgorzata Poźniak

Zespół Nr 3

 1. Krzysztof Kałęcki - przewodniczący zespołu

 2. Marek Jędraszewski

 3. Marta Majewska

Zespół Nr 4

 1. Regina Borowiak - przewodnicząca zespołu

 2. Katarzyna Chaś

 3. Ada Frank

Zespół Nr 5

 1. Przemysław Kubalica - przewodniczący zespołu

 2. Tomasz Stołecki

 3. Artur Gołębiowski

Zespół Nr 6

 1. Marek Farmuz - przewodniczący zespołu

 2. Zbigniew Szuszkiewicz

 3. Edward Andres

Zespół Nr 7

 1. Grzegorz Szredziński - przewodniczący

 2. Wiesława Kieler

 3. Aleksandra Siutkowska

§ 3.

W pracy zespołów spisowych uczestniczą osoby materialnie odpowiedzialne za spisywane przedmioty inwentaryzacji.

Inwentaryzację należy przeprowadzić metoda spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.

§ 4.

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

  1. środki trwałe ( budynki, budowle, maszyny, urządzenia, grunty ...),

  2. środki trwałe w używaniu,

  3. środki pieniężne ,

  4. należności i zobowiązania,

  5. środki trwałe w budowie ,

  6. druki ścisłego zarachowania,

które zostały określone w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 5.

1. Składniki majątku wymienione w § 4 pkt 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

2. Inwentaryzacją składników majątku wymienionych w § 4 pkt. 3 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli kasy.

3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt. 4 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów ( należności).

4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt. 5 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów zapisanych w księgach.

5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt. 6 przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

§ 6.

Termin sporządzenia spisów z natury od dnia 15 listopada do dnia 22 grudnia 2008 r. Po zakończeniu spisu z natury należy złożyć pisemną informację o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Wyceny i ustalenia wartości spisanych z natury różnic inwentaryzacyjnych, ujęcia w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia dokona komórka finansowa do dnia 31 stycznia 2009 roku.

§ 7.

Zobowiązuję główna komisje i zespoły spisowe do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3) dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5) przekazania kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 8.

Członków komisji i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 10.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-12-2008 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Piwoni 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 14:02