Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2009r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za I kw. 2009r.

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie
za I kw. 2009r.

% wykonania

1

3

4

 

1. Dochody ogółem

54.431.359,34

14.159.410,36

26,01

1.1 Dochody własne z  

tego:

27.246.904,34

5.905.884,36

21,68

-pod. dochodowy od osób fizycznych

10.322.774,00

1.956.961,00

18,96

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

60.898,16

13,53

-pod. rolny

1.218.000,00

370.601,28

30,43

-pod. od nieruchomości

7.927.271,00

1.981.840,72

25,00

-pod. leśny

127.000,00

37.939,23

29,87

-pod. od środków transportowych

767.000,00

218.199,31

28,45

-wpływy z karty podatkowej

40.000,00

-14.436,62

-

-pod. od spadków i darowizn

65.000,00

2.536,30

3,90

-opłata skarbowa

843.000,00

138.691,47

16,45

-podatek od czynności cywilnoprawnych

640.000,00

143.590,22

22,44

-wpływy ze sprzedaży

2.645.000,00

95.853,48

3,62

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

460.000,00

239.768,26

52,12

-pozostałe dochody

1.741.859,34

673.441,55

38,66

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.708.562,00

3.248.346,00

25,56

-na zadania z zakresu administracji rządowej

11.155.160,00

2.798.814,00

25,09

-na zadania własne

1.553.402,00

449.532,00

28,94

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

389.026,00

0,00

-

1.4 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

77.148,00

12.858,00

16,67

1.5 Subwencje ogólne

14.009.719,00

4.992.322,00

35,63

-część oświatowa

11.067.754,00

4.256.830,00

38,46

-część równoważąca

952.535,00

238.134,00

25,00

-część wyrównawcza

1.989.430,00

497.358,00

25,00

 

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie za I kw. 2009r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

63.041.648,80

11.874.443,60

18,84

1. Edukacja

20.696.354,20

4.421.065,13

21,36

2. Pomoc Społeczna

15.745.923,00

3.624.176,17

23,02

3. Gospodarka mieszkaniowa

1.252.069,00

166.845,04

13,33

4. Gospodarka komunalna

5.048.288,00

1.175.911,33

23,29

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.283.204,17

445.466,19

19,51

6. Ochrona zdrowia

522.352,50

74.836,82

14,33

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

861.992,00

129.189,37

14,99

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

16.631.465,93

1.836.953,55

11,05

 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie za I kw. 2009r.

A. DOCHODY

54.431.359,34

14.159.410,36

B. WYDATKI

63.041.648,80

11.874.443,60

B1. Wydatki bieżące

49.924.571,43

11.102.867,92

B2. Wydatki majątkowe

13.117.077,37

771.575,68

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-8.610.289,46

2.284.966,76

 

Gryfice dnia 30.04.2009

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 30-04-2009 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 30-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2009 15:19