Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVIII/343/2009 z 19.05.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r. 2009-05-26 14:09
dokument Uchwała Nr XXVIII/344/2009 z 19.05.2009 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gryfickiemu 2009-05-26 14:07
dokument Uchwała Nr XXVIII/345/2009 z 19.05.2009 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu 2009-05-26 14:06
dokument Uchwała Nr XXVIII/346/2009 z 19.05.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski 2009-12-03 09:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/347/2009 z 19.05.2009 w spr. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Policji 2009-05-26 14:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/348/2009 z 19.05.2009 r. w spr. szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne i fizyczne 2009-05-26 14:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/349/2009 z 19.05.2009 w spr. zmiany uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2009-05-26 13:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/350/2009 z 19.05.2009 w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Gryfice, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania 2009-05-26 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/351/2009 z 19.05.2009 w spr. przystąpienia Gryfickiego Domu Kultury w Gryficach do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "GRYFLANDIA" 2009-05-26 13:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/352/2009 z 19.05.2009 w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfice 2009-05-26 13:53
dokument Uchwała Nr XXVIII/353/2009 z 19.05.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości położonej przy ul. Przestrzennej 2 w Gryficach o numerze geodezyjnym 664/2 na rzecz jej użytkownika wieczystego 2009-05-26 13:50
dokument Uchwała Nr XXVIII/354/2009 z 19.05.2009 w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 17b 2009-05-26 13:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/355/2009 z 19.05.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXII/300/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę Nr 424/13 położoną w obrębie geodezyjnym Rzęskowo gmina Gryfice służebnością drogową 2009-05-26 13:45
dokument Uchwała Nr XXVIII/356/2009 z 19.05.2009 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. 2009-05-26 13:42