Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIX/357/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r. 2009-07-06 11:40
dokument Uchwała Nr XXIX/358/2009 z 23.06.2009 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2009-07-06 11:39
dokument Uchwała Nr XXIX/359/2009 z 23.06.2009 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gryfickiemu 2009-07-06 11:36
dokument Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest" 2010-06-29 09:39
dokument Uchwała Nr XXIX/361/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2009-2013 2009-07-06 10:48
dokument Uchwała Nr XXIX/362/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice 2009-07-06 10:45
dokument Uchwała Nr XXIX/363/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi 2010-06-29 09:41
dokument Uchwała Nr XXIX/364/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rotnowo 2009-07-06 10:42
dokument Uchwała Nr XXIX/365/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Jasiel 2009-07-06 10:41
dokument Uchwała Nr XXIX/366/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2009-07-06 10:39
dokument Uchwała Nr XXIX/367/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 77/8 położoną w obrębie geodezyjnym 5 miasta Gryfice przy ul. Klasztornej służebnością drogową 2009-07-06 10:37
dokument Uchwała Nr XXIX/368/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 144/3 położoną w obrębie geodezyjnym Rybokarty gmina Gryfice służebnością drogową 2009-07-06 10:35
dokument Uchwała Nr XXIX/369/2009 z 23.06.2009 r. w spr. nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w miejscowości Borzyszewo 2009-07-06 10:33
dokument Uchwała Nr XXIX/370/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. 2009-07-06 10:31
dokument Uchwała Nr XXIX/371/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/348/2009 dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne 2009-07-06 10:29