Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko: Dyrektora Biura LGD GRYFLANDIA


OGŁOSZENIE:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania GRYFLANDIA” ogłasza konkurs na stanowisko:

DYREKTORA BIURA „LGD GRYFLANDIA”

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • staż pracy minimum 3 lat, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym;

 • znajomość przepisów prawa i dokumentów programowych na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym, dotyczących wykorzystania środków UE w okresie programowania 2007-2013, w szczególności Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

 • biegła obsługa komputera i Internetu;

 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B;

 • znajomość jednego z języków UE;

 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;

 • umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych.

Zadania:

 • koordynowanie pracy biura Stowarzyszenia „LGD GRYFLANDIA”;

 • realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd „LGD GRYFLANDIA”

 • sprawowanie pieczy nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę;

 • wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz./tyg.)

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny;

 • życiorys - Curriculum Vitae;

 • referencje;

 • kserokopię dowodu osobistego;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

 • dokumenty poświadczające staż pracy;

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w „Lokalnej Grupie Działania GRYFLANDIA” , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), poświadczone własnoręcznym podpisem.

Etapy konkursu:

 • złożenie dokumentów przez kandydatów na wolne stanowisko w biurze „LGD GRYFLANDIA”;

 • ocena formalna złożonych dokumentów;

 • udział w teście lub rozmowa kwalifikacyjna dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów;

 • ogłoszenie wyników konkursu na wolne stanowisko w biurze „LGD GRYFLANDIA”.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie „LGD GRYFLANDIA”, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, pokój 217 (w dni robocze) lub pocztą na podany adres (decyduje data wpływu do biura) w terminie 14 - 21 sierpnia 2009 r. do godziny 15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Leszek Wójcikiewicz 31-07-2009 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Wójcikiewicz 31-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Leszek Wójcikiewicz 31-07-2009 10:23