Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze


Zakład Gospodarki Komunalnej

w Gryficach, ul. Zielona 5

ogłasza nabór na stanowisko

Referenta ds. ekonomicznych

Referentem d/s ekonomicznych w ZGK w Gryficach może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie średnie,

 2. posiada znajomość komputerowych programów użytkowych,

 3. posiada znajomość ustawy “Prawo ochrony środowiska” oraz ustawy ,,o odpadach”,

 4. posiada znajomość powiatowego i gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami,

 5. posiada znajomość zasad gospodarowania odpadami,

 6. posiada co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządowych lub zakładach budżetowych w tym co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z ochroną środowiska,

 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 8. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

 9. posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie zatrudnienia na proponowanym stanowisku.

Wszystkie określone powyżej wymagania to wymagania niezbędne. Warunkiem zatrudnienia wybranego kandydata będzie uzyskanie przez niego aktualnego zaświadczenia właściwych organów o spełnianiu warunków określonych w pkt. 8-9.

Do zakresu zadań referenta ds. ekonomicznych w ZGK w Gryficach będzie należało
w szczególności:

 1. kontrola wjeżdżających na teren składowiska odpadów pojazdów pod kątem zgodności przywożonych odpadów z wykazem odpadów zawartych w decyzji składowiskowej,

 2. prowadzenie rzeczowo-finansowej ewidencji rodzaju i ilości przywożonych odpadów do składowania,

 3. prowadzenie ewidencji kart przekazania odpadów,

 4. prowadzenie spraw związanych z monitoringiem składowiska w zakresie rodzaju
  i terminów wykonywanych badań wraz z ich ewidencjonowaniem i archiwizacją,

 5. sporządzanie sprawozdań dot. działalności składowiska.

Kandydatów prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„ nabór na stanowisko referenta ds. ekonomicznych” .

w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach, ul. Zielona 5 osobiście
lub pocztą (data nadania listu poleconego)

Termin składania ofert: do 24.08.2009r. godz. 1430

Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje,

 4. kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej,

 5. posiadane referencje,

 6. niezbędne oświadczenia o stanie zdrowia, niekaralności, (patrz pkt. 8-9 wymagań).

 

 

                                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                                                        Jacek Zdancewicz


Gryfice, dnia 05.08.2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 05-08-2009 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Daniel Igielski 05-08-2009 12:49