Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2009r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za III kw. 2009r.

 

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie
za III kw. 2009r.

% wykonania

1

2

3

4

1. Dochody ogółem

54.100.900,09

42.102.040,12

77,82

1.1 Dochody własne z  

tego:

26.235.853,94

20.672.947,36

78,80

-pod. dochodowy od osób fizycznych

8.822.774,00

6.545.320,00

74,19

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

347.494.96

77,22

-pod. rolny

1.294.666,74

976.277,48

75,41

-pod. od nieruchomości

7.927.271,00

6.084.424,50

76,75

-pod. leśny

127.000,00

101.521,60

79,94

-pod. od środków transportowych

767.000,00

509.017,29

66,36

-wpływy z karty podatkowej

20.000,00

18.750,47

93,75

-pod. od spadków i darowizn

65.000,00

36.209,73

55,71

-opłata skarbowa

843.000,00

496.568,47

58,90

-podatek od czynności cywilnoprawnych

600.000,00

502.969,59

83,83

-wpływy ze sprzedaży

1.038.589,18

1.098.687,15

105,79

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

500.000,00

497.570,24

99,51

-pozostałe dochody

3.780.553,02

3.458.135,88

91,47

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

12.927.696,45

9.459.656,14

73,17

-na zadania z zakresu administracji rządowej

10.725.924,45

7.960.953,14

74,22

-na zadania własne

2.201.772,00

1.498.703,00

68,07

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

529.013,00

112.486,52

21,26

1.4 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

245.808,50

105.138,90

42,77

1.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

152.809,20

152.809,20

100,00

1.6 Subwencje ogólne

14.009.719,00

11.599.022,00

82,79

-część oświatowa

11.067.754,00

9.392.526,00

84,86

-część równoważąca

852.535,00

714.402,00

75,00

-część wyrównawcza

1.989.430,00

1.492.074,00

75,00

 


KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie za III kw. 2009r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

63.114.397,23

42.074.855,46

66,66

1. Edukacja

20.334.752,20

15.184.072,59

74,67

2. Pomoc Społeczna

15.513.299,20

10.806.796,70

69,66

3. Gospodarka mieszkaniowa

1.661.967,70

1.026.749,19

61,78

4. Gospodarka komunalna

5.311.537,00

4.801.167,14

90,39

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.301.004,17

1.745.994,01

75,88

6. Ochrona zdrowia

562.412,50

452.229,99

80,41

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

886.366,00

669.630,22

75,55

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

16.543.058,46

7.388.215,62

44,66

 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie za III kw. 2009r.

A. DOCHODY

54.100.900,09

42.102.040,12

B. WYDATKI

63.114.397,23

42.074.855,46

B1. Wydatki bieżące

51.091.052,36

35.417.217,93

B2. Wydatki majątkowe

12.023.344,87

6.657.637,53

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-9.013.497,14

27.184,66

 

Gryfice dnia 30.10.2009

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. w BIP Urzędu Miejskiego
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 26-11-2009 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 26-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Gołąb 26-11-2009 08:00