Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXII/389/2009 z 27.10.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r. 2009-12-15 14:08
dokument Uchwała Nr XXXII/390/2009 z 27.10.2009 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-12-15 14:06
dokument Uchwała Nr XXXII/391/2009 z 27.10.2009 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportu 2009-12-15 14:05
dokument Uchwała Nr XXXII/392/2009 z 27.10.2009 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2010 r. 2009-12-15 14:04
dokument Uchwała Nr XXXII/393/2009 z 27.10.2009 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach 2009-12-15 14:02
dokument Uchwała Nr XXXII/394/2009 z 27.10.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach stanowiących działki Nr 25/5, 25/6, 25/7 i 25/8 na których wzniesione zostały budynki garażowe oraz zgody na obciążenie działki oznaczonej nr geod. 25/9 służebnością gruntową 2009-12-15 13:59
dokument Uchwała Nr XXXII/395/2009 z 27.10.2009 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej 1 2009-12-15 13:55
dokument Uchwała Nr XXXII/396/2009 z 27.10.2009 w spr. nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa własności nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Klonowej 2009-12-15 13:54
dokument Uchwała Nr XXXII/397/2009 z 27.10.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rzęskowo gmina Gryfice 2009-12-15 13:52
dokument Uchwała Nr XXXII/398/2009 z 27.10.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ościęcin gmina Gryfice 2009-12-15 13:50
dokument Uchwała Nr XXXII/399/2009 z 27.10.2009 w spr. utworzenia sołectwa RZĘSIN oraz zmiany niektórych uchwał 2009-12-15 13:47
dokument Uchwała Nr XXXII/400/2009 z 27.10.2009 w spr. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2009-12-15 13:45
dokument Uchwała Nr XXXII/401/2009 z 27.10.2009 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. 2009-12-15 13:44
dokument Uchwała Nr XXXII/402/2009 z 27.10.2009 w spr. zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji e-usług 2009-12-15 13:41
dokument Uchwała Nr XXXII/403/2009 z 27.10.2009 w spr. rozpatrzenia skargi Współnoty Mieszkaniowej Bloku Mieszkalnego Nr 14 w Prusinowie 2009-12-15 13:39
dokument Uchwała Nr XXXII/404/2009 z 27.10.2009 w spr. skargi Pani Marii Zimackiej 2009-12-15 13:37
dokument Uchwała Nr XXXII/405/2009 z 27.10.2009 w spr. zawarcia umowy o współpracy ze społecznością lokalną 2009-12-15 13:35