Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXV/420/2010 z 23.02.2010 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-03-08 11:12
dokument Uchwała Nr XXXV/421/2010 z 23.02.2010 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 r. 2010-03-08 11:11
dokument Uchwała Nr XXXV/422/2010 z 23.02.2010 r. w spr. przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Trzygłowie 2010-03-08 11:03
dokument Uchwała Nr XXXV/423/2010 z 23.02.2010 r. w spr. zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Inicjatywa edukacyjna dla mieszkańców gminy Gryfice" 2010-03-08 10:59
dokument Uchwała Nr XXXV/424/2010 z 23.02.2010 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfickiemu na realizację zadania pn. "Prowadzenie Centrum Konsultacyjno-Terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin 2010-03-08 10:57
dokument Uchwała Nr XXXV/425/2010 z 23.02.2010 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości w Gryficach 2010-03-08 10:54
dokument Uchwała Nr XXXV/426/2010 z 23.02.2010 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach 2010-03-08 10:52
dokument Uchwała Nr XXXV/427/2010 z 23.02.2010 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Ks.Stanisława Ruta w Gryficach o numerze geodezyjnym 309/3 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 587 2010-03-08 10:49
dokument Uchwała Nr XXXV/428/2010 z 23.02.2010 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach stanowiącą działkę nr 207/2, na której wzniesiony został pawilon handlowy 2010-03-08 10:46
dokument Uchwała Nr XXXV/429/2010 z 23.02.2010 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Litewskiej w Gryficach stanowiącej działkę nr 50/21, na której wzniesiony został budynek garażowy 2010-03-08 10:43
dokument Uchwała Nr XXXV/430/2010 z 23.02.2010 r. w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością gminy stanowiącej działkę nr 103 położoną w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 9 służebnością gruntową 2010-06-29 09:48
dokument Uchwała Nr XXXV/431/2010 z 23.20.2010 r. w spr. rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Gryfice 2010-03-05 08:45
dokument Uchwała Nr XXXV/432/2010 z 23.02.2010 r. w spr. skargi Jarosława Barczaka 2010-03-05 08:43
dokument Uchwała Nr XXXV/433/2010 z 23.02.2010 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie skargi Tadeusza Piaskowskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach 2010-03-05 08:42
dokument Uchwała Nr XXXV/434/2010 z 23.02.2010 r. w spr. planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2010 r. 2010-06-29 09:45