Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVI/435/2010 z 30.03.2010 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2010 r. 2010-04-08 08:42
dokument Uchwała Nr XXXVI/436/2010 z 30.03.2010 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2010-04-08 08:40
dokument Uchwała Nr XXXVI/437/2010 z 30.03.2010 w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gryficach na renowację kościoła zabytkowego pw. Św. Józefa w miejscowości Rybokarty 2010-04-08 08:38
dokument Uchwała Nr XXXVI/438/2010 z 30.03.2010 w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Świeszewie na renowację kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w miejscowości Ościęcin 2010-04-07 15:17
dokument Uchwała Nr XXXVI/439/2010 z 30.03.2010 w spr. udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2010-06-28 10:12
dokument Uchwała Nr XXXVI/440/2010 z dnia 30.03.2010 o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice 2010-05-18 09:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/441/2010 z 30.03.2010 w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2010-05-04 10:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/442/2010 z 30.03.2010 w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice 2010-04-07 15:07
dokument Uchwała Nr XXXVI/443/2010 z 30.03.2010 w spr. ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfice 2010-06-28 10:19
dokument Uchwała Nr XXXVI/444/2010 z 30.03.2010 w spr. szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2010-06-28 10:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/445/2010 z 30.03.2010 w spr. wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Gryfice do projektu pod nazwą * MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion 2010-04-07 15:01
dokument Uchwała Nr XXXVI/446/2010 z 30.03.2010 w spr. zmiany Uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2010-04-07 14:56
dokument Uchwała Nr XXXVI/447/2010 z 30.03.2010 w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice 2010-06-28 10:25
dokument Uchwała Nr XXXVI/448/2010 z 30.03.2010 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2010-06-28 10:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/449/2010 z 30.03.2010 w spr. udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w zakresie realizacji Wojewódzkiej Kampanii Przeciwko Uzależnieniom - "Czas Zmienić Przyzwyczajenia" 2010-04-07 14:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/450/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpatrzenia skargi Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryficach 2010-04-07 14:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/451/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpatrzenia zarzutów i uwag Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Bliskiej Lokalizacji Elektrowni Wiatrowych od Zabudowań na terenie gminy Gryfice 2010-04-07 14:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/452/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Ireny Szabunia-Semczuk z dnia 22 lutego 2010 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XII/142/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów oraz Uchwałą Nr XV/191/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów w gminie Gryfice 2010-04-07 14:43
dokument Uchwała Nr XXXVI/453/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Ireny Szabunia-Semczuk z dnia 22 lutego 2010 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXVI/330/2009 z 31 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2010-04-07 14:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/454/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Ireny Szabunia-Semczuk,Marzeny Loduchowskiej, Grzegorza Burcza, Stanisława Broź z dnia 23 lutego 2010 r.do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XII/142/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów oraz Uchwałą Nr XV/191/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów w gminie Gryfice 2010-04-07 14:34
dokument Uchwała Nr XXXVI/455/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Ireny Szabunia-Semczuk, Marzeny Loduchowskiej, Grzegorza Burcza, Stanisława Broź z dnia 23 lutego 2010 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXVI/330/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w spr. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2012-10-25 11:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/456/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Jacka Kozłowskiego, Piotra Pacak, Barbary Kozłowskiej, Stanisława Kozłowskiego, Marii Fijał i Damiana Kozłowskiego z dnia 26 lutego 2010 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXVI/331/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia dozmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2010-06-28 10:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/457/2010 z 30.03.2010 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie ze skarg na uchwały Rady Miejskiej w Gryficach 2010-04-07 14:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/458/2010 z 30.03.2010 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie wniosku Tadeusza Piaskowskiego o wymierzenie Radzie Miejskiej w Gryficach grzywny 2010-04-07 14:19