Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XL/473/2010 z 29.06.2010 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2010 r. 2010-07-13 09:58
dokument Uchwała Nr XL/474/2010 z 29.06.2010 w spr. udzielenia dotacji Powiatowi Gryfickiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg powiatowych 2010-07-13 09:56
dokument Uchwała Nr XL/475/2010 z 29.06.2010 w spr. pomocy powodzianom 2010-07-13 09:54
dokument Uchwała Nr XL/476/2010 z 29.06.2010 w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego 2010-07-13 09:53
dokument Uchwała Nr XL/477/2010 z 29.06.2010 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki TBS w Gryficach 2010-07-13 09:50
dokument Uchwała Nr XL/478/2010 z 29.06.2010 w spr. zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego 2010-07-13 09:48
dokument Uchwała Nr XL/479/2010 z 29.06.2010 o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice 2010-07-13 09:46
dokument Uchwała Nr XL/480/2010 z 29.06.2010 w spr. przystąpienia Gminy Gryfice do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" 2010-07-13 09:44
dokument Uchwała Nr XL/481/2010 z 29.06.2010 w spr. przystąpienia Gminy Gryfice do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy 2010-07-13 09:42
dokument Uchwała Nr XL/482/2010 z 29.06.2010 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Sikory 2010-07-13 09:40
dokument Uchwała Nr XL/483/2010 z 29.06.2010 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rybokarty 2010-07-13 09:37
dokument Uchwała Nr XL/484/2010 z 29.06.2010 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rotnowo 2010-07-13 09:35
dokument Uchwała Nr XL/485/2010 z 29.06.2010 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Przybiernówko 2010-07-13 09:30
dokument Uchwała Nr XL/486/2010 z 29.06.2010 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Niekładź 2010-07-13 09:26
dokument Uchwała Nr XL/487/2010 z 29.06.2010 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Grądy 2010-07-13 09:22
dokument Uchwała Nr XL/488/2010 z 29.06.2010 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świeszewo 2010-07-13 09:19
dokument Uchwała Nr XL/489/2010 z 29.06.2010 w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Gryficach przy ul. Wiejskiej 2010-07-12 14:31
dokument Uchwała Nr XL/490/2010 z 29.06.2010 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Rzęsin gmina Gryfice stanowiącej działkę Nr 14/25 2010-07-12 14:29
dokument Uchwała Nr XL/491/2010 z 29.06.2010 w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Smolęcin stanowiącej działkę Nr 22/1 od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach 2010-07-12 14:25
dokument Uchwała Nr XL/492/2010 z 29.06.2010 w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 10 miasta Gryfice przy ul. Litewskiej 2010-09-15 09:08
dokument Uchwała Nr XL/493/2010 z 29.06.2010 w spr. uchylenia Uchwały Nr XXIII/312/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-07-12 14:03
dokument Uchwała Nr XL/494/2010 z 29.06.2010 w spr. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2010-07-12 13:54