Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 5 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 25 czerwca 2010r. do dnia 25 sierpnia 2010r.


S P R A W O Z D A N I E

z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 25 czerwca 2010r. do dnia 25 sierpnia 2010r.

25 czerwiec 2010

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

28 czerwiec 2010

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- ustalenia sposobu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Gryfice w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

29 czerwiec 2010

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu i Walnego Zgromadzenia LGD „Gryflandia”.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok,

- ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę Nr 167 o powierzchni 0,51 ha w obrębie geodezyjnym Ościęcin gmina Gryfice, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,

- ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 255/6 o powierzchni 0,0729 ha położonej w Rzęskowie gmina Gryfice, zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

30 czerwiec 2010

 1. Umowa notarialna w Trzebiatowie.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok.

01 lipiec 2010

 1. Podpisałem umowę z wykonawcą - Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich „Mazur” na budowę sieci wodociągowej w 15 miejscowościach na terenie gminy Gryfice. Całkowity koszt zadania 3.985 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji - 31.10.2011r.

Kolejność realizacji zadania:

- Przybiernówko - kolonia Przybiernówko - Prusinowo - Otok - Zacisze

- Górzyca - Borzęcin

- Raduń - Skalin - Dziadowo

- Jasiel - Zagórcze

- Świeszewo - kolonia 3, 12, 15

- Borzyszewo - Zaleszczyce - Popiele

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu sesji CZG R-XXI w Nowogardzie.

 2. Przyjąłem 5 interesantów.

02 lipiec 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

07 lipiec 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Smolęcin,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Świeszewo obręb Świeszewo, gmina Gryfice.

08 lipiec 2010

 1. Przyjąłem 8 interesantów.

09 lipiec 2010

 1. Umowy notarialne w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w m. Rybokarty,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na przebudowę dróg sąsiadujących bezpośrednio z Placem Zwycięstwa w Gryficach,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na przebudowę Placu Zwycięstwa w Gryficach.

12 - 16 lipiec 2010

 1. Urlop wypoczynkowy.

20 lipiec 2010

 1. Wydałem zarządzania w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 77/4 o powierzchni 300 m2 położoną w Gryficach przy ul. Klasztorna 1 przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

21 lipiec 2010

 1. Umowy notarialne w Gryficach.

22 lipiec 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 9 ul. Wesoła,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na modernizację stadionu miejskiego w Gryficach.

 1. Przyjąłem 7 interesantów.

26 lipiec 2010

 1. Podpisałem umowę z wykonawcą - STRABAG Sp. z o.o, 05 - 800 Pruszków na budowę drogi gminnej na odcinku od drogi woj. Nr 105 do miejscowości Rybokarty o długości 1901,7 mb.

Wartość inwestycji 2.875 tys.zł, dofinansowanie w 50% z RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Termin realizacji - 2,5 miesiąca.

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ w Gryficach.

28 lipiec 2010

 1. W Szczecinie spotkałem się z dyrektorem Muzeum Narodowego p. Lechem Karwowskim oraz prezesem PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie w sprawie pozyskania nieruchomości na potrzeby zamiejscowego oddziału muzeum w Gryficach.

29 lipiec 2010

 1. W sali konferencyjnej naszego Urzędu uczestniczyłem w okolicznościowym spotkaniu z okazji Święta Policji.

 2. Przyjąłem 13 interesantów.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 22 o powierzchni 12.175 m2 położona w Gryficach przy ul. Niekładzkiej 7 przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu,

- ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu udziału w działce oznaczonej numerem 55 o powierzchni 3.793 m2 położonej w m. Kukań, gmina Gryfice.

30 lipiec 2010

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010r.

02 sierpień 2010

 1. Spotkałem się z przedstawicielami sołectwa Rzęskowo w sprawie organizacji dożynek gminnych w Rzęskowie.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Brodniki obręb Brodniki, gmina Gryfice.

04 sierpień 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmiany zarządzenia nr 935/2010 Burmistrza Gryfic z dnia 05.01.2010 roku w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS spółka z o.o w 2010 roku w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości - 25000,00 zł,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na przebudowę dróg sąsiadujących bezpośrednio z Placem Zwycięstwa w Gryficach,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Barkowo obręb Barkowo, gmina Gryfice.

05 sierpień 2010

 1. Przyjąłem 22 interesantów.

07 sierpień 2010

 1. Uczestniczyłem w uroczystości patriotycznej w Rotnowie.

09 sierpień 2010

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu i Walnego Zgromadzenia LGD „Gryflandia”.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Zielin obręb Zielin, gmina Gryfice.

10 sierpień 2010

 1. Umowa notarialna w Gryficach.

 2. W Szczecinie podpisałem aneks do umowy o finansowanie działalności LGD „Gryflandia”.

12 sierpień 2010

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 2. Spotkałem się z grupą młodzieży z Gryfowa Śląskiego, która przebywała na obozie kondycyjnym w Gryficach.

 3. Przyjąłem 7 interesantów.

13 sierpień 2010

 1. Spotkałem się z sołtysami gminy Gryfice. Tematem spotkania było m.in.:

- omówienie aktualnych problemów rolników,

- remonty świetlic wiejskich,

- odbudowa zbiorników retencyjnych,

- omówienie aktualnych inwestycji na obszarach wiejskich,

- przygotowanie do dożynek sołeckich, gminnych, powiatowych i archidiecezjalnych.

 1. Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego w Jednostce Wojskowej Mrzeżyno.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Borzyszewo obręb Borzyszewo, gmina Gryfice.

15 sierpień 2010

 1. Z okazji święta Wojska Polskiego złożyłem kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

16 sierpień 2010

 1. Umowa notarialna w kancelarii w Szczecinie.

20 sierpień 2010

 1. Spotkałem się z europosłem p. Bogusławem Liberadzkim. Tematem spotkania było omówienie aktualnych problemów Gminy Gryfice i zamierzenia, w tym inwestycyjne gminy Gryfice.

 2. W Rybokartach uczestniczyłem w otwarciu pleneru malarskiego i warsztatów fotograficznych „Gryfice - Rybokarty 2010”.

23 sierpień 2010

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ w Gryficach.

24 sierpień 2010

 1. Umowy notarialne w Gryficach.

25 sierpień 2010

 1. W imieniu Prezydenta RP wręczyłem medale za wieloletnie pożycie małżeńskie dla 15. par małżeńskich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 01-09-2010 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 01-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2010 11:48