Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLI/495/2010 z 31.08.2010 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok 2010-09-14 14:52
dokument Uchwała Nr XLI/496/2010 z 31.08.2010 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa świetlic wiejskich wraz z ich wyposażeniem w miejscowościach Barkowo, Smolęcin, Rotnowo, Jasiel" 2010-09-14 14:50
dokument Uchwała Nr XLI/497/2010 z 31.08.2010 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia inwstycyjnego "Budowa sieci wodociągowych w 15 miejscowościach na terenie Gminy Gryfice" 2010-09-14 14:47
dokument Uchwała Nr XLI/498/2010 z 31.08.2010 r. w spr. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego "Podniesinie atrakcyjności turystycznej - przebudowa centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach" 2010-09-14 14:43
dokument Uchwała Nr XLI/499/2010 z 31.08.2010 r. w spr. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w miejscowości Rybokarty" 2010-09-14 14:39
dokument Uchwała Nr XLI/500/2010 z 31.08.2010 r. w spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2010-09-14 14:33
dokument Uchwała Nr XLI/501/2010 z 31.08.2010 r. w spr. ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfice 2010-09-14 14:22
dokument Uchwała Nr XLI/502/2010 z 31.08.2010 r. w spr. przepisów porządkowych oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej obowiązujących w gminnym transporcie zbiorowym w Gryficach 2010-09-14 14:14
dokument Uchwała Nr XLI/503/2010 z 31.08.2010 r. w spr. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gryfice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2010-09-14 14:10
dokument Uchwała Nr XLI/504/2010 z 31.08.2010 r. w spr. utworzenia oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach 2010-09-14 14:07
dokument Uchwała Nr XLI/505/2010 z 31.08.2010 r. w spr. utworzenia oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im.I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach 2010-09-14 14:04
dokument Uchwała Nr XLI/506/2010 z 31.08.2010 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki w Gryficach stanowiących dziłki nr 33/10 i 43/1, na których wzniesiony został budynek garażowy oraz zgody na obciążenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 33/11 służebnością gruntową 2010-09-15 08:51
dokument Uchwała Nr XLI/507/2010 z 31.08.2010 r. w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością gminy, stanowiącej działkę nr 51/7 położoną w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego w obrębie geodezyjnym nr 5, ograniczonym prawem rzeczowym służebnością gruntową 2010-09-14 13:58
dokument Uchwała Nr XLI/508/2010 z 31.08.2010 r. w spr. przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2010-09-14 13:52
dokument Uchwała Nr XLI/509/2010 z 31.08.2010 r. w spr. przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2010-09-14 13:50
dokument Uchwała Nr XLI/510/2010 z 31.08.2010 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXIV/417/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 2010-09-14 13:48
dokument Uchwała Nr XLI/511/2010 z 31.08.2010 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXIV/418/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 2010-09-14 13:44