Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                   Gryfice, dnia 21 września 2010 r.
OPS/1110/126/2010

                                                                                         Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                                                                  Plac Zwycięstwa 37
                                                                                                   72-300 Gryfice
                                                                               ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy
                                                                                              pracownika socjalnego
I.   Wymaganie niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458),
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych,
3) niekaralność,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku,
5) nieposzlakowana opinia,
6) spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków odnośnie wykształcenia:                            
a) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
 b) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,                                                    
c) ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna,  psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,                                                                                                                                                                                                 
d) osoby uprawnione do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na mocy art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej                      (Dz. U.z 2009r.  Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                        
II.   Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
     a) o pomocy społecznej,
     b) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
     c) o ochronie zdrowia psychicznego,
     d) kodeks postępowania administracyjnego,
2.  umiejętność pracy w zespole,
3. umiejętność skutecznej komunikacji,
4. kreatywność,
5. umiejętność dobrej organizacji pracy,
6. doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
III. Zadania pracownika zatrudnionego do pracy na tym stanowisku
1. rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
3. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
4. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera   formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
5. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. Wymagane dokumenty:
1. życiorys oraz list motywacyjny,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*)
4. oświadczenie o niekaralności*)
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*),
6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

*) druki dostępne na  stronie internetowej http://www.bip.gryfice.eu

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm./.

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach pok. nr 8 lub przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Termin składania dokumentów upływa dnia 01 października 2010  roku do godz. 15.00
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www.bip.gryfice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.

                                                                                                                         Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                Iwona Małek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Piwoni 21-09-2010 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Piwoni 21-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Jowita Piwoni 21-09-2010 11:46