Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr V/33/2011 z 9.03.2011 w spr. uzupełnienia składu Rady Miejskiej 2011-03-15 12:50
dokument Uchwała Nr V/34/2011 z 9.03.2011 w spr. zmian w składach osobowych stałych komisji Rady 2011-03-15 12:49
dokument Uchwała Nr V/35/2011 z 9.03.2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2011-2020 2011-03-15 12:48
dokument Uchwała Nr V/36/2011 z 9.03.2011 w spr. zamiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-03-15 12:46
dokument Uchwała Nr V/37/2011 z 9.03.2011 w spr. udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2011-03-15 12:44
dokument Uchwała Nr V/38/2011 z 9.03.2011 w spr. udzielenia dotacji dla Powiatu Gryfickiego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. J. Dąbskiego w Gryficach 2011-03-15 12:42
dokument Uchwała Nr V/39/2011 z 9.03.2011 w spr. udzielenia dotacji dla Powiatu Gryfickiego na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 0136Z ul. Dąbskiego oraz odcinka drogi nr 0208Z ul. Sportowa w mieście Gryfice 2011-03-15 12:40
dokument Uchwała Nr V/40/2011 z 9.03.2011 w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na renowację kościoła zabytkowego pw. Św. Marii Magdaleny w Trzygłowie 2011-03-15 12:37
dokument Uchwała Nr V/41/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2011-03-15 12:35
dokument Uchwała Nr V/42/2011 z 9.03.2011 w spr. wyboru delegatów do reprezentowania Gminy Gryfice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-03-15 12:33
dokument Uchwała Nr V/43/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ościęcin 2011-03-15 12:29
dokument Uchwała Nr V/44/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawno 2011-03-15 12:27
dokument Uchwała Nr V/45/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Witno 2011-03-15 12:25
dokument Uchwała Nr V/46/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaleszczyce 2011-03-15 12:22
dokument Uchwała Nr V/47/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Baszewice 2011-03-15 12:21
dokument Uchwała Nr V/48/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Borzęcin 2011-03-15 12:19
dokument Uchwała Nr V/49/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Dziadowo 2011-03-15 12:16
dokument Uchwała Nr V/50/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Górzyca 2011-03-15 12:14
dokument Uchwała Nr V/51/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kukań 2011-03-15 12:13
dokument Uchwała Nr V/52/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lubieszewo 2011-03-15 11:58
dokument Uchwała Nr V/53/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Łopianów 2011-03-15 11:57
dokument Uchwała Nr V/ 54/2011 z 9.3.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Niedźwiedziska 2011-03-15 11:55
dokument Uchwała Nr V/55/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Otok 2011-03-15 11:52
dokument Uchwała Nr V/56/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Prusinowo 2011-03-15 11:46
dokument Uchwała Nr V/57/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rzęsin 2011-03-15 11:45
dokument Uchwała Nr V/58/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Smolęcin 2011-03-15 11:43
dokument Uchwała Nr V/59/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Trzygłów 2011-03-15 11:38
dokument Uchwała Nr V/60/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Waniorowo 2011-03-15 11:34
dokument Uchwała Nr V/61/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wilczkowo 2011-03-15 11:33
dokument Uchwała Nr V/62/2011 z 9.03.2011 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Zielin 2011-03-15 11:29
dokument Uchwała Nr V/63/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach 2011-03-15 11:03
dokument Uchwała Nr V/64/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie udziału w wysokości 1/48 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Sportowej w Gryficach oznaczonej numerem 242/15, na której wzniesiony został budynek garażowy 2011-03-15 11:01
dokument Uchwała Nr V/65/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Kamieńskiej w Gryficach 2011-03-15 10:58
dokument Uchwała Nr V/66/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Kaliskiej w Gryficach 2011-03-15 10:56
dokument uchwała Nr V/67/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach stanowiącej działkę nr 74/10, na której wzniesiony został pawilon handlowy 2011-03-15 10:54
dokument Uchwała Nr V/68/2011 z 9.03.2011 w spr. zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki w Gryficach 2011-03-15 10:51
dokument uchwała Nr V/69/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 55 położoną w miejscowości Kukań gmina Gryfice 2011-03-15 10:49
dokument Uchwała Nr V/70/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrebnej własności lokali mieszkalnych w budynku trzy rodzinnym położonym w Rzęskowie nr 20 na działce o numerze ewidencyjnym 297, stanowiącej współwłasność gminy Gryfice w udziale 2/6 części i osób fizycznych w łącznym udziale 4/6 części 2011-03-15 09:13
dokument Uchwała Nr V/71/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym położonym w Świeszewie nr 19 na działce o numerze ewidencyjnym 460/1, stanowiącej współwłasność gminy Gryfice w udziale 1/2 części i osoby fizycznej w udziale 1/2 części 2011-03-15 09:09
dokument Uchwała Nr V/72/2011 z 9.03.2011 w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność gminy jako mienia komunalnego 2011-03-15 09:05
dokument Uchwała Nr V/73/2011 z 9.03.2011 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr IV/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 2011-03-15 09:03
dokument Uchwała Nr V/74/2011 z 9.03.2011 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr IV/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-03-15 09:01
dokument Uchwała Nr V/75/2011 z 9.03.2011 w spr. udzielenia pomocy finansowej powiatowi gryfickiemu na realizację zadania pn. " Prowadzenie centrum konsultacyjno-terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin". 2011-03-14 15:08
dokument Uchwała Nr V/76/2011 z 9.03.2011 w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiących świetlice wiejskie 2011-03-14 15:05
dokument Uchwała Nr V/77/2011 z 9.03.2011 w spr. rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Kowalczyka na działalnośc Burmistrza Gryfic 2011-03-14 14:33