Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 8 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej w Gryficach od dnia 14.12.2010 r. do dnia 25.01.2011 r.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic

w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 14 grudnia 2010r. do dnia 25 stycznia 2011r.

14 grudzień 2010

 1. Złożenie i ślubowanie przez Burmistrza Gryfic przed Radą Miejską na kolejną kadencję.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości.

16 grudzień 2010

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach.

 2. Przyjąłem 7 interesantów.

17 grudzień 2010

 1. Umowa notarialna w kancelarii w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok.

20 grudzień 2010

 1. Umowa notarialna w kancelarii w Trzebiatowie.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011r. w drodze zlecenia.

21 grudzień 2010

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach,

- nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 10 miasto Gryfice przy ul. M.J. Piłsudskiego.

22 grudzień 2010

 1. Uczestniczyłem w wigilii dla osób samotnych zorganizowanej w ramach akcji „Serce-Plus-Święta”. Spotkanie odbyło się w Gimnazjum Nr 2 w Gryficach.

23 grudzień 2010

 1. Spotkałem się z nowo wybranym Zarządem MKS „Sparta”. Celem spotkania było omówienie problemów wynikających z realizacji statutowych zadań klubu.

 2. Przyjąłem 6 interesantów.

27 grudzień 2010

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

28 grudzień 2010

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu III Sesji Rady Miejskiej w Gryficach.

 2. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok,

- zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

29 grudzień 2010

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. Podpisanie aneksu do umowy o finansowanie programu pomocowego PROW dla Stowarzyszenia LGD „Gryflandia” w siedzibie UM w Szczecinie.

30 grudzień 2010

 1. Przyjąłem 13 interesantów.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2011r.,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Barkowo obręb Barkowo gmina Gryfice.

31 grudzień 2010

 1. Spotkałem się z dyr. ENEA Rejon Dystrybucji Gryfice p. Andrzejem Malinowskim. Celem spotkania było omówienie zadań w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzania w sprawach:

- upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do podpisania umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach w 2011r.,

- zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok.

07 styczeń 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

  • trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania w otwartych konkursach ofert.

10 styczeń 2011

 1. Z prezesem GTBS Gryfice p. Tadeuszem Wierzchowskim omówiłem zadania w zakresie modernizacji systemu grzewczego w Gryficach będącego w zasobach Gminy Gryfice.

11 styczeń 2011

 1. Z dyrektorem Cukrowni Gryfice omówiłem możliwość pozyskania nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie spółki cukrowej dla potrzeb obwodnicy Gryfic oraz inwestycji komunalnych.

13 styczeń 2011

 1. Spotkałem się z Administratorem Gryfickim Agencji Nieruchomości Rolnych p. Sławomirem Pawlakiem. Celem spotkania było przyspieszenie przekazania nieruchomości ANR dla potrzeb inwestycyjnych Gminy Gryfice.

 2. Przyjąłem 24 interesantów.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 255/6 o powierzchni 0,0729 ha położonej w Rzęskowie gmina Gryfice zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonym do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

- powołania Zastępcy Burmistrza Gryfic.

18 styczeń 2011

 1. Uczestniczyłem w corocznej odprawie policjantów powiatu gryfickiego.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

  • przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

  • powołania Zastępcy Burmistrza Gryfic,

  • ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla specjalisty i instruktora terapii uzależnienia od alkoholu,

  • powołania składu komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Wiejskiej 9/4.

19 styczeń 2011

 1. W Szczecinie podpisałem umowę na dofinansowanie działalności Stowarzyszenie LGD „Gryflandia”.

20 styczeń 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Tematem posiedzenia było omówienie współpracy samorządu terytorialnego oraz instytucji obsługujących rolników.

 2. Przyjąłem 16 interesantów.

21 styczen2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Gryficach, obręb Nr 4 przy ul. Rapackiego.

22 styczeń 2011

 1. Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym z mieszkańcami Gminy Gryfice. Spotkanie odbyło się w Gryfickim Domu Kultury.

24 styczeń 2011

 1. Wydałem zarządzenie w sprawie:

- przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach.

25 styczeń 2011

 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej SPZZOZ w Gryficach.

Celem spotkania było omówienie spraw bieżących, przyjęcie uchwał w sprawie zakupu sprzętu medycznego oraz zmian w Statucie SPZZOZ Gryfice.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 25-03-2011 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 25-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2011 10:15