Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista IT w projekcie pn: "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji"


OGŁOSZENIE:

Gmina Gryfice ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalista IT w projekcie pn: "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji"

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;

 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną;

 • znajomość struktur TCP/IP (LAN/WAN)

 • znajomość zagadnień związanych z IP, VoIP, QoS oraz protokołów routing'u

 • wiedza z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych router/switch

 • doświadczenie z zakresu zarządzania sieciami LAN/WAN

 • doświadczenie w utrzymaniu, monitorowaniu i projektowaniu sieci IT

 • znajomość sieci telekomunikacyjnych ( w szczególności ATM/IP/MPLS)

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;

 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat B.;

 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole;

 • znajomość programów; Adobe Photoshop, Illustrator, In Designe, Corel Draw,

 • umiejętność projektowania stron internetowych;

Zadania:

 • współudział w opisie przedmiotu zamówień publicznych na zakup komputerów, oprogramowania i dostępu do Internetu,

 • odbiór sprzętu dla BK wskazanych przez Gminę Gryfice oraz dla jednostek podległych,

 • instalację oprogramowania na komputerach przekazywanych BK i jednostkom podległym w zakresie dotyczącym Gminy Gryfice,

 • koordynowanie działań związanych z podłączeniem Internetu w zakresie dotyczącym Gminy Gryfice,

 • kontrolę sprzętu u BK i w jednostkach podległych w zakresie dotyczącym Gminy Gryfice,

 • prowadzenie rejestru sprzętu oraz ewidencji jego wykorzystania w jednostkach podległych w zakresie dotyczącym Gminy Gryfice,

 • współudział w działaniach związanych z ubezpieczeniem sprzętu w zakresie dotyczącym Gminy Gryfice,

 • koordynowanie działań związanych z modernizacją komputerów w zakresie dotyczącym Gminy Gryfice,

 • prowadzenie spraw związanych z serwisowaniem sprzętu czyli koordynowanie wszelkich napraw i zgłaszanych usterek (prowadzenie rejestru serwisowania sprzętu) w zakresie dotyczącym Gminy Gryfice.

 • prowadzenie strony internetowej

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony do 31 października 2012 r.;

 • wymiar czasu pracy - cały etat (40 godz./tyg.)

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny;

 • życiorys - Curriculum Vitae;

 • referencje;

 • kserokopię dowodu osobistego;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

 • dokumenty poświadczające doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną;

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;

 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), poświadczone własnoręcznym podpisem.

Etapy konkursu:

 • złożenie dokumentów przez kandydatów na wolne stanowisko w sekretariacie , pok. 218, II piętro Urzędu Miejskiego w Gryficach;

 • ocena formalna złożonych dokumentów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów;

 • ogłoszenie wyników konkursu na wolne stanowisko w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gryficach.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie pok. 218, II piętro Urzędu Miejskiego w Gryficach ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, (w dni robocze) lub pocztą na podany adres (decyduje data wpływu do biura) w terminie do 20 czerwca 2011 r. do godziny 15.30.

Uwaga - Warunkiem zatrudnienia będzie otrzymanie środków finansowych na realizację projektu pn: "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji" .

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 10-06-2011 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2011 12:11