Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIII/101/2011 z 22.06.2011 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. 2011-07-07 09:41
dokument Uchwała Nr VIII/102/2011 z 22.06.2011 r. w spr. udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. 2011-07-07 09:39
dokument Uchwała Nr VIII/103/2011 z 22.06.2011 r. w spr. poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-07-07 09:37
dokument Uchwała Nr VIII/104/2011 z 22.06.2011 r. w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na l. 2011-2013 2011-07-07 09:34
dokument Uchwała Nr VIII/105/2011 z 22.06.2011 r. w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-07-07 09:31
dokument Uchwała Nr VIII/106/2011 z 22.06.2011 r. w spr. nadania Statutu Przedszkolu Nr 1 w Gryficach 2011-07-04 11:55
dokument Uchwała Nr VIII/107/2011 z 22.06.2011 r. w spr. nadania Statutu Przedszkolu Nr 2 w Gryficach 2011-07-04 11:52
dokument Uchwała Nr VIII/108/2011 z 22.06.2011 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Wołczyno gmina Gryfice stanowiącej działkę Nr 58/1 2011-06-28 12:04
dokument Uchwała Nr VIII/109/2011 z 22.06.2011 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Polskich Kolei Państwowych S.A. lokali mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Wiejskiej do zasobu mieszkaniowego Gminy Gryfice 2011-06-28 12:00
dokument Uchwała Nr VIII/110/2011 z 22.06.2011 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Polskich Kolei Państwowych S.A. lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Baszewice 1a, 1b i 1c gmina Gryfice do zasobu mieszkaniowego gminy Gryfice 2011-06-28 11:58
dokument Uchwała Nr VIII/111/2011 z 22.06.2011 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za wygaszenie zobowiązań podatkowych 2011-06-28 11:48
dokument Uchwała Nr VIII/112/2011 z 22.06.2011 r. w spr. zmiany uchwały Nr VII/99/2011 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo powstałej ulicy w m. Gryfice 2011-06-28 11:36
dokument Uchwała Nr VIII/113/2011 z 22.06.2011 r. w spr. zmiany uchwały Nr VII/100/2011 w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo powstałej ulicy w m. Gryfice 2011-06-28 11:34
dokument Uchwała Nr VIII/114/2011 z 22.06.2011 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-06-28 11:30
dokument Uchwała Nr VIII/115/2011 z 22.06.2011 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2011 - 2020 2011-06-28 11:28
dokument Uchwała Nr VIII/116/2011 z 22.06.2011 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Straży Granicznej w Rewalu 2011-06-28 11:20
dokument Uchwała Nr VIII/117/2011 z 22.06.2011r. w spr. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki TBS w Gryficach 2011-06-28 11:18
dokument Uchwała Nr VIII/118/2011 z 22.06.2011 r. w spr. zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli 2011-06-28 11:16