Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Nr 5 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej w Gryficach od dnia 18.06.2011 r. do dnia 26.08.2011 r.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic

w okresie między Sesjami Rady Miejskiej

od dnia 18 czerwca 2011r. do dnia 26 sierpnia 2011r.

20 czerwca 2011

Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

21 czerwca 2011

 1. Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego klas szóstych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Witno,

- przekazania fantoma dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.

22 czerwca 2011

Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum Nr 2 w Gryficach.

27 czerwca 2011

Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok.

28 czerwca 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Turkusowej i M. J. Piłsudskiego,

 • użyczenia dla Gryfickiego Domu Kultury nieruchomości położonej na Placu Zwycięstwa w Gryficach, dz. nr 354/6, obręb geodezyjny Gryfice 5, stanowiącej część tej działki o powierzchni 2 x 200,00m2, która zlokalizowana jest w zachodniej części placu, od strony ul. Niepodległości.

29 czerwca 2011

Uczestniczyłem w uroczystym apelu w jednostce Wojskowej w Mrzeżynie.

30 czerwca 2011

 1. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego,

- o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 1 przy ul. Niechorskiej

 1. Przyjąłem 9 interesantów.

01 lipiec 2011

Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Celowego Związku Gminnego R XXI w Nowogardzie.

04 lipiec 2011

Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach

05 lipiec 011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach Obręb Nr 6 przy ul. Jaśminowej,

 • rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/110 o pow. 944 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo,

 • rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 2/110 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/109 o pow. 833 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo.

06 lipiec 2011

 1. Podpisałem przekazanie placu budowy pod inwestycję pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 2 w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę Nr 167 o powierzchni 0,51 ha w obrębie geodezyjnym Ościęcin gmina Gryfice, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu nieograniczonego.

07 lipca 2011

Przyjąłem 8 interesantów.

08 lipiec 2011

Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach

09 lipca 2011

W Górzycy uczestniczyłem w rozpoczęciu Sołeckiej Ligi Piłkarskiej Gminy Gryfice o puchar Burmistrza Gryfic.

11 lipiec 2011

Wydałem zarządzenie w sprawie Powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (fabrycznie nowego) dla OSP w Ościęcinie.

12 lipiec 2011

W WFOŚiGW o/Koszalin podpisałem umowy na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

15 lipiec 2011

Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach.

18-29 lipca 2011 r. - urlop wypoczynkowy

18 lipiec 2011

Zastępca Burmistrza wydał zarządzenia w sprawach:

 • rezygnacji z prawa pierwokupu działki o numerze geodezyjnym 515/2 o pow. 176 m2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice,

 • nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 4 przy ul. Słonecznej,

 • zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2011 rok.

22 lipiec 2011

Zastępca Burmistrza wydał zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości, położonej w miejscowości Zielin, obręb Zielin Gmina Gryfice.

27 lipiec 2011

Zastępca Burmistrza wydał zarządzenie w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Brodniki, obręb Brodniki Gmina Gryfice.

29 lipiec 2011

Zastępca Burmistrza wydał zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2011 rok.

02 sierpień 2011

Umowa notarialna w kancelarii w Trzebiatowie.

03 sierpień 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- przekazania roweru Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach,

- ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

04 sierpień 2011

Przyjąłem 8 interesantów.

05 sierpień 2011

Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

09 sierpień 2011

 1. Spotkałem się z przedstawicielami Powiatowej Rady Kombatantów w sprawie przygotowań do zorganizowania Dnia Kombatanta.

 2. Przewodniczyłem posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 3. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym oznaczonej numerem 77/5 o powierzchni 43,00 m2 położonej w Gryficach przy ul. Klasztornej,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 74 o powierzchni 23 m2 położoną w Gryficach przy ul. Armii Krajowej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 74 o powierzchni 23 m2 położoną w Gryficach przy ul. Armii Krajowej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz jej dzierżawcy,

- powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w m. OŚCIĘCIN oraz kol. Krakowice obr. WOŁCZYNO,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w miejscowości ROTNOWO, obręb ROTNOWO Gmina Gryfice,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w miejscowości Jasiel, obręb Jasiel Gmina Gryfice.

10 sierpień 2011

 1. Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

 2. W Szczecinie podpisałem aneks do umowy o dofinansowanie działalności LGDZ „Gryflandia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

11 sierpień 2011

 1. Przyjąłem 14 interesantów.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach.

12 sierpień 2011

 1. Spotkałem się z prezesem RSP w Baszewicach p. Wł. Radziunem. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz planach inwestycyjnych.

 2. Odbyłem spotkanie z sołtysami naszej gminy. Spotkanie odbyło się w Jaślu, było również okazją do pokazania nowo wybudowanej świetlicy.

16 sierpień 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego,

 • ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 64/1 o powierzchni 0,3086 ha położonej w obr. Wołczyno, kolonia Krakowice gmina Gryfice przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu.

17 sierpień 2011

Wydałem zarządzenia w sprawach:

- powołania Komisji, do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji i Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

- powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice,

- nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, obręb Nr 6 przy ul. Widokowej.

18 sierpień 2011

 1. Przyjąłem 1 interesanta.

 2. Wydałem zarządzenia w sprawach:

- zmian w budżecie i planie dochodów i wydatków na 2011 rok,

- powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy o przyjęcie uczestników do projektu „MEW@ - Morze Cyfrowych kompetencji”.

19 sierpień 2011

Uczestniczyłem w zakończeniu pleneru malarskiego w Rybokartach.

23 sierpień 2011

 1. Spotkałem się z Zarządem Klubu Sportowego „Sparta”. Celem spotkania było omówienie spraw bieżących, a w szczególności problemów kadrowych i finansowych. Członkowie Zarządu przedstawili plan swoich zamierzeń.

 2. Wydałem zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placu zabaw położonego w Gryficach przy ul. Podgórnej 2-3, na działce nr 134, obręb Gryfice 5.

24 sierpień 2011

Umowy notarialne w kancelarii w Gryficach.

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 24-10-2011 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Markowska 24-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2011 14:25