Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Gryfic na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku nr 24 w Rzęskowie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gryfic

Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

tel: (091) 38433-15 fax. /091/ 3843642 ogłasza

P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y na

Wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku nr 24 w Rzęskowie”.

1. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

2. Formularz oferty oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla wykonawców można odebrać w Urzędzie Miejskim w Gryficach pok. Nr 201, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

3. Wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gryficach, konto nr 02937600010000054720010013 w terminie do dnia 23.09.2005r. do godz. 10.00.

4 Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest :

Wincenty Heilik Urząd Miejski w Gryficach tel. (091) 3877020 pok. Nr 201

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta powinna zawierać pełny zakres zgodnie z S.I.W.Z

6. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie w %:

cena ofertowa brutto - 100%

7. Termin związania ofertą wynosi : 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia 23.09.2005r.

8. Ofertę opakowaną i oznakowaną wg wymagań podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 /pok. nr 103/ do dnia 23.09.2005r. do godz. 10.00

9.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.09.2005r. o godz. 10.10

pok. nr 102 I piętro Urzędu Miejskiego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37.

10.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych..

11.W części jawnej postępowania przetargowego mogą być obecni Wykonawcy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 08-09-2005 15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2005 15:39