Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/190/2012 z 15.02.2012 r. w spr. wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 2012-02-27 08:59
dokument Uchwała Nr XV/191/2012 z 15.02.2012 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2012 r. 2012-02-27 08:57
dokument Uchwała Nr XV/192/2012 z 15.02.2012 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2012-2020 2012-02-27 08:55
dokument Uchwała Nr XV/193/2012 z 15.02.2012 r. w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach na renowację zabytkowego kościoła parafialnego 2012-02-27 08:53
dokument Uchwała Nr XV/194/2012 z 15.02.2012 r. w spr. ramowego programu kadencyjnego Rady Miejskiej w Gryficach VI kadencji 2012-02-27 08:51
dokument Uchwała Nr XV/195/2012 z 15.02.2012 r. w spr. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2012 r. 2012-02-27 08:49
dokument Uchwała Nr XV/196/2012 z 15.02.2012 r. w spr. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2012-02-27 08:44
dokument Uchwała Nr XV/197/2012 z 15.02.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości położonej przy ul. Wałowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 177/34 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 177/35 2012-02-24 13:53
dokument Uchwała Nr XV/198/2012 z 15.02.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Szafirowej w Gryficach 2012-02-24 13:50
dokument Uchwała Nr XV/199/2012 z 15.02.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie udziału gminie Gryfice w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Rotnowo, gmina Gryfice o numerze geodezyjnym 255 na rzecz współwłaściciela w drodze bezprzetargowej 2012-02-24 13:47
dokument Uchwała Nr XV/200/2012 z 15.02.2012 r. w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy stanowiącej działkę nr 103 położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 9, służebnością gruntową 2012-02-24 13:40
dokument Uchwała Nr XV/201/2012 z 15.02.2012 r. w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy, stanowiących działki nr 56 i nr 123/1 położone w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 9, służebnością gruntową 2012-02-24 13:37
dokument Uchwała Nr XV/202/2012 z 15.02.2012 r. w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy stanowiącej działkę nr 494/10 w obrębie geodezyjnym nr 4, służebnością gruntową 2012-02-24 13:34
dokument Uchwała Nr XV/203/2012 z 15.02.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym 2012-02-24 13:31
dokument Uchwała Nr XV/204/2012 z 15.02.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami - w trybie bezprzetargowym 2012-02-24 13:29
dokument Uchwała Nr XV/205/2012 z 15.02.2012 r. w spr. wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 2012-02-24 13:25
dokument Uchwała Nr XV/206/2012 z 15.02.2012 r. w spr. współdziałania z gminą Płoty przy realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Gryfice 2012-02-24 13:22
dokument Uchwała Nr XV/207/2012 z 15.02.2012 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Łucewicz 2012-02-24 13:19