Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVI/208/2012 z 28.03.2012 r. w spr. uzupełnienia składu Rady Miejskiej 2012-04-05 15:12
dokument Uchwała Nr XVI/209/2012 z 28.03.2012 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice 2012-04-05 15:11
dokument Uchwała Nr XVI/210/2012 z 28.03.2012 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2012-2020 2012-04-05 15:09
dokument Uchwała Nr XVI/211/2012 z 28.03.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2012-04-05 15:07
dokument Uchwała Nr XVI/212/2012 z 28.03.2012 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2012-04-05 15:05
dokument Uchwała Nr XVI/213/2012 z 28.03.2012 r. w spr. zmiany uchwały Nr VIII/103/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-04-05 15:03
dokument Uchwała Nr XVI/214/2012 z 28.03.2012 r. w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2012-04-05 15:00
dokument Uchwała Nr XVI/215/2012 z 28.03.2012 r. w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice 2012-04-05 14:58
dokument Uchwała Nr XVI/216/2012 z 28.03.2012 r. w spr. ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfice 2012-04-05 14:55
dokument Uchwała Nr XVI/217/2012 z 28.03.2012 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 2012-04-05 14:48
dokument Uchwała Nr XVI/218/2012 z 28.03.2012 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 2012-04-05 14:45
dokument Uchwała Nr XVI/219/2012 z 28.03.2012 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2012-04-05 14:44
dokument Uchwała Nr XVI/220/2012 z 28.03.2012 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2012-04-05 14:42
dokument Uchwała Nr XVI/221/2012 z 28.03.2012 r. w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 2012-04-05 14:38
dokument Uchwała Nr XVI/222/2012 z 28.03.2012 r. w spr. powołania składów stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach 2012-04-05 14:36
dokument Uchwała Nr XVI/223/2012 z 28.03.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-04-05 14:34
dokument Uchwała Nr XVI/224/2012 z 28.03.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-04-05 14:33
dokument Uchwała Nr XVI/225/2012 z 28.03.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Niechorskiej w Gryficach za cenę niższą od wartości rynkowej 2012-04-05 14:30
dokument Uchwała Nr XVI/226/2012 z 28.03.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 246 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 103 2012-04-05 14:28
dokument Uchwała Nr XVI/227/2012 z 28.03.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Jana Dąbskiego w Gryficach 2012-04-05 13:51
dokument Uchwała Nr XVI/228/2012 z 28.03.2012 r. w spr. uchylenia Uchwały Nr XI/155/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych 2012-04-05 13:44
dokument Uchwała Nr XVI/229/2012 z 28.03.2012 r. w spr. programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2012 2012-04-05 13:41
dokument Uchwała Nr XVI/230/2012 z 28.03.2012 r. w spr. zmian w Uchwale Nr XV/194/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Programu Kadencyjnego Rady Miejskiej w Gryficach VI kadencji 2012-04-05 13:38
dokument Uchwała Nr XVI/231/2012 z 28.03.2012 r. w spr. rozpatrzenia skargi na czynności Pana Burmistrza Gryfic i Komisji Mieszkaniowej Społecznej przy Urzędzie Miejskim w Gryficach 2012-04-05 13:27
dokument Uchwała Nr XVI/232/2012 z 28.03.2012 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi mieszkańców bloku Nr 19 w Prusinowie 2012-04-05 13:13