Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXI/258/2012 z 29.06.2012 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 2012-07-20 11:27
Uchwała Nr XXI/259/2012 z 29.06.2012 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-07-20 11:26
Uchwała Nr XXI/260/2012 z 29.06.2012 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2012-2020 2012-07-20 11:15
Uchwała Nr XXI/261/2012 z 29.06.2012 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Straży Granicznej w Rewalu 2012-07-20 11:13
Uchwała Nr XXI/262/2012 z 29.06.2012 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2012-07-20 11:02
Uchwała Nr XXI/263/2012 z 29.06.2012 r. w spr. przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Priotytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Trzygłowie 2012-07-10 13:52
Uchwała Nr XXI/264/2012 z 29.06.2012 r. w spr. przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Gryficach 2012-07-10 13:40
Uchwała Nr XXI/265/2012 z 29.06.2012 r. w spr. przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Gryfice w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 2 w Gryficach 2012-07-10 13:02
Uchwała Nr XXI/266/2012 z 29.06.2012 r. w spr. ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfice 2012-07-10 12:24
Uchwała Nr XXI/267/2012 z 29.06.2012 r. w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfice 2012-07-10 11:57
Uchwała Nr XXI/268/2012 z 29.06.2012 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2012-07-10 11:49
Uchwała Nr XXI/269/2012 z 29.06.2012 r. w spr. zmiany uchwały o przyjęciu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Gryfice" 2012-07-10 11:43
Uchwała Nr XXI/270/2012 z 29.06.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-07-10 11:40
Uchwała Nr XXI/271/2012 z 29.06.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 452/6 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 625 2012-07-10 11:38
Uchwała Nr XXI/272/2012 z 29.06.2012 r. w spr. nadania nazwy urzędowej nowo powstałej ulicy w miejscowości Rzęskowo 2012-07-10 11:14
Uchwała Nr XXI/273/2012 z 29.06.2012 r. w spr. rozpatrzenia skargi mieszkańców bloku Nr 19 w Prusinowie 2012-07-10 11:10
Uchwała Nr XXI/274/2012 z 29.06.2012 r w spr. rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Kościk na działania Dyrektora Gryfickiego Domu Kultury 2012-07-10 11:08
Uchwała Nr XXI/275/2012 z 29.06.2012 r. w spr. przekazania Komisji rewizyjnej do rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Kolkowskiej Jaszczak w sprawie działań Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2012-07-10 11:06