Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVI/326/2012 z 23.11.2012 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2012 r. 2012-11-29 14:48
dokument Uchwała Nr XXVI/327/2012 z 23.11.2012 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2012-2020 2012-11-29 14:47
dokument Uchwała Nr XXVI/328/2012 z 23.11.2012 r. w spr. wezwania Burmistrza Gryfic do zaprzestania naruszania prawa 2012-11-30 14:02
dokument Uchwała Nr XXVI/329/2012 z 23.11.2012 r. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r. 2012-11-29 14:42
dokument Uchwała Nr XXVI/330/2012 z 23.11.2012 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-11-29 14:40
dokument Uchwała Nr XXVI/331/2012 z 23.11.2012 r. w spr. ustanowienia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfice będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów dojazdu 2012-11-29 14:29
dokument Uchwała Nr XXVI/332/2012 z 23.11.2012 r. w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku" 2012-11-29 14:24
dokument Uchwała Nr XXVI/333/2012 z 23.11.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2012-11-29 14:22
dokument Uchwała Nr XXVI/334/2012 z 23.11.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 279/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2012-11-29 14:19
dokument Uchwała Nr XXVI/335/2012 z 23.11.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działkę nr 426 położonej w Świeszewie gmina Gryfice, służebnością gruntową 2012-11-29 14:13
dokument Uchwała Nr XXVI/336/2012 z 23.11.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy, stanowiącej działkę nr 515/14 położonej w Gryficach, w obrębie geodezyjnym nr 4 służebnością gruntową 2012-11-29 14:06
dokument Uchwała Nr XXVI/337/2012 z 23. 11.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie z roszczeniem do podmiotu, który wzniósł budynek na gruncie stanowiącym działkę nr 263/2 położoną w obrębie 7 miasta Gryfice we współwłasności Gminy Gryfice o nabycie przez niego tego gruntu od Gminy Gryfice za wynagrodzeniem 2012-11-29 13:51
dokument Uchwała Nr XXVI/338/2012 z 23.11.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 62/33 stanowiącej własność Gminy Gryfice na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 62/21 2012-11-29 13:43
dokument Uchwała Nr XXVI/339/2012 z 23.11.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Niekładziu nr 1 gmina Gryfice w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2012-11-29 13:35
dokument Uchwała Nr XXVI/340/2012 z 23.11.2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 77/10 na rzecz właściciela sąsiedniej działki o numerze geodezyjnym 253 2012-11-30 10:16
dokument Uchwała Nr XXVI/341/2012 z 23.11.2012 r. w spr. podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-09-12 10:10