Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIX/382/2013 z 8.02.2013 r. w spr. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Gryficach 2013-02-18 12:36
dokument Uchwała Nr XXIX/381/2013 z 8.02.2013 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2013 r. 2013-02-18 12:37
dokument Uchwała Nr XXIX/380/2013 z 8.02.2013 r. w spr. ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryficach na 2013 r. 2013-02-18 12:38
dokument Uchwała Nr XXIX/379/2013 z 8.02.2013 r. o zmianie uchwały w spr. ustanowienia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednmostek pomocniczych Gminy Gryfice będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów dojazdu 2013-02-18 12:44
dokument Uchwała Nr XXIX/378/2013 z 8.02.2013 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XV/203/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 marca 2008 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach 2013-02-18 12:50
dokument Uchwała Nr XXIX/377/2013 z 8.02.2013 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gryficach 2013-02-18 12:53
dokument Uchwała Nr XXIX/376/2013 z 8.02.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku 2013-02-18 12:56
dokument Uchwała Nr XXIX/375/2013 z 8.02.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym nr 2 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 8/4 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 21/10 2013-02-18 13:01
dokument Uchwała Nr XXIX/374/20013 z 8.02.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie nr 6 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 165 oraz zgody na obciążenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 225 służebnością gruntową 2013-02-18 13:06
dokument Uchwała Nr XXIX/373/2013 z 8.02.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie z roszczeniem do podmiotu, który wzniósł budynek na gruncie stanowiącym działkę nr 75 położoną w obrębie 10 miasta Gryfice we własności Gminy Gryfice o nabycie przez niego tego gruntu od Gminy Gryfice za wynagrodzeniem 2013-02-18 13:25
dokument Uchwała Nr XXIX/372/2013 z 8.02.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej świetlicę wiejską położoną w miejscowości Grądy gmina Gryfice 2013-02-18 13:29
dokument Uchwała Nr XXIX/371/2013 z 8.02.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 11a w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2013-07-08 08:33
dokument Uchwała Nr XXIX/370/2013 z 8.02.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 18 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2013-02-18 13:34
dokument Uchwała Nr XXIX/369/2013 z 8.02.2013 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 2013-02-18 13:35
dokument Uchwała Nr XXIX/368/2013 z 8.02.2013 r. w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-18 13:37
dokument Uchwała Nr XXIX/367/2013 z 8.02.2013 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2013 r. 2013-02-18 13:38
dokument Uchwała Nr XXIX/366/2013 z 8.02.2013 r. w spr. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gryfice 2013-02-18 13:40
dokument Uchwała Nr XXIX/365/2013 z 8.02.2013 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2013-2020 2013-02-18 13:42
dokument Uchwała Nr XXIX/364/2013 z 8.02.2013 r. w spr. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 2013-02-18 15:10
dokument Uchwała Nr XXIX/363/2013 z 8.02.2013 r. w spr. zobowiązania Burmistrza Gryfic do rozwiązania umów na korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych 2013-02-18 15:12
dokument Uchwała Nr XXIX/362/2013 z 8.02.2013 r. w spr. uchylenia Uchwały Nr XXII/200/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2004 r. 2013-02-18 15:14