Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXII/394/2013 z 27.03.2013 r. w spr. wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. akt II SA/Sz 1131/12 oraz upoważnienia Przewodniczącego do reprezentowania Rady Miejskiej w Gryficach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie 2013-04-04 13:47
dokument Uchwała Nr XXXII/395/2013 z 27.03.2013 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/361/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2009-2013 2013-05-15 09:55
dokument Uchwała Nr XXXII/396/2013 z 27.03. 2013 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2013 r. 2013-04-04 13:26
dokument Uchwała Nr XXXII/397/2013 z 27.03.2013 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2013-2020 2013-04-04 13:23
dokument Uchwała Nr XXXII/398/2013 z 27.03.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na wyodrebnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2013-04-04 13:20
dokument Uchwała Nr XXXII/399/2013 z 27.03.2013 r. w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice 2013-04-04 13:18
dokument Uchwała Nr XXXII/400/2013 z 27.03.2013 r. w spr. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2013-04-04 13:16
dokument Uchwała Nr XXXII/401/2013 z 27.03.2013 r. w spr. programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w gminie Gryfice na rok 2013 2013-04-04 13:15
dokument Uchwała Nr XXXII/402/2013 z 27.03.2013 r. w spr. darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 152 położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2013-04-04 13:13
dokument Uchwała Nr XXXII/403/2013 z 27.03.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gryficach przy ul. Kościuszki 19 i ul. 3 Maja 4 2013-04-04 13:10
dokument Uchwała Nr XXXII/404/2013 z 27.03.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym położonym w Świeszewie nr 49 na działce o numerze ewidencyjnym 294 stanowiącej współwłasność Gminy Gryfice w udziale 1/2 części i osób fizycznych w udziale 1/2 części 2013-04-04 13:08
dokument Uchwała Nr XXXII/405/2013 z 27.03.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2013-04-04 13:02
dokument Uchwała Nr XXXII/406/2013 z 27.03.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku 2013-04-04 12:56
dokument Uchwała Nr XXXII/407/2013 z 27.03.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości polozonych w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Gryfice 2013-04-04 12:52
dokument Uchwała Nr XXXII/408/2013 z 27.03.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową stanowiącą część działki o numerze geodezyjnym 82 położonej w obrębie STAWNO na okres 20 lat w drodze przetargu nieograniczonego 2013-04-04 12:49
dokument Uchwała Nr XXXII/409/2013 z 27.03. 2013 r. w spr. zmiany uchwały Nr XVI/226/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2012 r. w spr. zbycia w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 246 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 103 2013-05-27 09:56
dokument Uchwała Nr XXXII/410/2013 z 27.03.2013 r. w spr. odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-04-04 12:43