herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrebnej własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym położonym w Świeszewie nr 49 na działce o numerze ewidencyjnym 294, stanowiącej współwłasność Gminy Gryfice w udziale 1/2 części i osób fizycznych w udziale 1/2 części