Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIII/411/2013 z 24.04.2013 r. w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice 2013-04-30 13:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/412/2013 z 24.04.2013 r. w spr. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej 2013-04-30 13:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/413/2013 z 24.04.2013 r. w spr. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gryficach 2013-04-30 13:48
dokument Uchwała Nr XXXIII/414/2013 z 24.04.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 106/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 m iasta Gryfice w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2013-04-30 13:47
dokument Uchwała Nr XXXIII/415/2013 z 24.04.2013 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XXVI/330/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-04-30 13:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/416/2013 z 24.04.2013 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XVI/226/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ulicy Starogrodzkiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 246 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 103 2013-04-30 13:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/417/2013 z 24.04.2013 r. w spr. wyrażenia zgodyu na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 106/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2013-04-30 13:33
dokument Uchwała Nr XXXIII/418/2013 z 24.04.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnch umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-04-30 13:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/419/2013 z 24.04.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bnezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-04-30 13:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/420/2013 z 24.04.2013 r. w spr.wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Klasztornej 11 w Gryficach 2013-04-30 13:19
dokument Uchwała Nr XXXIII/421/2013 z 24.04.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieogreaniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Szewskiej 12 w Gryficach 2013-04-30 13:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/422/2013 z 24.04.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Szewskiej 13 w Gryficach 2013-04-30 13:09
dokument Uchwała Nr XXXIII/423/2013 z 24.04.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobui nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gryficach przy ul. Niekładzkiej 2013-04-30 13:05
dokument Uchwała Nr XXXIII/424/2013 z 24.04.2013 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XIX/266/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Świeszewo gmina Gryfice 2013-04-30 13:02
dokument Uchwała Nr XXXIII/425/2013 z 24.04.2013 r. w spr. przesunięcia terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-04-30 12:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/426/2013 z 24.04.2013 r. w spr. zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 2013-04-30 12:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/427/2013 z 24.04. 2013 r. w spr. zlecenia przeprowadzenia ekspertyzy przez biegłego księgowego rewidenta kontroli wykonania budżetu za 2012 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-04-30 12:41