Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIV/428/2013 z 24.05.2013 r. w spr. zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Gryficach 2013-06-03 13:21
dokument Uchwała Nr XXXIV/429/2013 z 24.05.2013 r. w spr. zobowiązania Burmistrza Gryfic do rozwiązania stosunku pracy 2013-06-03 13:19
dokument Uchwała Nr XXXIV/430/2013 z 24.05.2013 r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2013-06-03 13:17
dokument Uchwała Nr XXXIV/431/2013 z 24.05.2013 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Straży Granicznej w Rewalu 2013-06-03 13:15
dokument Uchwała Nr XXXIV/432/2013 z 24.05.2013 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach 2013-06-03 13:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/433/2013 z 24.05.2013 r. w spr. zlecenia wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Gryfice do wykonania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-06-03 13:13
dokument Uchwała Nr XXXIV/434/2013 z 24.05.2013 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2013 r. 2013-06-03 13:08
dokument Uchwała Nr XXXIV/435/2013 z 24.05.2013 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2013-2020 2013-06-03 13:05
dokument Uchwała Nr XXXIV/436/2013 z 24.05.2013 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/330/2012 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-06-03 13:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/437/2013 z 24.05.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 186 położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice w drodze przetargu ograniczonego 2013-06-03 13:00
dokument Uchwała Nr XXXIV/438/2013 z 24.05.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Smolęcin 2013-06-03 12:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/439/2013 z 24.05.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-06-03 12:53
dokument Uchwała Nr XXXIV/440/2013 z 24.05.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-06-03 12:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/441/2013 z 24.05.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Gryfice, niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Gryfice 2013-06-03 12:48
dokument Uchwała Nr XXXIV/442/2013 z 24.05.2013 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XXX/388/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścviciela nbieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-03 12:41