Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVI/455/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-09-04 15:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/456/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2013-2020 2013-09-04 15:13
dokument Uchwała Nr XXXVI/457/2013 z 22.08./2013 r. w spr. zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gryfic 2013-09-04 15:11
dokument Uchwała Nr XXXVI/458/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Prezesa Zarządu Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryficach 2013-09-04 15:09
dokument Uchwała Nr XXXVI/459/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gryfic 2013-09-04 15:07
dokument Uchwała Nr XXXVI/460/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-09-04 15:03
dokument Uchwała Nr XXXVI/461/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2013-09-04 14:58
dokument Uchwała Nr XXXVI/462/2013 z 22.08.2013 r. w spr. nawiązania współpracy z gminami Goleniów, Brojce, Nowogard i Myślibórz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki i opieki nad tymi uczniami 2013-09-04 14:57
dokument Uchwała Nr XXXVI/463/2013 z 22.08.2013 r. w spr. odpowiedzi na skarge wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach Nr XII/141/2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2013-09-04 14:53
dokument Uchwała Nr XXXVI/464/2013 z 22.08.2013 r. w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXXII/396/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-09-04 14:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/465/2013 z 22.08.2013 r. w spr. nadania nazw urzędowych ulicom 2013-09-04 14:47
dokument Uchwała Nr XXXVI/466/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/361/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2009-2013 2013-09-04 14:41
dokument Uchwała Nr XXXVI/467/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gryfic 2013-09-04 14:38
dokument Uchwała Nr XXXVI/468/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/330/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice 2013-09-04 14:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/469/2013 z 22.08.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2013-09-04 14:34
dokument Uchwała Nr XXXVI/470/2013 z 22.08.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2013-09-04 14:32
dokument Uchwała Nr XXXVI/471/2013 z 22.08.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej w Gryficach, obręb nr 1 miasta Gryfice o numerze geodezyjnym 295/2 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 172 2013-09-04 14:29
dokument Uchwała Nr XXXVI/472/2013 z 22.08.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Gryficach o numerze geodezyjnym 562/22 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 324 2013-09-04 14:25
dokument Uchwała Nr XXXVI/473/2013 z 22.08.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości polożonej przy ul. Niechorskiej w Gryficach o numerze gerodezyjnym 563/7 na rzecz właściciela działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 563/1 2013-09-04 14:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/474/2013 z 22.08.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 120/19 położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przy ul. Ks. St. Ruta służebnością drogową na rzecz działki nr 120/18 położonej w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice przy ul. Ks. St. Ruta 11a 2013-09-04 14:16
dokument Uchwała Nr XXXVI/475/2013 z 22.08.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Niechorskiej w Gryficach o numerze geodezyjnym 563/8 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 301 2013-09-04 14:10
dokument Uchwała Nr XXXVI/476/2013 z 22.08.2013 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/369/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 2013-09-04 14:07