Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gryfice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r., poz. 189). Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowana i udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfice.eu) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gryfice:

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu prze osobę nieuprawnioną.

 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gryfice:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gryfice prowadzi Wydział Ogólno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Gryficach, II p. pok. 213 tel. 91-38-53-224.

 2. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfice.eu. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  - otwarty dostęp do zawartości rejestru poprzez stronę BIP Gminy Gryfice,

  - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gryfice.eu.

 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7.30 – 15.30) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 5. Organizator – Gmina Gryfice prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

  Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na konto bankowe nr 67 93760001 0000 0547 2001 0007 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gryficach (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00).

 6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).

 7. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 03-10-2013 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 03-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 13-07-2015 13:57