herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Opracowanie dokumentacji dla realizacji projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Gryfice (Szkoła Podstawowa nr 4, basen (w trakcie budowy) i Orlik w Gryficach), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.