Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLII/513/2013 z 23.12.2013 r. w spr. likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową 2014-01-02 11:45
dokument Uchwała Nr XLII/514/2013 z 23.12.2013 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-12-31 12:35
dokument Uchwała Nr XLII/515/2013 z 23.12.2013 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2013-2020 2013-12-31 12:36
dokument Uchwała Nr XLII/516/2013 z 23.12.2013 r. w spr. zmiany uchwały Nr XI/48/2011 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 2013-12-31 12:32
dokument Uchwała Nr XLII/517/2013 z 23.12.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-01-02 11:43
dokument Uchwała Nr XLII/518/2013 z 23.12.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele ogrodowe i rolne z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2014-01-02 11:40
dokument Uchwała Nr XLII/519/2013 z 23.12.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Niechorskiej w Gryficach 2014-01-02 11:37
dokument Uchwała Nr XLII/520/2013 z 23.12.2013 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych przy ul. Niepodległości i Podgórnej w Gryficach 2014-01-02 11:35
dokument Uchwała Nr XLII/521/2013 z 23.12.2013 r. w spr. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficacvh nr XXXV/454/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2014-01-02 11:31
dokument Uchwała Nr XLII/522/2013 z 23.12.2013 r. w spr. odpowiedzi na skarge wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach nr XXXII/410/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2014-01-02 11:23
dokument Uchwała Nr XLII/523/2013 z 23.12.2013 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 2014-01-02 09:53
dokument Uchwała Nr XLII/524/2013 z 23.12.2013 r. w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz.U. z 2013 r. poz. 984). 2014-01-02 09:51
dokument Uchwała Nr XLII/525/2013 z 23.12.2013 r. w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXIX/369/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 2014-01-02 09:44
dokument Uchwała Nr XLII/526/2013 z 23.12.2013 r. w spr. zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów 2014-01-02 09:37