Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 1320/2014 z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfice w trybie zamówienia z wolnej ręki 2014-12-17 12:37
dokument Zarządzenie Nr 1319/2014 z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gryfic 2014-12-17 12:26
dokument Zarządzenie Nr 1318/2014 z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej, Szmaragdowej/Perłowej 2014-12-16 09:58
dokument Zarządzenie Nr 1317/2014 z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-12-16 09:53
dokument Zarządzenie Nr 1316/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Drugiego Zastępcy Burmistrza Gryfic 2014-12-16 09:52
dokument Zarządzenie Nr 1315/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Burmistrza Gryfic 2014-12-16 09:51
dokument Zarządzenie Nr 1314/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2014-12-17 12:13
dokument Zarządzenie Nr 1313/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-12-10 13:07
dokument Zarządzenie Nr 1312/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy 2014-12-10 12:48
dokument Zarządzenie Nr 1311/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-12-10 12:41
dokument Zarządzenie Nr 1310/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Niepodległości i Podgórnej 2014-12-10 12:38
dokument Zarządzenie Nr 1309/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej 2014-12-10 12:33
dokument Zarządzenie Nr 1308/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym oraz udziału do 1/11 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w m. Borzyszewo, Gmina Gryfice 2014-12-10 12:29
dokument Zarządzenie Nr 1307/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 przez organizacje pozarządowe 2014-12-10 12:21
dokument Zarządzenie Nr 1306/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 347/32 obręb Borzyszewo 2014-11-28 12:44
dokument Zarządzenie Nr 1305/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2014-11-21 15:13
dokument Zarządzenie Nr 1304/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2015 i wieloletniej prognozy finansowej 2014-11-20 12:17
dokument Zarządzenie Nr 1303/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i i wydatków na 2014 rok 2014-11-20 11:23
dokument Zarządzenie Nr 1302/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 386/1 obr. nr 4 miasta Gryfice 2014-11-18 11:03
dokument Zarządzenie Nr 1301/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 46/3 obr. nr 5 miasta Gryfice 2014-11-18 11:00
dokument Zarządzenie Nr 1300/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości gruntowej (budynek prognozowany) zlokalizowanej na dz. nr 65/22 obr. nr 7 miasta Gryfice 2014-11-18 10:56
dokument Zarządzenie Nr 1299/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w spawie wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2014-11-18 10:54
dokument Zarządzenie Nr 1298/2014 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 82/2 obr. Rotnowo 2014-11-18 10:38
dokument Zarządzenie Nr 1297/2014 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-11-18 10:36
dokument Zarządzenie Nr 1296/2014 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 347/31 obr. Borzyszewo 2014-11-18 10:32
dokument Zarządzenie Nr 1295/2014 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości gruntowej (budynek prognozowany) zlokalizowanej na dz. nr 47/1 obr. Zielin 2014-11-18 10:29
dokument Zarządzenie Nr 1294/2014 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 347/16 obręb Borzyszewo 2014-11-18 10:27
dokument Zarządzenie Nr 1293/2014 z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok 2014-11-18 10:18
dokument Zarządzenie Nr 1292/2014 z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2014-11-14 11:33
dokument Zarządzenie Nr 1291/2014 z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych 2014-11-14 11:27
dokument Zarządzenie Nr 1290/2014 z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych (cmentarze) przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w 2014 r. 2014-11-14 11:01
dokument Zarządzenie Nr 1289/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w 2014 r. 2014-11-14 10:55
dokument Zarządzenie Nr 1288/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego 2014-11-14 10:25
dokument Zarządzenie Nr 1287/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Śniadeckich, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Wincentego Witosa, Klasztornej 11 i Smolęcinie 2014-11-14 10:23
dokument Zarządzenie Nr 1286/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 1/78 obr. Jabłonowo 2014-11-14 10:19
dokument Zarządzenie Nr 1285/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-11-14 10:16
dokument Zarządzenie Nr 1284/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok 2014-10-31 13:14
dokument Zarządzenie Nr 1283/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-10-31 08:57
dokument Zarządzenie Nr 1282/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 444/4 w m. Osada Zdrój, obręb Brodniki 2014-10-29 14:27
dokument Zarządzenie Nr 1281/2014 z dnia 27 październik 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 347/3 obręb Borzyszewo 2014-10-29 14:24
dokument Zarządzenie Nr 1280/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości gruntowych (budynki prognozowane) zlokalizowane w obr. nr 8 miasta Gryfice przy ul. Zdrojowej 2014-10-29 14:21
dokument Zarządzenie Nr 1279/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przekazania kotła gazowego Vaillant Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach 2014-10-29 14:17
dokument Zarządzenie Nr 1278/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziałów nieruchomości 2014-10-29 14:15
dokument Zarządzenie Nr 1277/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok 2014-10-29 14:13
dokument Zarządzenie Nr 1276/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-10-29 14:08
dokument Zarządzenie Nr 1275/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2014-10-29 14:05
dokument Zarządzenie Nr 1274/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach do utrzymania 2 wiaty przystankowe w miejscowości Górzyca, Gmina Gryfice 2014-10-29 10:26
dokument Zarządzenie Nr 1273/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2014-10-29 10:22
dokument Zarządzenie Nr 1272/2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej na terenie dz. nr 201/3 obręb Otok, gm. Gryfice 2014-10-29 10:18
dokument Zarządzenie Nr 1271/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-10-29 10:14
dokument Zarządzenie Nr 1270/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2014-10-29 09:55
dokument Zarządzenie Nr 1269/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziałów nieruchomości 2014-10-29 09:53
dokument Zarządzenie Nr 1268/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na modernizację nawierzchni ulicy Rodziewiczówny i Tenisowej w Gryficach 2014-10-29 09:49
dokument Zarządzenie Nr 1267/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wdrożenia do praktyki zmian do "Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością" i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-10-29 09:39
dokument Zarządzenie Nr 1266/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu pływalni przy ul. Sienkiewicza w Gryficach, wysokości opłat za korzystanie z pływalni, sposobu pobierania opłat i przekazywania ich do kasy Urzędu Miejskiego 2014-10-29 09:35
dokument Zarządzenie Nr 1265/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-10-20 11:04
dokument Zarządzenie Nr 1264/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 291/11 obr. Borzyszewo, ul. Owocowa 2014-10-20 10:40
dokument Zarządzenie Nr 1263/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 230/2 obr. nr 6 miasta Gryfice 2014-10-20 10:37
dokument Zarządzenie Nr 1262/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 70/1 obręb Jasiel 2014-10-20 10:36
dokument Zarządzenie Nr 1261/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 210/2 obr. nr 6 miasta Gryfice 2014-10-20 10:33
dokument Zarządzenie Nr 1260/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 87/4 obr. Zaleszczyce 2014-10-20 10:31
dokument Zarządzenie Nr 1259/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 196/4 obr. nr 6 miasta Gryfice 2014-10-20 10:30
dokument Zarządzenie Nr 1258/2014 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości 2014-10-20 10:27
dokument Zarządzenie Nr 1257/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko pracownika ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-10-15 13:03
dokument Zarządzenie Nr 1256/2014 z dnia 08 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1240/2014 z dnia 12 września 2014 r. dotyczącego szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok i lata następne 2014-10-15 11:50
dokument Zarządzenie Nr 1255/2014 z dnia 08 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-10-13 12:41
dokument Zarządzenie Nr 1254/2014 z dnia 08 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-10-13 12:38
dokument Zarządzenie Nr 1253/2014 z dnia 07 października 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego na 2015 rok 2014-10-13 09:49
dokument Zarządzenie Nr 1252/2014 z dnia 06 października 2014 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic 2014-10-13 09:47
dokument Zarządzenie Nr 1251/2014 z dnia 06 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów samorządowych 2014 2014-10-13 09:45
dokument Zarządzenie Nr 1250/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-10-13 09:42
dokument Zarządzenie Nr 1249/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w miesiącu sierpniu 2014 r. 2014-10-13 09:38
dokument Zarządzenie Nr 1248/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na modernizację metodą zaprojektuj i wybuduj nawierzchni ulicy Rodziewiczówny, Tenisowej i część ulicy Działkowej w Gryficach 2014-09-26 09:51
dokument Zarządzenie Nr 1247/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-09-26 09:47
dokument Zarządzenie Nr 1246/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2014-09-19 10:53
dokument Zarządzenie Nr 1245/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomośći położonych w Gryficach przy ul. Niepodległości i Podgórnej 2014-09-19 10:48
dokument Zarządzenie Nr 1244/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach 2014-09-19 10:41
dokument Zarządzenie Nr 1243/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Gminy Gryfice (Lubieszewo, Rotnowo, Trzygłów) 2014-09-19 10:20
dokument Zarządzenie Nr 1242/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w projekcie pn.: "Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice" 2014-09-19 10:15
dokument Zarządzenie Nr 1241/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 2014-09-19 10:10
dokument Zarządzenie Nr 1240/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok i lata następne 2014-09-18 12:43
dokument Zarządzenie Nr 1239/2014 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach w miesiącu lipcu 2014 r. 2014-09-18 12:40
dokument Zarządzenie Nr 1238/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym oraz udziału do 1/11 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w m. Borzyszewo, Gmina Gryfice 2014-09-18 12:22
dokument Zarządzenie Nr 1237/2014 z dnia 09 września 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej w rejonie ulicy Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji 2014-09-18 12:16
dokument Zarządzenie Nr 1236/2014 z dnia 09 września 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi oraz studni wraz z zasilaniem elektrycznym w m. Sokołów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji 2014-09-18 12:14
dokument Zarządzenie Nr 1235/2014 z dnia 09 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-09-18 12:10
dokument Zarządzenie Nr 1234/2014 z dnia 09 września 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie demontażu, usunięcia azbestu z terenu gminy Gryfice 2014-09-18 12:09
dokument Zarządzenie Nr 1233/2014 z dnia 09 września 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2014-09-18 12:06
dokument Zarządzenie Nr 1232/2014 z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-09-18 12:03
dokument Zarządzenie Nr 1231/2014 z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Pływalni 2014-09-18 11:37
dokument Zarządzenie Nr 1230/2014 z dnia 08 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2014-09-25 13:56
dokument Zarządzenie Nr 1229/2014 z dnia 05 września 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na dz. nr 230/1 obr. nr 6 miasta Gryfice 2014-09-18 12:44
dokument Zarządzenie Nr 1228/2014 z dnia 04 września 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na świadczenie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na krytej pływalni w Gryficach przy ulicy Sienkiewicza 10 2014-09-10 13:07
dokument Zarządzenie Nr 1227/2014 z dnia 04 września 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie 2014-09-10 13:01
dokument Zarządzenie Nr 1226/2014 z dnia 04 września 2014 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic 2014-09-10 12:56
dokument Zarządzenie Nr 1225/2014 z dnia 01 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2014-09-09 11:05
dokument Zarządzenie Nr 1224/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-09-09 10:51
dokument Zarządzenie Nr 1223/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok 2014-09-09 10:45
dokument Zarządzenie Nr 1222/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r. 2014-09-09 10:38
dokument Zarządzenie Nr 1221/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości gruntowej zlokalizowanej na dz. nr 444/5 w m. Osada Zdrój, obręb Brodniki 2014-09-09 10:31
dokument Zarządzenie Nr 1220/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 382 obr. Rzęskowo 2014-09-09 10:28
dokument Zarządzenie Nr 1219/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-09-09 10:25
dokument Zarządzenie Nr 1218/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-09-09 10:23
dokument Zarządzenie Nr 1217/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-09-11 09:23
dokument Zarządzenie Nr 1216/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2014-08-21 11:32
dokument Zarządzenie Nr 1215/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na Dz. nr 352/7 obręb Świeszewo 2014-08-21 11:29
dokument Zarządzenie Nr 1214/2014 z dn. 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-08-21 10:16
dokument Zarządzenie Nr 1213/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2014-08-18 09:09
dokument Zarządzenie Nr 1212/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2014-08-18 09:07
dokument Zarządzenie Nr 1211/2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-08-14 15:28
dokument Zarządzenie Nr 1210/2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Prusinowie 2014-08-14 15:27
dokument Zarządzenie Nr 1209/2014 z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 22/3 o powierzchni 2478 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Smolęcin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-14 15:20
dokument Zarządzenie Nr 1208/2014 z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów oraz wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 2014-08-14 14:46
dokument Zarządzenie Nr 1207/2014 z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia XV edycji konkursu "Mój balkon, mój ogród przydomowy, moja działka ogrodowa - pełna kwiatów" 2014-08-14 14:22
dokument Zarządzenie Nr 1206/2014 z dn. 01 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 843/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miescowości Przybiernówko, gmina Gryfice 2014-08-14 14:19
dokument Zarządzenie Nr 1205/2014 z dn. 01 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 39/1 obręb Przybiernówko 2014-08-14 14:06
dokument Zarządzenie Nr 1204/2014 z dn. 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-08-11 14:21
dokument Zarządzenie Nr 1203/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) położonej na dz. nr 34/12 obręb nr 9 m. Gryfice 2014-08-11 14:19
dokument Zarządzenie Nr 1202/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowany na dz. nr 160/9 obręb Baszewice 2014-08-11 14:03
dokument Zarządzenie Nr 1201/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany przeznaczenia oraz ustalenie wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu budynku składającego się z trzech pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 126 m2, ustytuowanego na działce nr 22/15 położonej w miejscowości Niekładź, przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-08-11 14:00
dokument Zarządzenie Nr 1200/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na dz. nr 347/29 obręb Borzyszewo, gmina Gryfice 2014-08-11 13:50
dokument Zarządzenie Nr 1199/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowany na dz. nr 347/30, obręb Borzyszewo, gmina Gryfice 2014-08-11 13:46
dokument Zarządzenie Nr 1198/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Gryfice na lata 2014-2020" 2014-08-11 13:42
dokument Zarządzenie Nr 1197/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-08-11 13:37
dokument Zarządzenie Nr 1196/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych 2014-08-11 13:35
dokument Zarządzenie Nr 1195/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice 2014-08-11 12:09
dokument Zarządzenie Nr 1194/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko poborcy w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-08-11 12:01
dokument Zarządzenie Nr 1193/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice w okresie 01.09.2014 r. - 31.12.2016 r. 2014-08-11 11:58
dokument Zarządzenie Nr 1192/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 1/2 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej przy ul. Kamieńskiej w Gryficach 2014-08-11 11:55
dokument Zarządzenie Nr 1191/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Śniadeckich, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, Wincentego Witosa i Klasztornej 11 2014-08-11 11:51
dokument Zarządzenie Nr 1190/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na remont ul. Leśnej w Gryficach - etap I 2014-08-11 11:38
dokument Zarządzenie Nr 1189/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2014-08-11 10:31
dokument Zarządzenie Nr 1188/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie zmiany klasoużytku nieruchomości 2014-08-11 10:24
dokument Zarządzenie Nr 1187/2014 z dn. 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia dokumentów w Gimnazjum Nr 1 w Gryficach 2014-08-11 10:15
dokument Zarządzenie Nr 1186/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania pani Agnieszki Połum na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryficach 2014-08-11 10:12
dokument Zarządzenie Nr 1185/2014 z dn. 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-08-11 09:49
dokument Zarządzenie Nr 1184/2014 z dn. 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2014-07-18 13:22
dokument Zarządzenie Nr 1183/2014 z dn. 16 lipca 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Gryfice 2014-07-18 13:14
dokument Zarządzenie Nr 1182/2014 z dn. 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-07-18 13:11
dokument Zarządzenie Nr 1181/2014 z dn. 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 367/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzania badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gryficach 2014-07-18 13:08
dokument Zarządzenie Nr 1180/2014 z dn. 10 lipca 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2014-07-18 13:04
dokument Zarządzenie Nr 1179/2014 z dn. 02 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy położony w Gryficach, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-07-18 12:48
dokument Zarządzenie Nr 1178/2014 z dn. 02 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Gryficach 2014-07-07 09:29
dokument Zarządzenie Nr 1177/2014 z dn. 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji 2014-07-07 09:26
dokument Zarządzenie Nr 1176/2014 z dn. 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok 2014-07-07 09:14
dokument Zarządzenie Nr 1175/2014 z dn. 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-07-07 09:12
dokument Zarządzenie Nr 1174/2014 z dn. 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2014-07-07 09:10
dokument Zarządzenie Nr 1173/2014 z dn. 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2014-07-07 09:09
dokument Zarządzenie Nr 1172/2014 z dn. 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2014-07-07 09:08
dokument Zarządzenie Nr 1171/2014 z dn. 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2014-07-07 09:07
dokument Zarządzenie Nr 1170/2014 z dn. 27 czerwca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na Dz. Nr 100 obr. nr 1 miasta Gryfice 2014-07-01 12:16
dokument Zarządzenie Nr 1169/2014 z dn. 27 czerwca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na dz. nr 376/30 Obr. nr 6 miasta Gryfice 2014-07-01 12:14
dokument Zarządzenie Nr 1168/2014 z dn. 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy w trybie zamówienia z wolnej ręki 2014-07-01 12:11
dokument Zarządzenie Nr 1167/2014 z dn. 24 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach do utrzymania elementów placów zabaw położonych przy ul. Osadniczej-Wesołej, Gdańskiej w Gryficach oraz w m. Otok 2014-06-30 10:09
dokument Zarządzenie Nr 1166/2014 z dn. 24 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryficach przy ul. Niekładzkiej 2014-06-30 10:06
dokument Zarządzenie Nr 1165/2014 z dn. 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1146/2014 z dnia 05.06.2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfice 2014-06-24 15:37
dokument Zarządzenie Nr 1164/2014 z dn. 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gryficach 2014-06-24 15:35
dokument Zarządzenie Nr 1163/2014 z dn. 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Remont ul. Leśnej w Gryficach - etap I 2014-06-24 15:31
dokument Zarządzenie Nr 1162/2014 z dn. 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-06-24 15:30
dokument Zarządzenie Nr 1161/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do przyznania Karty Dużej Rodziny 2014-06-24 15:27
dokument Zarządzenie Nr 1160/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2014-06-24 15:26
dokument Zarządzenie Nr 1159/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę sieci wodociągowej w rejonie Ogrodowej i Zdrojowej w Gryficach 2014-06-24 15:24
dokument Zarządzenie Nr 1158/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej Dz. Nr 25/16 obręb Stawno-Sokołów 2014-06-24 15:22
dokument Zarządzenie Nr 1157/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania do ZGK materiałów budowlanych 2014-06-24 15:20
dokument Zarządzenie Nr 1156/2014 z dn. 13 czerwca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. Nr 43/4 w m. Zielin 2014-06-24 15:19
dokument Zarządzenie Nr 1155/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Wałowej w Gryficach 2014-06-24 15:17
dokument Zarządzenie Nr 1154/2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 272 o powierzchni 2.034 m2 położoną w obrębie geodezyjnym 7 miasta Gryfice (róg ul. Jana Dąbskiego i ul. Klonowej) w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-06-24 15:15
dokument Zarządzenie Nr 1153/2014 z dn. 10 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2015-01-02 15:05
dokument Zarządzenie Nr 1152/2014 z dn. 10 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania przyłącza elektroenergetycznego do obiektu lodowiska mobilnego przy Gimnazjum nr 2 w Gryficach 2014-06-25 15:19
dokument Zarządzenie Nr 1151/2014 z dn. 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opublikowanie na łamach gazety zawiadomienia Burmistrza Gryfic dot. informacji o wywieszeniu wykazów oraz wyciągu z ogłoszenia Burmistrza Gryfic dot. przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości 2014-06-24 14:02
dokument Zarządzenie Nr 1150/2014 z dn. 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego 2014-06-24 13:57
dokument Zarządzenie Nr 1149/2014 z dn. 09 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-06-17 07:59
dokument Zarządzenie Nr 1148/2014 z dn. 09 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy 2014-06-17 07:50
dokument Zarządzenie Nr 1147/2014 z dn. 06 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości 2014-06-12 12:24
dokument Zarządzenie Nr 1146/2014 z dn. 05 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfice 2014-06-12 12:19
dokument Zarządzenie Nr 1145/2014 z dn. 05 czerwca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej dz. Nr 17 obr. Przybiernówko 2014-06-12 12:16
dokument Zarządzenie Nr 1144/2014 z dn. 05 czerwca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej dz. Nr 86/13 obr. nr 8 miasta Gryfice 2014-06-12 12:11
dokument Zarządzenie Nr 1143/2014 z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-06-11 15:27
dokument Zarządzenie Nr 1142/2014 z dn. 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-06-11 12:41
dokument Zarządzenie Nr 1141/2014 z dn. 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok 2014-06-02 12:17
dokument Zarządzenie Nr 1140/2014 z dn. 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2014 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 2014-06-02 12:13
dokument Zarządzenie Nr 1139/2014 z dn. 27 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-05-30 08:49
dokument Zarządzenie Nr 1138/2014 z dn. 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-05-29 10:41
dokument Zarządzenie Nr 1137/2014 z dn. 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-05-27 11:05
dokument Zarządzenie Nr 1136/2014 z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/13 o powierzchni 145 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 10 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-05-27 11:04
dokument Zarządzenie Nr 1135/2014 z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/14 o powierzchni 182 m2 położoną przy ulicy Podgórnej 1 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-05-27 11:02
dokument Zarządzenie Nr 1134/2014 z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/15 o powierzchni 239 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 9 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-05-27 11:01
dokument Zarządzenie Nr 1133/2014 z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/16 o powierzchni 244 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 8 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-05-27 10:59
dokument Zarządzenie Nr 1132/2014 z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/18 o powierzchni 256 m2 położoną przy ulicy Niepodległości 7 w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-05-27 10:57
dokument Zarządzenie Nr 1131/2014 z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gryfice za 2013 rok 2014-05-27 10:55
dokument Zarządzenie Nr 1130/2014 z dn. 19 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-05-27 10:53
dokument Zarządzenie Nr 1129/2014 z dn. 19 maja 2014 r. w sprawie przekazania w zarządzanie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Gryficach przy ul. Orzeszkowej 10 2014-05-27 10:50
dokument Zarządzenie Nr 1128/2014 z dn. 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-05-26 14:23
dokument Zarządzenie Nr 1127/2014 z dn. 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic nr 1125/14 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 439/1 obr. Rzęskowo ul. Leśna polana 2014-05-21 14:13
dokument Zarządzenie Nr 1126/2014 z dn. 16 maja 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 4/220 części w działce nr 424/113 o pow. 8.333 m2 oraz działki o numerze geodezyjnym 424/92 o pow. 864 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo 2014-05-21 14:10
dokument Zarządzenie Nr 1125/2014 z dn. 15 maja 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 439/1 Obręb Rzęskowo ul. Leśna polana 2014-05-21 13:16
dokument Zarządzenie Nr 1124/2014 z dn. 14 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-05-21 13:13
dokument Zarządzenie Nr 1123/2014 z dn. 14 maja 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 338/30 Obręb Borzyszewo ul. Rolna 2014-05-21 12:46
dokument Zarządzenie Nr 1122/2014 z dn. 14 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-05-21 12:39
dokument Zarządzenie Nr 1121/2014 z dn. 13 maja 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 2014-05-19 09:32
dokument Zarządzenie Nr 1120/2014 z dn. 13 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów 2014-05-16 09:32
dokument Zarządzenie Nr 1119/2014 z dn. 13 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów 2014-05-16 09:31
dokument Zarządzenie Nr 1118/2014 z dn. 12 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-05-14 14:18
dokument Zarządzenie Nr 1117/2014 z dn. 08 maja 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-05-09 10:23
dokument Zarządzenie Nr 1116/2014 z dn. 05 maja 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania na opublikowanie na łamach gazety ogłoszenia Burmistrza Gryfic dot. wniosków w sprawie usuwania azbestu z terenu gminy Gryfice (WNOŚ.271.01.2014.KM) 2014-05-09 10:13
dokument Zarządzenie Nr 1115/2014 z dn. 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-05-09 10:02
dokument Zarządzenie Nr 1114/2014 z dn. 02 maja 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziałów nieruchomości 2014-05-09 08:33
dokument Zarządzenie Nr 1113/2014 z dn. 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-05-09 08:26
dokument Zarządzenie Nr 1112/2014 z dn. 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) dz. nr 53/7 obr. nr 1 przy ul. Niechorskiej w Gryficach 2014-05-06 09:59
dokument Zarządzenie Nr 1111/2014 z dn. 25 kwietnia 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki nr 385 położonej w Gryficach przy ul. Turkusowej nr 1 2014-07-02 12:58
dokument Zarządzenie Nr 1110/2014 z dn. 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-05-06 09:48
dokument Zarządzenie Nr 1109/2014 z dn. 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 188 Obr. Nr 1 przy ul. Perłowej w Gryficach 2014-04-30 09:11
dokument Zarządzenie Nr 1108/2014 z dn. 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-30 09:06
dokument Zarządzenie Nr 1107/2014 z dn. 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1085/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 08 kwietnia 2014 r. 2014-04-30 09:04
dokument Zarządzenie Nr 1106/2014 z dn. 17 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2014-05-09 12:22
dokument Zarządzenie Nr 1105/2014 z dn. 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Gryfice 2014-04-30 08:57
dokument Zarządzenie Nr 1104/2014 z dn. 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-04-30 08:49
dokument Zarządzenie Nr 1103/2014 z dn. 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 426 o powierzchni 263 m2 położoną w miejscowości Świeszewo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-05-05 08:25
dokument Zarządzenie Nr 1102/2014 z dn. 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skowrony 2014-04-25 11:37
dokument Zarządzenie Nr 1101/2014 z dn. 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości 2014-04-25 11:34
dokument Zarządzenie Nr 1100/2014 z dn. 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. nr 368 Obr. Nr 1 przy ul. Perłowej 2014-04-25 11:32
dokument Zarządzenie Nr 1099/2014 z dn. 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. nr 86/8 Obręb Brodniki 2014-04-25 11:30
dokument Zarządzenie Nr 1098/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfice 2014-04-25 11:27
dokument Zarządzenie Nr 1097/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-04-18 09:30
dokument Zarządzenie Nr 1096/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-04-18 09:28
dokument Zarządzenie Nr 1095/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko poborcy w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-04-18 09:25
dokument Zarządzenie Nr 1094/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 610/2 o powierzchni 193 m2 położoną przy ulicy Gdańskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-04-18 09:23
dokument Zarządzenie Nr 1093/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 91/2 o powierzchni 291 m2 położoną przy ulicy Bursztynowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-04-18 09:19
dokument Zarządzenie Nr 1092/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 298/2 o powierzchni 96 m2 położoną pomiędzy ulicami Perłową a Szmaragdową w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 2014-04-18 09:16
dokument Zarządzenie Nr 1091/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 287/2 o powierzchni 1.469 m2 położoną przy ulicy Niechorskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-04-18 09:10
dokument Zarządzenie Nr 1090/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 287/1 o powierzchni 1.121 m2 położoną przy ulicy Niechorskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-04-18 09:04
dokument Zarządzenie Nr 1089/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 244/23 o powierzchni 831 m2 położoną przy ulicy Wincentego Witosa w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-12 14:50
dokument Zarządzenie Nr 1088/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 244/24 o powierzchni 1.095 m2 położoną przy ulicy Wincentego Witosa w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-12 14:49
dokument Zarządzenie Nr 1087/2014 z dn. 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 218/2 o powierzchni 489 m2 położoną przy ulicy Śniadeckich w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2014-04-18 08:52
dokument Zarządzenie Nr 1086/2014 z dn. 08 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Śniadeckich, Kamieńskiej, Wesołej, Szewskiej 13 i Klasztornej 11 2014-04-18 08:48
dokument Zarządzenie Nr 1085/2014 z dn. 08 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu położonego w m. Smolęcin, Gmina Gryfice 2014-04-18 08:44
dokument Zarządzenie Nr 1084/2014 z dn. 07 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfice 2014-04-18 08:41
dokument Zarządzenie Nr 1083/2014 z dn. 07 kwietnia 2014 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach 2014-05-30 08:42
dokument Zarządzenie Nr 1082/2014 z dn. 07 kwietnia 2014 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS - spółka z o.o. w 2014 roku 2014-04-18 08:36
dokument Zarządzenie Nr 1081/2014 z dn. 07 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie podziałów nieruchomości 2014-04-09 11:39
dokument Zarządzenie Nr 1080/2014 z dn. 07 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2014-04-09 11:37
dokument Zarządzenie Nr 1079/2014 z dn. 04 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetragu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach 2014-04-09 11:34
dokument Zarządzenie Nr 1078/2014 z dn. 02 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) dz. Nr 62/1 Grądy 2014-04-09 11:31
dokument Zarządzenie Nr 1077/2014 z dn. 02 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej na terenie dz. Nr 162/7 Obr. Otok, gmina Gryfice 2014-04-09 11:27
dokument Zarządzenie Nr 1076/2014 z dn. 01 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną 2014-04-22 09:52
dokument Zarządzenie Nr 1075/2014 z dn. 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2014-04-09 11:09
dokument Zarządzenie Nr 1074/2014 z dn. 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2013 r. 2014-04-09 09:53
dokument Zarządzenie Nr 1073/2014 z dn. 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-04-09 09:50
dokument Zarządzenie Nr 1072/2014 z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok 2014-04-03 15:27
dokument Zarządzenie Nr 1071/2014 z dn. 26 marca 2014 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2014-04-01 11:23
dokument Zarządzenie Nr 1070/2014 z dn. 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2014-04-09 11:10
dokument Zarządzenie Nr 1069/2014 z dn. 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2014-04-09 11:10
dokument Zarządzenie Nr 1068/2014 z dn. 24 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds. windykacji i egzekucji administracyjnej do podejmowania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji 2014-03-27 13:11
dokument Zarządzenie Nr 1067/2014 z dn. 24 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. windykacji podatków i opłat lokalnych do podejmowania w imieniu Burmistrza jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji 2014-03-27 13:10
dokument Zarządzenie Nr 1066/2014 z dn. 21 marca 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w Obrębie Sikory, m. Mierzyn Dz. Nr 36/1 2014-03-27 13:07
dokument Zarządzenie Nr 1065/2014 z dn. 20 marca 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 589 położonej w Gryficach przy ul. Melchiora Wańkowicza 2014-07-02 14:47
dokument Zarządzenie Nr 1064/2014 z dn. 14 marca 2014 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży gruntu stanowiącego działkę nr 186 o powierzchni 612 m2, położoną przy ul. Kamieńskiej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Gryfice przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2014-03-20 13:43
dokument Zarządzenie Nr 1063/2014 z dn. 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu dwustanowiskowego usytuowanego na działce nr 22/15 o łącznej powierzchni 76,20 m2, położonego w miejscowości Niekładź, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-03-20 13:38
dokument Zarządzenie Nr 1062/2014 z dn. 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu usytuowanego na działce nr 12 o powierzchni 13,53 m2, położonego przy ulicy Nadrzecznej 44 w Gryficach, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2014-03-20 13:32
dokument Zarządzenie Nr 1061/2014 z dn. 11 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali - pomieszczeń biurowych przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach 2014-03-20 13:17
dokument Zarządzenie Nr 1060/2014 z dn. 7 marca 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania na opublikowanie na łamach gazet wyciągu z ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargu na dzierżawę gruntu położonego w miejscowości Smolęcin, Gmina Gryfice (WNOŚ.271.5.2014.MM) 2014-03-13 09:53
dokument Zarządzenie Nr 1059/2014 z dn. 6 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu spisującego do przejęcia/przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach przy ul. Tenisowej 4 - budynek siłowni wraz z wyposażeniem/sprzęt i przyrządy do ćwiczeń oraz czterech domków kempingowych bez wyposażenia ruchomego 2014-03-07 13:10
dokument Zarządzenie Nr 1058/2014 z dn. 6 marca 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2014-03-07 13:06
dokument Zarządzenie Nr 1057/2014 z dn. 6 marca 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości 2014-03-07 13:03
dokument Zarządzenie Nr 1056/2014 z dn. 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2014-07-02 14:26
dokument Zarządzenie Nr 1055/2014 z dn. 05 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach 2014-03-07 08:10
dokument Zarządzenie Nr 1054/2014 z dn. 05 marca 2014 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli, dla których Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym - Gimnazjum dla Dorosłych TOM w Gryficach 2014-03-27 15:26
dokument Zarządzenie Nr 1053/2014 z dn. 04 marca 2014 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2014-03-07 08:04
dokument Zarządzenie Nr 1052/2014 z dn. 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej 2014-03-06 14:37
dokument Zarządzenie Nr 1051/2014 z dn. 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-03-07 12:17
dokument Zarządzenie Nr 1050/2014 z dn. 27 lutego 2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Ościęcin 2014-03-03 09:26
dokument Zarządzenie Nr 1049/2014 z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. Nr 376/19 Obr. Nr 6 m. Gryfice przy ul. Widokowej 2014-03-03 09:24
dokument Zarządzenie Nr 1048/2014 z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany) Dz. Nr 424/185 Obr. Rzęskowo ul. Sowia, gm. Gryfice 2014-03-03 09:21
dokument Zarządzenie Nr 1047/2014 z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany) Dz. Nr 40/28-40/31 Obr. Nr 6 m. Gryfice przy ul. Śniadeckich 2014-03-03 09:19
dokument Zarządzenie Nr 1046/2014 z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego nr 4 klatka C położonego w budynku nr 4 w Gryficach przy ul. Nowy Świat 2014-03-03 09:15
dokument Zarządzenie Nr 1045/2014 z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki nr 66 o powierzchni 12.9940 ha, położonej w Smolęcinie Gmina Gryfice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na wykonanie rekultywacji terenu 2014-02-28 13:51
dokument Zarządzenie Nr 1044/2014 z dn. 25 lutego 2014 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie użytecznych oraz refundacji kosztów 2014-02-26 08:42
dokument Zarządzenie Nr 1043/2014 z dn. 24 lutego 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) Dz. Nr 33/11 Obr. Nr 1 przy ul. Bursztynowej 2014-02-26 08:40
dokument Zarządzenie Nr 1042/2014 z dn. 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia 2014-02-26 08:36
dokument Zarządzenie Nr 1041/2014 z dn. 21 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2014-07-02 15:13
dokument Zarządzenie Nr 1040/2014 z dn. 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2014-07-02 15:21
dokument Zarządzenie Nr 1039/2014 z dn. 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2014-07-02 15:17
dokument Zarządzenie Nr 1038/2014 z dn. 19 lutego 2014 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w miesiącu styczniu 2014 r. 2014-02-26 08:22
dokument Zarządzenie Nr 1037/2014 z dn. 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-02-24 10:25
dokument Zarządzenie Nr 1036/2014 z dn. 13 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu spisującego do przejęcia/przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach przy ul. Kamienna Brama 1A - Dom Pracy Twórczej wraz z wyposażeniem 2014-02-24 10:22
dokument Zarządzenie Nr 1035/2014 z dn. 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 510/2012 Burmistrza Gryfic z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Gryficach 2014-02-19 08:13
dokument Zarządzenie Nr 1034/2014 z dn. 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji budynków mieszkalnych położonych w Gryficach przy ul. Leśnej nr 1 i Leśnej nr 3 2014-02-19 08:11
dokument Zarządzenie Nr 1033/2014 z dn. 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2014 rok 2014-02-19 07:49
dokument Zarządzenie Nr 1032/2014 z dn. 10 lutego 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w m. Rzęskowo ul. Sowia Dz. Nr 424/120 2014-02-13 08:45
dokument Zarządzenie Nr 1031/2014 z dn. 10 lutego 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w m. Rzęskowo ul. Sowia Dz. Nr 424/14 2014-02-13 08:43
dokument Zarządzenie Nr 1030/2014 z dn. 10 lutego 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w m. Rzęskowo ul. Sowia Dz. Nr 424/190 2014-02-13 08:28
dokument Zarządzenie Nr 1029/2014 z dn. 7 lutego 2014 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2014 roku 2014-02-13 08:26
dokument Zarządzenie Nr 1028/2014 z dn. 5 lutego 2014 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-02-12 10:46
dokument Zarządzenie Nr 1027/2014 z dn. 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń biurowych, urządzeń i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-02-12 10:37
dokument Zarządzenie Nr 1026/2014 z dn. 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania będącego zadaniem własnym gminy 2014-02-12 10:24
dokument Zarządzenie Nr 1025/2014 z dn. 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kamieńskiej 2014-02-11 09:03
dokument Zarządzenie Nr 1024/2014 z dn. 3 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-02-11 08:59
dokument Zarządzenie Nr 1023/2014 z dn. 3 lutego 2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2014 r. w drodze zlecenia 2014-02-11 08:55
dokument Zarządzenie Nr 1022/2014 z dn. 3 lutego 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) w dz. 3/13 obr. nr 10 miasta Gryfice przy ul. Fabrycznej 2014-02-11 08:47
dokument Zarządzenie Nr 1021/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2014 rok 2014-02-11 08:45
dokument Zarządzenie Nr 1020/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok 2014-02-11 08:42
dokument Zarządzenie Nr 1019/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia planu likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach 2014-02-11 08:39
dokument Zarządzenie Nr 1018/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach oraz ustalenia zakresu obowiązków likwidatora 2014-02-11 08:37
dokument Zarządzenie Nr 1017/2014 z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu wyceniającego wartość szacunkową nieruchomości gruntowych przyjętych do zasobu mienia komunalnego 2014-02-11 08:26
dokument Zarządzenie Nr 1016/2014 z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji ilościowej i wartościowej gruntów stanowiących własność, współwłasność i będących w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym Gminy Gryfice 2014-02-11 08:24
dokument Zarządzenie Nr 1015/2014 z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości oraz podziału nieruchomości 2014-01-30 11:26
dokument Zarządzenie Nr 1014/2014 z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miejscowości Borzyszewo, Gmina Gryfice 2014-01-28 10:51
dokument Zarządzenie Nr 1013/2014 z dn. 22 stycznia 2014 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) położonej w miejscowości Rotnowo Gmina Gryfice 2014-01-23 12:54
dokument Zarządzenie Nr 1012/2014 z dn. 15 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2014 roku 2014-01-21 12:41
dokument Zarządzenie Nr 1011/2014 z dn. 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4 w 2014 r. 2014-01-21 11:48
dokument Zarządzenie Nr 1010/2014 z dn. 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2014-01-21 09:35
dokument Zarządzenie Nr 1009/2014 z dn. 13 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2014 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 2014-01-15 09:03
dokument Zarządzenie Nr 1008/2014 z dn. 9 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2014-01-14 08:29