Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz Nr WNOŚ.WK 6/14 dot. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w cz.dz,nr 64 o pow. 610m obr.nr 9 jako ogród dla dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat.


W Y K A Z NR.WNOŚ. WK.6/2014

Burmistrz Gryfic podaje do wiadomości na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/225 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2012r. że:

cz. Działki nr 64 o pow. 610 m 2 położona w m. Gryfice Obr. Nr.9 ,ul. Osadnicza przeznaczona została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

L p

WYSZCZEGÓLNIENIE

TREŚĆ

1.

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

cz. Działki nr 64 obręb Nr 9 m. Gryfice

2.

Numer Księgi Wieczystej

Kw -brak

3.

Powierzchnia nieruchomości

610 m2

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana

5.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

W chwili obecnej brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go .W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego strefa gruntów ornych słabych

6.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wartość nieruchomości

Nie dotyczy

8.

Cena obniżona

Nie dotyczy

9.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy

10.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania,najmu lub dzierżawy

225,09 zł rocznie

11

Termin wnoszenia opłat

Do 15 października każdego roku

12.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

13.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży ,do do oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę

Dzierżawa z przeznaczeniem na ogród przydomowy na 3 lata

14

Termin złożenia wniosku przez osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nie dotyczy

Szczegółowych informacji na temat dzierżawy wyżej wymienionej nieruchomości udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach Plac Zwycięstwa 37-Ip.Pokój 122, lub telefonicznie 91-38-53-241.

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gryficach na okres 21 dni tj: od dnia 28.01.2014r. - do dnia 17.02.2014r.

Gryfice dnia 27.01.2014r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Kieler 05-02-2014 16:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Kieler 05-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2014 16:28